Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IIa Jornada Espurna - Les matemàtiques amb Espurna en aules de diversificació curricular

Les matemàtiques amb Espurna en aules de diversificació curricular
by

Ciència i Tecnologia

on 28 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IIa Jornada Espurna - Les matemàtiques amb Espurna en aules de diversificació curricular

OBJECTIUS PRESENTACIÓ FUNCIONAMENT I DESENVOLUPAMENT
DE L'EXPERIÈNCIA
EXEMPLES D’APLICACIÓ CONCLUSIONS, ANÀLISI VALORACIÓ PERSONAL Treball amb Espurn@ a l'Aula de
Diversificació Curricular de l' IES Baix Camp. Veure alguns exemples pràctics sobre l'aplicació transversal a l'aula del projecte Espurna, concretament en l'àrea de Matemàtiques. Exemplificar la millora de la tasca del professorat mitjançant la cooperació i el treball en equip, tant dins el mateix centre com dins una xarxa creativa i engrescadora com és Espurna, diversificant així la proposta educativa. Característiques de l'aula de diversificació curricular de 3r d'ESO de l'IES Baix Camp:

Uns 16 alumnes de diferents orígens, cultures i nivell acadèmic.

Alumnat amb perfil d’Aula Oberta, amb les característiques pròpies d’aquest tipus d’aules: Les hores de matemàtiques amb aquest grup es distribueixen en 3 hores lectives a la setmana repartides de la següent manera: La cohesió entre les matèries reforça l’interès de l’alumnat pel que s’està donant, els motiva i dóna molt més sentit al que s’explica. Experiències d'agrupaments de
diversificació curricular Compartir experiències i recursos generats de l'aplicació i adaptació del projecte. Dificultats d’aprenentatge
(plans individuals fora del currículum ordinari)


Manca d’interès

Dificultats lingüístiques
Aquests són els projectes que hem treballat fins ara al llarg del curs 2009-2010, i cada un dels projectes ho hem relacionat amb algun tema de matemàtiques que hem donat, que es dona o que es donarà.
Matèries impartides per professorat de diferents àrees amb la característica, però, que un mateix professor s’implica en diferents matèries (així, d’alguna manera, aquestes matèries ja es relacionen entre sí).
El gruix més gran d’hores lectives el tenen amb 3-4 professors/es: Professora de Tecnologia, Informàtica i Matèries Optatives.
Tutora i coordinadora del Projecte Espurna a l’aula.
Professora de Matemàtiques i Ciències Experimentals
Professora de Llengües (català, castellà)
Professora de Ciències Socials.
Altres professors de matèries especialitzades (música, educació física, visual i plàstica...) COOPERAR i TREBALLAR EN EQUIP COMPARTIR EXPERIÈNCIES EXEMPLES PRÀCTICS Treball dels conceptes teòrics fonamentals sota el tractament d'unitats didàctiques convencionals mitjançant fitxes adaptades amb continguts, exercicis i activitats relacionades.

T.1. Nombres Naturals
T.2. Nombres Enters
T.3. Fraccions
etc... Aula Virtual: la matèria té una aula virtual dins el campus del centre que s'utilitza per treballar activitats i tasques relacionades amb la unitat didàctica que s'està duent a terme (activitats jclic, aplicacions de la xarxa, desenvolupament de tasques....).

En una part de l'aula virtual degudament identificada hi ha les tasques a realitzar, quan correspon, del Projecte de la Quinzena d’Espurna (“la Fitxa”). Projecte Espurna (Fitxes del Campus): Realitzem les activitats numèriques i matemàtiques del projecte.

Es relacionen les activitats amb els continguts donats o que es donaran (recolzant la importància de la matèria en els diferents conceptes que es treballen).

Algunes de les fitxes es realitzen tal i com està establert, però sovint s’adapten a l’entorn del campus virtual, ampliant-ne la funcionalitat amb les eines TIC a l’abast i adaptant-les a les necessitats dels alumnes.

El material nou generat o complementari s’afegeix a les fitxes del projecte. Aula de diversificació
curricular de 3r d’ESO
de l’IES Baix Camp Què proporciona aquesta metodologia de treball i la participació en els projectes? Als alumnes: motivació, interès, coneixement i ampliació de conceptes de la vida quotidiana i comprensió dels diferents enfocs en què un tema es pot tractar dins les diferents àrees de coneixement que fins ara potser les entenien com a “coses diferents” i aïllades. Potenciar el fet de compartir experiències i material complementari a les fitxes.
Programar les unitats a desenvolupar al llarg del curs en base als projectes existents o als que es fessin nous.
No deixar que es perdi mai la il•lusió per educar, ensenyar, i també aprendre, dels nostres alumnes, dels nostres companys, i també de nosaltres mateixos. EL CRÈDIT EL FUTBOL LES FESTES DE NADAL L'ELECTRICITAT LA GEOREFERENCIACIÓ ELS AIGUAMOLLS EL CRÈDIT
EL FUTBOL
LES FESTES DE NADAL
L’ELECTRICITAT
ELS AIGUAMOLLS
GEOREFERENCIACIÓ

.... i els nous projectes
que s'aniran treballant. Aplicació de fórmules
i Fulls de càlcul. Ús i aplicació de fórmules
i Geometria Representacions en eixos de coordenades.
Material complementari. Càlculs senzills i
Representació Gràfica Fraccions Relacions entre tipus de coordenades Què seria desitjable? Al professor: recursos originals i diferents als habituals. Potencia la creativitat i l’interès en compartir. El situa dins un entorn de treball obert fora del centre. A nivell de la matèria / àrea: cohesió i transversalitat entre les diferents matèries a la qual dóna peu el projecte motiven l’interès per la matèria.
A nivell personal: el professor forma part d’una xarxa que treballa sota una metodologia semblant a la seva dins un context més ampli i es sent recolzat. El professorat que no pot establir-se en un centre sent que forma part d’algun lloc.
Si connectem esforços,
millorarem resultats.
Full transcript