Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konflikt - perspektiv & analys

No description
by

Malin Ahlgren

on 18 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflikt - perspektiv & analys

Terrorism
FN´s definition från 2004:

"...handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation"
Teorier/ Perspektiv
Liberalism
Realism
Konstruktivism

Marxism
Feminism
Gröna teorier

Definition - väpnad konflikt
Enligt

institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet
:

”uttalad oförenlighet som gäller regeringsmakten eller territorium där det väpnade våldet mellan två parter, av vilka åtminstone en är en regering, orsakar minst 25 stridsrelaterade dödsfall under ett år”.

Konfliktanalysmodeller
Enkel analysmodell - kausala samband

Fördjupad analysmodell - kausala samband

Russett & Stars analysmodellOrsaker till konflikter
Historiska orsaker
Maktpolitiska motiv
Ekonomiska motiv
Religiösa drivkrafter
Nationalism
Sociala och ekonomiska orättvisor
Konflikt - perspektiv & analys
Vad kommer ni ihåg från Tema 1?
Prata med varandra i ett par minuter definitera vart och ett av perspektiven i 1-2 meningar.
Fundera på!
I din konfliktanalys ska du utgå från en av ovanstående analysmodeller. Vilken kommer du välja?
Enkel konfliktanalys - kausala samband
Beskriva konflikten
Undersöka orsakerna till konflikten
Vilka konsekvenser uppkommer
Vad görs för att åtgärda

Konflikt
Orsak
Konsekvens
Åtgärd
Fördjupad konfliktanalys - kausala samband
Samma utgångspunkt som i en enkel konfliktanalys

Fördjupning gällande orsaker:
bakomliggande & utlösande

Fördjupning angående konskvenser:
kortsiktigt & långsiktigt

Både orsaker och konsekvenser kan delas in i:
politiska, ekonomiska & kulturella
Fundera på!

Något samhällsproblem och definiera långsiktiga/kortsiktiga konsekvenser, utlösande/bakomliggande orsaker. Hur dessa kan kategoriseras som ekonomiska, kulturella eller politiska
Russett & Star - analysmodell i 6 steg
1. Individnivå – beslutsfattare

2. Social bakgrund och roll – beslutsfattaren

3. Regeringsmaktens struktur – demokrati/diktatur etc.

4. Samhällets resurser – fattigt/rikt etc.

5. Internationella relationer – diplomati, utrikespolitik

6. Världssystemet – reaktion på det inträffade

Olika typer av konflikter
En konflikt kan vara våldsam utan att räknas som en
väpnad konflikt.

En väpnad konflikt kan dessutom ha olika karaktär
Inomstatlig,
Mellanstatlig eller
Inomstatlig med utländsk inblandning.

Inomstatlig
En inomstatlig konflikt är en konflikt mellan en regering
och en organiserad part.

Konflikterna i Tjetjenien och Colombia är exempel på detta.

Mellanstatlig
En konflikt mellan två eller flera stater är, som namnet antyder, en mellanstatlig konflikt.

Inomstatlig konflikt
med utländsk inblandning
Vid en inomstatlig konflikt med utländsk inblandning får någon eller båda parterna
stöd av en reguljär armé av en eller flera utländska stater.

Exempel på inomstatliga konflikter med utländsk inblandning är konflikterna i Kongo och Afghanistan.

Intensitetsnivåer
En
mindre väpnad konflikt
har fler än 25 stridsrelaterade dödsfall per år men färre än 1000 döda totalt.

En
större väpnad konflikt
innebär fler än 25 men färre än 1000 döda i strid under ett år och mer än 1000 totalt i konflikten.

Krig
är det vid mer än 1000 stridsrelaterade dödsfall per år.

Fundera på!
Vilka tror ni är vanligaste orsakerna till att konflikter uppkommer idag, varför? Saknas någon orsak?
Hot & risker utan gränser
Terrorism

Naturkatastrofer

Väpnade konflikter

Klimatförändringar

Brottslighet

Epidemier

Lösningar?
Fredsförhandlingar
Diplomati
FN
Folkrätt/ Mänskliga rättigheter
Krigsförbrytartribunal
Uppgift!
Vilka terrorattacker känner ni till?

Varför valdes de målen ut, tror ni?

Hur påverkar terrorism dig?
Terrordåd vi känner till
9/11 2001
Paris november 2015
Charlie Hebdo 2015
Utöya 2011
Skolskjutning Trollhättan 2015
Skolskjutningar i USA
Bryggatan/Drottninggatan 2010
Boston Marathon 2012
Madrid 2006
London
Mali
Istanbul 2015
Beirut November 2015
Jakarta
Australien
Kenya
Heathrow
Köpenhamn
Full transcript