Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAZARLAMANIN TARİHSEL SÜRECİ

No description
by

Duygu Uysal

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAZARLAMANIN TARİHSEL SÜRECİ

PAZARLAMANIN TARİHSEL SÜRECİ
PAZARLAMANIN KEŞFİ
1900’lerden başlamak üzere ilk yirmi yıllık süreyi kapsayan pazarlama düşüncesinin keşfi süreci, halen Amerika’da bulunan Wisconsin Üniversitesindeki akademisyenlerce başlamıştır
Wisconsin Üniversitesi akademisyenleri, pazarlamanın iktisat biliminden ayrılmasını sağlayacak ilk çalışmaları ve ilk düşünceleri ortaya koymaları itibarı ile önemlidirler.

Bu akademisyenler iktisatta dağıtım (distribution) olarak adlandırılan faaliyeti daha da kristalize ederek pazarlama (marketing) faaliyeti olarak kitaplarında ve derslerinde kullanmışlardır.

Daha sonra Harvard Üniversitesi’ndeki dersler ve çalışmalarla devam eden pazarlama disiplininin keşif ve gelişim süreci,Middle Western grubu üniversitelerinin çalışmaları ile ayrı bir disiplinolma ve yazın oluşturma yolunda önemli adımlar atmıştır. 1900–1910
yılları bu disiplinin tanımlanma aşamasını tamamlarken 1910–1920 yılları arasında ise pazarlama ilkeleri olarak gerek yazınsal gerekse uygulama alanda geniş kabul görmeye başlamıştır
PAZARLAMA VE ŞİMDİ
PAZARLAMA NEDİR?
Sadece mal ya da mala bağlı hizmetleri kapsayan bir kavram değildir.

Mallardan bağımsız olarak sunulan hizmetleri, bilgiyi, fikirleri, olayları, kişileri ya da mekânları da içerir. Pazarlama yer, zaman, mülkiyet faydası yaratma faaliyeti olarak görülür.

Yani pazarlama kararları, hangi mal ve hizmetlere, ne miktar, nerede ne zaman ihtiyaç olduğunu belirlemeye çalışır.

Aslinda Pazarlama…
Pazarlama modern yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta onun şekillenmesinde önemli rol oynar.

Çünkü günlük yaşamımızda hepimiz markete gider, reklamları izler,fiyatları karşılaştırır, pazarlık yapar, satış elemanları ile diyaloga girer, çeşitli mal ve hizmetler arasından seçim yapar ve beğendiğimiz ürünleri satın alırız.

Biz, Siz, Onlar…
Dolayısıyla tüketiciler olarak bizler pazarlama faaliyetlerinden
etkileniriz.

Pazarlama sistemi içerisinde 3 grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar; üreticiler, tüketiciler ve aracılardır.

Pazarın ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretim faktörlerini bir araya getirerek üreten veya ortaya çıkaran taraftır.

Başlıca amaçları, kar elde etmek, satışları ve pazar payını artırmak, sosyal fayda sağlamak ve imaj oluşturmaktır.

ÜRETİCİLER
Çeşitli istek, ihtiyaç ve arzularını tatmin etmek amacıyla satın alma faaliyetinde bulunarak sisteme katılan taraftır.

Burada bahsedilen sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan nihai tüketiciden değil, örgütsel amaçları doğrultusunda tedarik amaçlı satın alma faaliyetinde bulunan tüzel kişilerden de bahsetmekteyiz.

TÜKETİCİLER
Üreticilerle tüketiciler arasındaki bağlantının sağlanmasına yardımcı olan toptancı, perakendeci, satıcı veya daha genel bir ifadeyle pazarlamacılardan oluşur.

Aracı varken veya yokken neyin değiştiğini şekil olarak aşağıda görebiliriz.

ARACILAR
Sears şirketi 1892 yılında 8000 tane el yazımı posta kartı gönderip, geri dönüş olarak 2000 adet sipariş aldığında "ilk doğrudan pazarlama" etkinliği gerçekleşmiş oldu.
İlk Doğrudan Pazarlama
1950's
1960's
1980's
1970's
1930's-1940's
1900's
İlk Radyo Reklamiı
Frank Conrad kurduğu KDKA radyo istasyonunda, ilk radyo reklamını 1920’ de the Queensboro gayrimenkul şirketi için yayımladı.

H.M. Blackwell,10 dakikalık reklamı canlı seslendirdi.

1922 yılında radyonun önem kazanmasıyla radyo reklamları yayınlanmaya başladı.
Televizyonun icat oluşuyla gündelik hayatın vazgeçilmezi haline gelişi arasındaki yıllarda, insanlık bu yeni ‘oyuncağıyla’ o kadar çok deneysel çalışmaya girişti ki, bunların arasında 1941 tarihli ilk TV reklamını atlamamız beklenemez. Reklamın sahibi ise ilk radyo reklamını da 1926 yılında veren, 1875 yılında kurulan lüks saat markası Bulova
İlk TV Reklami
1950’li yıllara gelindiğinde ise asıl değişim başladı. Tv reklamlarından elde edilen gelirler radyo ve dergi reklamlarını geçiyordu.
Pazarlama Gelişiyor
Dönüm Noktasiı
Radyo reklam gelirleri %9 oranlarından %2’ye geriledi. Tv reklamlarında ise 1953’te %5 olan gelir oranı 1954’te %15 oldu. Tv reklamları önem kazandı.
“Tüketiciyi aptal zannetmeyin çünkü o sizin karınızdır” sözü ile David Ogilvy modern reklamcılık çağını 1963 yılında başlattı.
Reklamcilikta Modern Çağ
1970’li yıllarda telefondan pazarlamaya yönelme bir yöntem olarak ortaya çıktı. «Satış» pazarlamanın omurgasını oluşturuyordu. Müşteri ve ürün değil, burada sadece rakamlar konuşuyordu.
Telemarketing
1981 yılında PC (personal computer) IBM şirketi tarafından tanıtıldı.

Bu yeni bir çağın başlaması olacaktı.
Bilgisayar Çaği
1984 yılında ise Super Bowl reklamıyla Apple Macintosh’u duyurdu. Reklamın maliyeti 900.000$ oldu. %46.5 ulaşma oranı yakaladı.
Dijital Pazarlamaya Doğru
Gazete reklam gelirleri 1985 yılında 25 milyar $ rakamlarına yaklaşırken artık müşteri ihtiyaçları, istekleri ve zevkleri ürün ve şirketin önüne geçiyordu.

Bu da müşteri ilişkileri yönetimi kavramını ortaya çıkardı.
CRM Doğuyor
1990 yıllarına doğru teknoloji gelişirken,
•CRM
•Müşteri değeri
•Marka sadakati
•Uzun vadeli marka yatırımları kavramları doğuyordu.
İlişki Pazarlamasiı
GEÇMİŞTE PAZARLAMA
2002
2009
2000's
1990's
2g mobil ağı 1992 yılında gelişim gösterdi. SMS mesajlar yayılmaya başladı.

Bu da kısa mesaj pazarlamasını getirdi.
Mobil Dünya
1994 yılının nisan ayında, Phoneix hukuk firması kendi servislerinin reklamını binlerce kişiye göndererek ilk spam postaları örneğini gösterdi.
İnternet Çaği
İlk banner reklam 1994 yılında yapıldı. %78 tıklanma oranına sahipti.

Şimdi ise bu oran %0.2 lere düşmüş durumda.
Banner Reklamlar
Yahoo ve Alta Vista arama motorları 1995 yılında açıldı ve ardından 1997 yılında ise Ask.com onlara katıldı.
İnsanların bilgiye, ürünlere ve servislere ulaşmasını kolaylaştırdı.
1995 yılında 16 milyon kişi kullanırken 1997 yılında 70 milyon kişiye ulaştı.
Arama Motorlari
E-Ticaret
1990lı yıllarda e-ticaret adımları atılmaya başladı.
1995 yılında Amazon.com kuruldu.
SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) kavramı ise ilk olarak multimedya pazarlama grubunda 1995 ve 1997 yılları arasında çıktı.
Şimdinin dünya devi markaları Google ve Msn 1998 yılında yeni arama motorları olarak doğdu.
Google ve Msn
1999 yılında bloglar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak LiveJournal sonra ise Blogger.com açıldı.

2006 yılına gelindiğinde ise tam 50 milyon blog sayısına ulaşıldı.
Blog Dünyasiı
2001 yılında ilk pop-up reklamlar var olmaya başladı.
Pop Up Reklamlar
Markaların topluma yararı olacak kampanyalar yürüterek bilinçlendirmesine dayanan sosyal pazarlama çıktı.
Sosyal Pazarlama
Dijital pazarlama internetin hayatımıza girip yaygınlaşmasıyla oluşmuş gerçek ve potansiyel müşterilerin daha detaylı ve iyi şekilde tanımlanıp bire bir ilişki kurulmasına yönelik değişimi kapsadı.
Dijital Pazarlama
2000’li yıllarda ise pazarlamada daha çok tüketici ön plana çıktı.

Sosyal medya önem kazandı. Facebook 2004, Twitter 2006 yılında kuruldu.
Sosyal Medya
2001 yılında başlayan konum bazlı servislerin yaygınlaşmasıyla konum bazlı pazarlama doğdu.

Foursquare ise 2009 yılında kurularak gelişimi hızlandırdı.
Konum Bazli Pazarlama
Akıllı telefonlar hayatımıza 2002 yılında girdi.

Şimdi ise akıllı telefonların dünya çapındaki pazar payı %27 seviyesinde.
Akilli Telefonlar
Geleneksel pazarlama iletişimi tüketicinin hayatında dış mesajlarla farkındalık yaratmaya çalışırken daha uzun bir zaman alıyor ve tüketiciyi yeni bir şey denemesi için ikna etmek çok yönlü bir çalışma gerektiriyordu.
Geleneksel Pazarlama
Eksik olan ise insanların günlük yaşamına dahil olan faydalı, sürdürülebilir, dikkat çekici, teknolojik, interaktif araçlar sunmaktı.
Geleneksel Pazarlama
•Tüketicinin ne istediğini anlayan,
•Değer önerisinde bulunan,
•Karşılanmamış ihtiyaçları keşfeden,
•Uzun vadeli ilişki kuran, anlamlı tutarlı ve sürekli iletişim kuran geleceğin pazarlaması olarak gelişmeye başladı.
Gelişen Pazarlama
Utility Marketing
Utility marketing için ürün satan bir şirket olmak yerine dikkat çekici fayda sağlayan değerler yaratılması ön planda.
Değer Yaratma
Tüketicinin hayatına ihtiyaçları doğrultusunda girer. İhtiyaçlar kendi çekiciliğini içinde barındırır. Farkındalık ve sadakat arasındaki yolda bağ kurmaya çalışma, düşündürme, markaya yönelme kısımlarını atlanır. Daha kısa yoldan tüketiciye ulaşır.
Tüketici İhtiyaçlari
Geleceğin pazarlamasında marka hala önemini koruyacak. Marka sadakati pozitif deneyimleri yaratarak ve marka bağlılığı kurmakla oluşturulacak. Reklam değil pazarlama çözümleri sunarak tüketiciler kazanılabilecek.
Gelecekte Ne Olacak
İnsanların hayatlarında fayda sağlamak ise…

«Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.»
-Abraham Lincoln
Fayda Sağlamak
DUYGU UYSAL
Full transcript