Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Улс төрийн дэглэм

No description
by

Olzii Munkhzaya

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Улс төрийн дэглэм

Улс төрийн дэглэм
Ардчилсан
Төрийн эрх мэдлийг ард түмний хүсэл зориг, эрх, эрх чөлөө, сайн дурын хүлээн зөвшөөрөлт, эрх зүйт хуульд тулгуурлан хэрэгжүүлж байгаа улс орнуудыг ардчилсан дэглэмтэй гэж үзнэ
Ардчилсан бус
Улс төрийн дэглэм
Улс төрийн дэглэмийн ухагдахуун
Нийгэм дэх улс төрийн харилцаа, засаглалыг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, төр нийгмийн хоорондын тогтсон харилцаа, нийгэм дэх голлох үзэл суртал, улс төрийн соёлын түвшин, нийгмийн бүлгүүдийн хоорондын харилцан хамаарал зэргийг нийгмийн улс төрийн дэглэм гэдэг.
Охлократ
(ochlos - энгийн олон түмэн гэсэн утгатай грек гаралтай үг). Энэ ангилалд багтаж буй улс ардчиллын үнэт зүйлсийг ард түмний дуу хоолой, шахалтаар хэрэгжүүлж байдаг онцлогтой.

Либерал
Либерал ардчилсан дэглэм. (liberalis - эрх чөлөө гэсэн утгатай латин үг) Хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдэлнэ. “Хуулиар хориглоогүй бүхнийг зөвшөөрнө”
консерватив
(conservare - хадгалах гэсэн утгатай франц үг) Төрийн нэр хүнд, уламжлалт чиг үүрэгт хүндэтгэлтэй ханддаг, нийтийн сайн сайхан, үндэсний уламжлалт үнэт зүйлийг хамгаалах үүднээс төрийн хууль ёсны оролцоо, зохицуулалтыг харьцангуй өндөр түвшинд хадгална. Хүний салшгүй эрх болсон өмчлөх эрхийг хүний эрх, эрх чөлөө, нийгмийн дэг журмын баталгаа гэж үздэг төр улсыг үүнд багтаана.


Авторитар
Авторитаризм нь нэг буюу хэсэг хүмүүсийн захиран дарангуйлах улс төрийн дэглэм бөгөөд тоталитар болон ардчилсан дэглэмийн хоорондын завсрын хэлбэр юм..”Улс төрөөс бусдыг зөвшөөрнө”
Тоталитар
Тоталитаризм гэсэн хэллэг нь латин хэлний «to-talitas» буюу бүхэл, бүтэн гэсэн үгнээс гаралтай бөгөөд анх 1925 онд италийн фашизмыг үндэслэгч Б.Муссолини өөрийн улс төрийн хөдөлгөөнийг тодорхойлон хэрэглэсэн байдаг. Тоталитаризм нь нийгмийн бүх үзэгдэлд туйлын хяналт тогтоохыг эрмэлздэг улс төрийн дэглэм юм. Тийм ч учраас бүх нийтээр хянан захирах дэглэм гэж тодорхойлж болох бөгөөд (тушаагдаагүй бүхэн хориглогдоно» гэсэн зарчимд тулгуурлаж байдаг.
Аристотелийн улс төрийн дэглэмийн ангилал:
Удирдлагын хэлбэр
Нэг хүний
Цөөнхийн
Олонхийн
Монархи (Зөв )
Тирани (Буруу )
Аристократ (Зөв )
Олигархи (Буруу )
Полити (Зөв )
Демократи (Буруу )
Ардчилсан дэглэм
Ардчилсан бус дэглэм
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Тоталитаризм
Бий болох үндсэн шалтгаан
. Тоталитар дэглэм бий болох ШАЛТГААН нь хувьсгал, дайны ялагдал, дотоодын зөрчилдөөн, эдийн засгийн хямрал, ядуурал хоосрол, ажилгүйдэл, үүнээс үндэслэн хүчтэй төрийг хүсэмжлэх сэтгэлгээ, тоталитар үзэл суртлыг номлогч улс төрийн хүчин зэрэг юм.
Үндсэн шинжүүд
НЭГ ҮЗЭЛ СУРТАЛ
ХЯНАЛТАНДАА БАЙЛГАДАГ.
ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ ЯМАР Ч УЛС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ХӨДӨЛГӨӨН ОРШИН ТОГТНОХ ҮНДЭСГҮЙ
НЭГИЙГ НӨГӨӨГӨӨС НЬ ДЭЭГҮҮР ТАВИХ
ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХАТУУ ХЯНАЛТАНД АВНА
Full transcript