Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Urban sprawl

No description
by

Renata Balcewicz

on 26 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Urban sprawl


(rozlewanie się miast)- polskie doświadczenie na tle wybranych państw Wyjaśnienie pojęć Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju. rewolucja w rozwoju miast
możliwość pokonywania przez człowieka większych dystansów
samochód jako substytut komunikacji publicznej,
gwałtownie rozrastające się przedmieścia- naturalna bariera- dystans pieszy- przestała się liczyć
samochód wchłonął to, czym przedmieścia się szczyciły: przestrzeń. Poruszanie się pieszo stało się niemożliwe ekonomicznie: inwazja motoryzacji uczyniła je niebezpiecznym, a rozrost przedmieść uczynił je bezcelowym.

Starożytne rzymskie standardy- szerokość drogi: 15 stóp, dziś- wielopasmowe arterie z wielopoziomowymi węzłami o powierzchniach 15-17 ha Urban sprawl=eksurbanizacja, czyli proces rozlewania się miast w większe obszary mniej intensywnej urbanizacji Ewaluacja urban sprawl Początek- II połowa XIX wieku

Era transportu szynowego- zmniejszenie kosztów transportu do poziomu umożliwiającego migrację z centrum miasta na lokalizacje podmiejskie (cena gruntów znacznie niższa niż w centrach miast)

W latach 1850 - 1920 powstały pierwsze przedmieścia narosłe wokół systemów komunikacji szynowej. Liczyły one najczęściej 5-6 tysięcy mieszkańców i były naturalnie ograniczone odległością od stacji kolejowej, pokonywaną najczęściej pieszo. Infrastruktura samochodowa

terenochłonność
potrzeba trzykrotnie większych powierzchni parkingowych od każdego budynku, w którym gromadzą się ludzie i każda budowla rozwleka się w wielkie połacie oddzielone od sąsiednich parkingiem,
wymuszone przez parkingi kilkakrotne zwiększenie dystansów pomiędzy budynkami,
chodzenie pieszo traci sens i skalę Fazy eksurbanizacji I faza w Polsce
rozpoczęła się w II połowie XIX wieku
przykładem jej wczesnej fazy jest worek urbanizacji narosły wzdłuż linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (ciąg miast satelickich wzdłuż linii kolejowej Warszawa Gł. - Grodzisk Mazowiecki). II faza

w USA zapoczątkowana najszybciej lata 20. XX wieku; związana z erą samochodu osobowego
Europa- lata 60. XX w. Francja
Polska- lata 90. XX w. II faza spowodowała niekontrolowany rozrost przestrzenny miast i rozwój stref podmiejskich.

Już dziś da się zaobserwować silny spadek ludności centrów polskich miast i migrację na tereny podmiejskie. "Nasze miasta rozlewają się na potęgę i nic nie wskazuje na to by proces ten w najbliższym czasie udało nam się zatrzymać." Urban sprawl Magdalena Piszczek
Renata Balcewicz O czym będziemy mówić? OECD (1997) – „poszerzanie się terytorium miejskiego w celu stworzenia przestrzeni osadnictwa dla rosnącego zaludnienia”
„rozlewanie się zabudowy miejskiej na przedmieścia i obszary wiejskie” [Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 2008]
Jest to zjawisko: -Niekontrolowane
Pozaplanowe
Szkodzące naturalnemu środowisku Era samochodu Przyczyny z: Raport Komisji Europejskiej - 2006 Czynniki makroekonomiczne
Globalny wzrost ekonomiczny
Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych
Rozwój sieci transportu i autostrad Czynniki mikroekonomiczne
wysokie ceny gruntów w miastach
stosunkowo niskie ceny terenów rolnych poza granicami miasta Czynniki społeczne
„dom za miastem” – traktowany jako spełnienie marzeń i „dobry interes” – „inwestycja zycia”
podobnie – „drugi dom” poza miastem uznawany jest za „dobry interes” i miesjce rekreacji Skutki urbanizacji + Pozytywne:
Poprawa warunków mieszkaniowych - Negatywne
Rosnący chaos przestrzenny
Degradacja środowiska przyrodniczego i krajobrazowego
Rosnące koszty ekonomiczne i społeczne funkcjonowania obszarów miejskich
Utrata atrakcyjności miejsc rekreacyjnych i inwestycyjnych
Częściowe rozproszenie budownictwa mieszkaniowego lub usługowego
Utrata otwartej przestrzeni, gospodarstw rolnych, przyrody ożywionej -Negatywne
Utrata wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, rekreacyjnych
Może skutkować podwyższonymi wydatkami publicznymi na infrastrukturę, instytucje publiczne lub transport
Większe zanieczyszczenie środowiska
Przekształcenia krajobrazu prowadzące do jego dewastacji
Wzrost presji inwestycyjnej na obszary cenne przyrodniczo
Zatłoczenie dróg prowadzących do centrum miast
Wydłużenie średniego czasu dojazdu do pracy Polska Zjawisko określane bardziej jako suburbanizacja, ale mechanizm podobny jak w przypadku urban sprawl
Np. Warszawa (kierunek rozwoju- południe), Poznań, aglomeracja śląska, Kraków, Szczecin
Urban sprawl pojawił się w Polsce wskutek liberalizacji systemu planowanie i kontroli zagospodarowania przestrzennego Skutki Ekologiczne

Zajmowanie terenów rolnych i leśnych
Utrata otwartych przestrzeni
Wzrost spożycia energii
Większa emisja spali Ekonomiczne

Wzrost kosztów transportu i rozbudowy infrastruktury
Uzależnienie od transportu indywidualnego
Spekulacja gruntami
Zmniejszenie inwestycji w centrum miast Społeczne

Zanik więzi społecznych
Społeczna segregacja
Konflikty między ludnością miejscową i napływową Estetyczne

Dewastacja krajobrazu
Monotonia zabudowy
Boom gospodarczy -> bogacenie się społeczeństwa
Chęć posiadania swojego „m” najlepiej na cichych i spokojnych przedmieściach
Powstawanie idyllicznych osiedli (tylko z nazwy)
Rozprzestrzenianie się osiedli na obrzeżach Jak to działa? problem z dojazdem
coraz większa ilość samochodów-> korki
protesty mieszkańców
poszerzanie dróg
wykupywanie gruntów wzdłuż dróg przez deweloperów
reklama dobrze skomunikowanych z centrum nowych inwestycji przyrost liczby mieszkańców na obrzeżach nie jest jednoznaczny z rozwojem infrastruktury handlowej, usługowej i komunikacyjnej
uciążliwe życie w mieście z ograniczonym dostępem do jego atrakcji i walorów Stany Zjednoczone
Klasyczna odmiana urban sprawl (np. San Diego, Jacksonville)
Przejechanie z jednego końca miasta na drugi to 200 km podróż
Pasy zabudowy ciągnące się na odległość kilku-kilkudziesięciu km od centrum aglomeracji
Codzienne wahadłowe przemieszczenia (w sumie ok. 5h)
Brutalne wkraczanie zabudowy (mieszkalnej, usługowej, biurowej) na tereny przyrodnicze
Przeważają wolno stojące domy jednorodzinne na większych działkach
Szerokie aleje pozabawione chodników
Szkoły, sklepy, banki w dużej odległości od miejsca zamieszkania Niemcy rozwiązanie problemu urban sprawl
przewidywanie problemów
precyzyjne planowanie osiedli
zobowiązania deweloperów do budowy linii komunikacji publicznej, na tereny które mają być przez nich zabudowane
precyzyjne formułowanie przepisów Urban sprawl w Ameryce Urban sprawl- Arizona Urban sprawl- Floryda Dziękujemy za uwagę! Bibliografia "Socjologia i przestrzeń miejska", Andrzej Mejer Warszawa 2010 s.197-213.
B. Nawrot, Obszar metropolitalny jako propozycja zmian w systemie zarządzania lokalnego w Polsce [w] Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce, red. B. Nawrot i J. Pokładecki, Poznań 2011, s. 169 - 186.
http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85301,10458465,Urban_Sprawl_po_polsku.html
http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=53&limitstart=3
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=796366&page=36 1. Definicje
2. Ewaluacja urban sprawl
3.Fazy eksurbanizacji
4. Skutki urban sprawl (pozytywne, negatywne)
5. Skutki ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, estetyczne
6. Urban sprawl w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Niemczech Eksurbanizacja- Kraków Eksurbanizacja- Kraków Eksurbanizacja- Kraków

powojenny wyż demograficzny pokolenia "Baby Boomers"
wzrost potrzeb mieszkaniowych
ideały- wolnostojący dom jednorodzinny
brak środków finansowych na zakup/budowę domu w cetrum miasta
miejsca pracy skoncentrowane w cetrum
rozwój motoryzacji stał się rozwiązaniem
wprowadzenie kredytów mieszkaniowych oraz ulg podatkowych
umożliwienie realizacji marzeń Amerykanów Jak się rozwinęło urban sprawl w Ameryce? południowa Warszawa Phoenix (Arizona, USA), to miasto zajmuje już 1200 km² i rozlewa się z prędkością pół hektara na godzinę Przeciwdziałanie negatywnym skutkowm urban sprawl Wielka Brytania
Toronto
Portland (Oregon, USA)
inteligentrny wzrost
nowy urbanizm
recykling gruntów
Full transcript