Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarihsel Empati

No description
by

Gulin Karabag

on 27 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarihsel Empati

TARİHSEL EMPATİ NELERİ İÇERİR?
Sempati kavramı, “birisiyle birlikte acı çekmek” anlamına gelmektedir
Empati sempatiye göre daha nesneldir.
Empatide kisilerin benlikleri ayrı
EMPATİ NE DEĞİLDİR?
EMPATİNİN TARİH BİLİMİYLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
ÖYLEYSE TARİHSEL EMPATİ NEDİR?
Tarihçi geçmisi anlayabilmek için, geçmiste farklı zaman ve yerlerde yasayan insanların dünyayı nasıl gördüklerini anlamak zorundadır.
Geçmisteki insanları anlamak için, daha uygun ve tarih bilimine özel bir kavramın yoklugundan dolayı tarihsel empati kavramı kullanılmaktadır (Lee, 2001).
Geçmiteki insanların yerine kendini koyarak, onların düsünce, amaç, inanç ve duygularını anlamayı,
Kanıta dayalı bir hayal gücünü,
Duyussal boyut göz ardı edilmeksizin, üst-bilissel düsünmeyi,
Sempati duymadan empati kurabilmeyi, (tarafsız kalma)
Konuya iliskin tarihsel bilgi altyapısını,
Günümüz dünyasına ait anlayıslardan arınmayı,
Ögrencilerin kendi bakıs açılarını da anlamalarını içermektedir.
EMPATI NEDIR?
TARİHSEL EMPATİ NEDİR?
Kökeni Yunanca “empathia”: “em” içine ve “pathia” algılama
“Einfühlung” bireyin kendini bir nesnenin içinde hissederek özümsemesi ve nesneyi bu yolla anlamlandırması sşeklinde tanımlanmısştır.
BILISSEL VE DUYUSSAL YON
Empati Nedir?
gkarabag@gazi.edu.tr
gkarabag@gazi.edu.tr
gkarabag@gazi.edu.tr

Bu düzeyde öğgrenciler, olayları tarihsel karakterin dilinden açıklarlar. Ancak, kendisinin düşsünce tarzı ile tarihsel karakterin düşsünce tarzını ayırt edemezler. Basşka bir deyişsle, olayı o tarihsel karakterin ağgzından, ancak kendi düşsünce ve duygularıyla yansıtırlar. Tarihi olayı günümüz değgerleri ve bakışs açısıyla degerlendirirler.
3. DÜZEY: GÜNLÜK EMPATİ
1. DÜZEY: APTAL GEÇMİŞ

Olayların ve kişsilerin tarihsel baglama uygun olarak anlasşılmaya çalışsıldıgğı düzeydir. Bir tarihçi gibi düşsünmeye başslarlar. Kanıtları kullanarak, olaylar ve kisşilerle ilgili hipotezler ortaya atar, alternatif açıklamalar ileri sürerler. Kendi dünyası ve kişsiliğginden çıkarak, o dönemin dünyasını ve tarihsel karakterin düşsünce ve duygularını yansıtabilir.
5. DÜZEY: BAĞLAMA UYGUN TARİHSEL EMPATİ

Bu düzeyde, sınırlı da olsa tarihsel empatiye ulasşırlar. Geçmişsteki insanları, geçmişsin bakışs açısıyla değgerlendirirler. Ancak, sadece verilen çerçeve dahilinde olayı ya da kişsiyi anlarlar, anladıklarını tarihsel baglama yerlesştiremezler ve ortaya konulabilecek diğger açıklamaları öne süremezler. Sadece tek bir perspektiften tarihsel empati kurarlar.
4. DÜZEY: SINIRLI TARİHSEL EMPATİ

Ögğrenciler bu düzeyde, insanların davranısşlarını, duygularını, düsşüncelerini ve olayların sebeplerini, genel olarak bildikleri klise/basmakalıp bilgilere dayanarak açıklamaya çalışsırlar.
2. DÜZEY: KLİŞE GENELLEMELER

Tarihsel empati kendini baskasının yerine koymayı gerektirdigiden drama ve tiyatro çalısmaları yaptırmak,
Yazılı ödevler vererek, biyografi, mektup, piyes, hikaye vb yazdırmak,
Tarihi mekanlara (müzeler, kazılar, tarihi site ve yapılar) geziler düzenleyerek geçmisi yeniden canlandırma çalısmaları yapmak,
Fotograf, resim, video, CD gibi görsel materyallerden yararlanarak, görsellere tarihsel empati soruları yöneltmek,
Problem durumları, tarihsel ikilemler vererek merak uyandırmak ve problem çözdürmek,
Konuyla ilgili yasayan kisilerle sözlü tarih uygulamaları yapmak
Tarihsel Empati Nasıl Öğretilebilir?
Yeager ve Foster’a göre tarihsel empatinin uygulama asamaları asagıdaki sekildedir (2001:14):
1. Tarihsel olayın tanıtımı (olayın içinde yer alan kisilerin perspektifleri dahil olmak üzere),
2. Tarihsel baglamın ve kronolojik bilginin anlatımı,
3. Çesitli tarihsel kanıt ve yorumların analizi,
4. Elde edilen bilgilerden yola çıkarak, tarihin yeniden canlandırılması ve/veya tarih anlatısı olusturulması
Tarihsel Empatinin Uygulama Aşamaları
gkarabag@gazi.edu.tr
TARİHSEL EMPATİNİN SINIRLILIKLARI
Geçmise uzanan bir köprü kurma
Hayal gücü, yaratıcı düsünce ve tarih merakı gelistirme
Ezbersiz ögrenme
Hosgoru, barıs, saygı, demokrasi gibi degerler kazanma
Kimlik olusumu ve kisisel tecrübe
Günümüz dünyasının sorunlarıyla daha kolay basa çıkma
Insanları yargılamak yerine anlama
Tarihçilik becerilerini kullanma
TARİHSEL EMPATİNİN YARARLARI
TARİHSEL EMPATİNİN
YARARLARI
Birinci ve ikinci elden farklı ve zengin tarihsel kanıt sunulması geregi,
Zengin kanıt kullanımı için zaman ve mekan sınırlılıgı.
Ögretim ve degerlendirme zorlugu,
Çocukların yetiskinlerin dünyasını anlama zorlugu,
Kanıt yetersizligi,
Bugünün bakıs açısından ve önyargılarından sıyrılamama
Ders planı iyi yapılmazsa ögretimin gerçeklesmemesi durumu,

Bu düzeyde ögrenciler, geçmiteki insanları, kendilerinin düsündügü ve davrandıgı gibi düsünmedikleri ve davranmadıkları için aptal olarak degerlendirmektedirler. Tarihte geriye gidildikçe, insan zekâsının da geriye gittigini varsaymaktadırlar.
HAZIRLAYAN:
YRD. DOC. DR. GÜLIN KARABAG
DINLEDIGINIZ ICIN
TESEKKURLER
THE
END
Ilk kez Alman psikolog Teodor Lipps 1897 tarafından günümüzdeki anlamıyla kullanıldı.
İngilizce'ye “empathy” olarak 1903 yılında psikolog Edward B. Titchener tarafından çevrildi.
Özdeşleşmede ise kendi kişiliğini silerek diger kişiliği yerleştirme, aynen onun gibi davranma, onun yaptıklarını yapma vardır.
Sempatide baskalarının duygularına katılmak; empatide ise, anlamak esastır.
Wilhelm Dilthey (1803-1911) Einfühlung’u (empati) tarihi anlamanın temel unsuru olarak görmektedir.
Collingwood'a göre geçmişi ancak geçmişteki insanın düşüncesini kavrayarak, anlayabiliriz.
Carr ise “tarihçinin, incelediği insanların zihniyetlerini ve eylemlerinin gerisindeki düşüncelerini hayal gücü yoluyla anlaması” gerektiğinden söz etmekte ve bunu “hayal gücü yoluyla anlayış” olarak nitelendirmektedir.
1.Düzey: “Aptal” Geçmis
2.Düzey: Klise Genellemeler
3.Düzey: Günlük Empati
4.Düzey: Sınırlı Tarihsel Empati
5.Düzey: Baglama Uygun Tarihsel Empati
Tarihsel Empati Anlayışının Düzeyleri ve Tarihsel Empatinin Değerlendirilmesi
ÖRNEK KONU:
“ Orta Asya Türklerinde ölü gömme adeti”

"Çünkü aptaldılar”, “bizim kadar gelismis degillerdi”, “ilkellerdi”, “hiçbir sey bilmiyorlardı”
“Çünkü kanunlar böyleydi”, “çünkü töre, adet ve geleneklere böyle yapmalarını gerektiriyordu”, “çünkü dinleri böyle emretmişti”
Collingwood tarihçilerin geçmişteki insanların fikir ve amaçlarını yeniden düşünmesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre geçmişi ancak geçmişteki insanın düşünme şeklini öğrenerek anlayabiliriz.
Wilhelm Dilthey (1803-1911) Einfühlung’u (yani empatiyi) tarihi ya da diğer insani bilimleri anlamanın temel unsuru olarak görmektedir.
Sempatide başkalarının duygularına katılmak söz konusudur. Empatide ise, karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır, bu duygu ve düşünceleri paylaşmamız gerekmez.
3. Düzey: Günlük Empati
“Ölülerle, ruh çağırma seansları yapmış olabilirler”, “Öldükten sonra dirilirsek kendimizi garantiye alalım diye düşünmüş olabilirler”, “mal canın yongası diye düşünmüş olabilirler”.

“Ölülerin, öbür dünyada tekrar dirileceğine inandıklarından böyle yapıyorlardı”, “öteki dünya inançları vardı ve ölümden sonraki hayatlarında bu eşyalara ihtiyaçları olacağına inanırlardı”
“Aynı geleneği başka kültürlerde de görüyoruz. Mısır ya da Anadolu uygarlıkları gibi, demek ki böyle bir inanış sadece Türklerde değil, başka kavimlerde de var. Öldükten sonra hayatın aynı şekilde devam edeceğine olan dinî inanışın yerine getirilmesinin yanında, kişinin mülk hakkına saygı olarak da kabul edilebilir. Yani onun en sevdiği eşyalar, ölse dahi sadece onundur. Başka kimse kullanamaz. Elbette cesetlerin çürüdüğünü biliyorlar ve görüyorlar. Ancak o dönem inanışında kişinin öte dünyada dirileceği, bu yüzden de dirildiği zaman atıyla dolaşmak ve sevdiği eşyaları kullanmak isteyeceği düşünülüyordu. Diğer taraftan Türk töresinde ölüye saygı olarak böyle bir törenin yapılması gerekirdi. Çünkü kişinin ailesi bunu yapmadığı taktirde sosyal çevre bu durumu, ölüye saygısızlık olarak nitelendirilebilirdi”
Tarihsel Empati Anlayışının Düzeyleri ve Tarihsel Empatinin Değerlendirilmesi
ikklpklk
Full transcript