Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Degradarea mediului aerian

No description
by

Ionesie Alexandru

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Degradarea mediului aerian

Degradarea mediului aerian
Sursele de poluare a aerului atmosferic
Starea mediului aerian în Republica Moldova
În Republica Moldova s-au constatat în ultimii ani depăşiri ale concentraţiilor medii anuale în localităţile urbane, în special suspensii solide – în municipiul Bălţi, formaldehidă - în municipiile Bălţi, Chişinău şi Tiraspol, dioxid de azot – în municipiul Chişinău.
Starea şi calitatea aerului atmosferic în ţara noastră sunt condiţionate atît de sure fixe cît și de cele mobile.
Protecția mediului aerian
Industria energetică, de la extracţie şi pînă la consum, trebuie restructurată astfel încat să devină eficientă şi mai puţin poluantă;
Transportul trebuie să se orienteze spre mijloace mai puţin poluante şi cu consumuri reduse;
Constructiile sa fie eficiente energetic şi sa tinda spre utilizarea surselor de energie regenerabila;
Echipamentele şi produsele sa fie din cele cu consum redus de energie
Padurile sa fie protejate şi chiar extinse;
Folosirea mai rara a automobilelor: mersul, ciclismul, sau transporturile publice;
Chiar si economisirea apei contribuie la protejarea mediului aerian intrucit purificarea apei necesita un consum mare de energie.

Poluarea mediului aerian
Anual, aerul atmosferic absoarbe cantităţi mari de particule solide, lichide şi gazoase emanate de variate surse naturale şi artificiale. În atmosferă se ridică în fiecare minut pulberi şi gaze fie de natură vegetală (spori, granule de polen), fie provenite din erupţiile vulcanice sau din distrugerea scoarţei terestre, eroziunea solului. Dar cel mai mare impact asupra atmosferei îl au factorii antropici.
Uzinele, fabricile, termocentralele, autovehiculele sunt principalii poluatori care modifică compoziţia naturală şi calitatea aerului. În urma poluarii atmosferii apare efectul de seră, smogul, găuri în stratul de ozon, ploi acide, ploi radioactive.

Sursele fixe
Includ între­prinderile industriale, obiectele în construcţie, centralele termoelectrice, cazangeriile mari, medii şi mici, staţiile de alimentare şi depozitele de pro­duse petroliere.
Actualmente, în Republica Moldova sunt înregistrate circa 4000 de întreprinderi industriale, care reprezintă surse fixe de poluare, inclusiv 2 centrale termoelectrice mari, 40 de cazangerii raionale şi un şir de unităţi economice mai mici;
Sursele mobile
Includ transportul auto, parcurile auto şi tehnica agricolă.
Principala sursă de poluare a aerului atmosferic, îndeosebi în oraşele mari ale republicii, este transportul auto. Autoturismele constituie circa 70% din numărul total de mijloace de transport înregistrate. Este de menţionat şi faptul că parcul auto este destul de vechi, ceea ce condiţionează mărirea volumului şi calităţii emisiilor de gaze de eşapament. Cota mijloacelor de transport cu termenul de exploatare mai mare de 10 ani este de circa 70%, fapt ce contribuie la poluarea intensă a aerului. La sfârşitul anului 2004, în ţara noastră erau înregistrate peste 470 000 de mijloace de transport, fiind evidentă o tendinţă lentă de creştere a acestui indice;
Surse naturale
- solul uscat şi neacoperit de vegetaţie, care pulverizează particulele de praf;

- plantele şi animalele, de la care provin polenul, puful, părul, penele, sporii de ciuperci, etc;

- erupţiile vulcanice, care reprezintă o sursă apreciabilă de cenuşă vulcanică, gaze (CO2, SO2, H2S etc.) şi vapori de apă;

- spaţiul cosmic, din care provine praful cosmic;
Surse artificiale
Sursele fixe
- sursele ce ţin de arderea combustibililor din activităţile menajere (utilizarea diferitor tipuri de combustibili în condiţii casnice), din industria energetică;

- sursele bazate pe procesele industriale, cum sunt cele chimice, siderurgice, metalurgice, ale materialelor de construcţie;
Sursele mobile
Care includ toate mijloacele de transport ce răspândesc poluanţi pe distanţe mari. Astfel, în Europa Centrală şi de Est sursele mobile (în special traficul rutier) sunt responsabile pentru aproximativ 30-60% din emisiile de monoxid de carbon, între 35 şi 95% din emisiile de plumb şi mai puţin de 5% din emisiile de dioxid de sulf. Vehiculele emit, de asemenea, mici cantităţi de toxine şi substanţe cancerigene ca, de exemplu, benzenul şi aldehidele.
Full transcript