Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den upålidelige fortæller

Forløb til 3.g
by

Sara Brygger

on 15 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den upålidelige fortæller

Den upålidelige fortæller
Introduktion til forløbet
Dette forløb kommer til at handle om fortællere i fiktionen, som vi ikke kan stole på.
Hvorfor skal man være opmærksom på en fortællers pålidelighed?
Eksempeltekst: Pia Juul: Være med (2012)
Læs teksten og besvar:
1. Hvilke fortællerforhold finder du i teksten? (Brug fortællerarket)
2. Hvilke af Phelans upålidelighedsakser mener du er i spil?
3. Hvordan har den implicitte forfatter komponeret teksten, således at den implicitte modtager ved noget, som fortælleren ikke gør?
Eksempeltekst 3
St. St. Blicher: Sildig Opvågnen (1828)
Vi skal i to moduler arbejde med novellen af Blicher.
Men først en hurtig introduktion til hans forfatterskab.
"Sildig Opvågnen"
indledende opgaver
1. Udfyld kompositionsarket med de små begivenhedssedler
... når man er færdig (skal lige godkendes af mig først) kan man gå videre til næste opgave...

2. Udfyld triangelarket med personkarakteristikker plus en ekstraopgave.

Basisviden 1: Fortællerforhold
Sæt jer sammen to og to om jeres udfyldte ark om fortællerforhold.

Diskutér, hvis I finder uoverensstemmelser.

Arbejd dernæst med at lave forbindelser imellem kategorierne - hvilke hører sammen?

Spørg, hvis I er i tvivl!
Basisviden 2:
Teori om den upålidelige fortæller
James Phelan (f. 1951): amerikansk professor i litteratur. Interessefelt narratologi (læren om fortællingen).
Den implicitte forfatter
(afsender)
Fortæller
implicit publikum
(modtager)
Phelans upålidelighedsmodel
Begivenhedsakse
Videns- og perceptionsakse
Etisk akse
Vedrører fortællerens måde at rapportere hændelser på
Vedrører fortællerens forståelse af det sete
Vedrører fortællerens værdier og moral
Fejlrapportering Underrapportering
Fejlfortolkning Underfortolkning
Fejlbetragtning
Eksempeltekst: Medina: Kun for mig (2008)
Hvilke af Phelans akser kan vi bruge?
Hvilke tegn sender "den implicitte forfatter" som "den implicitte modtager" skal modtage for at forstå upålideligheden? Tænk både på tekst, lyd og billede.
Den
pålidelige
fortæller "taler eller handler i overensstemmelse med værkets normer (det vil sige den implicitte forfatters normer)" -Wayne C.Booth.

Men hvad så hvis fortælleren ikke gør det? Hvordan beskriver man det?
Underbetragtning
St. St. Blicher (1782-1848)
Præst og forfatter

Stor produktion af svingende kvalitet fra mesterværker til triviallitteratur

"Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog"

"Hosekræmmeren"

"Præsten i Vejlbye"
Den blicherske novelle
Temaer og motiver
Ak! Hvor forandret! - Tiden der ikke kan tilbagekaldes
Driftens fatalitet! - Seksualitetens konsekvenser
Interesse for, hvordan menneskeskæbner udarter sig på baggrund af en enkelt skæbnesvanger begivenhed. Point of no return!
"Romantistisk" interesse for "det interessante"
Hav forløbets fokus i baghovedet!
Sildig opvågnen 2 - På sporet af fortælleren...
En rigtig god måde at afsløre en fortællers skjulte intentioner er ved at "vende historien om", dvs. skifte synsvinkel. Hvordan ville Elise have fortalt historien???
Foretag et detektivarbejde, hvor I finder "tegn", som den implicitte forfatter har lagt i teksten - tilegnet den implicitte modtager (jer!), men som går henover hovedet på fortælleren (Pastoren). Brug arkene fra sidste gang!
Hvilke af Phelans akser er i spil i denne novelle?
Hvad skal der ske i dag?
Mundtlighedsøvelse:
I får 45 minutter til at arbejde med Mads Brenøes "Det handler ikke spor om sex" (1998) ud fra en eksamensligende opgaveformulering.

Herefter udvælger jeg to elever, som skal fremlægge deres arbejde og indgå i en faglig samtale med mig.
Resten af klassen ser på. Dernæst diskussion.
Opgaveformulering
1. Foretag en analyse og fortolkning af "Det handler ikke spor om sex" med særligt henblik på novellens fortællerforhold og Phelans akser.
2. Perspektivér til en selvvalgt tekst/film fra forløbet.
3. Diskutér hvorfor den upålidelige fortæller er blevet et populært litterært og filmisk virkemiddel i det senmoderne samfund.
Forløbsafslutning
Lav et begrebskort, men ikke som vi plejer.
Skriv titlerne på forløbets tekster på kortet.
Skriv under titlen nogle korte kommentarer til, hvad den implicitte forfatter har brugt den upålidelige foræller til.
Forbind dernæst teksterne med forbindelsessætninger, hvis I kan se ligheder eller modsætninger
Begrebskort over forløbet om "Den upålidelige fortæller"
Hvad har den implicitte forfatter anvendt den upålidelige fortæller til?
Pia Juul: Være med (2012)
Medina: Kun for mig (2008)
Mads Brenøe: Det handler ikke spor om sex (1998)
St. St. Blicher: Sildig Opvågnen (1828)
Fight Club
(instr. David Fincher, 1999)
F.eks.: At vise det selvbedrag, som opstår, når man er såret af ulykkelig kærlighed
Full transcript