Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kenniscrisis: De Halbe-heffing, Master StuFi & OV

Kenniscrisis: Wat houden de plannen van dit kabinet in?
by

Yorick Bleijenberg

on 17 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kenniscrisis: De Halbe-heffing, Master StuFi & OV

Bezuiniging ! FD:
Het eerste wetsvoorstel wat erdoor is. Als ik het goed heb is dat iets soepeler dan in het regeerakkoord is afgesproken. Zijn er financiële consequenties en wat zijn dat?RUTTE:
Ja, het levert meer op.FD:
Het levert meer op?
RUTTE:
Ja. Nee, het levert 45 miljoen meer op.FD:
Maar wat later misschien dan?


RUTTE:
Nee, gewoon het levert meer op.

Ook omdat wij gewoon het regeerakkoord volgen. Het regeerakkoord zegt bij een uitloop van je studie krijg je de kans er één jaar langer over te doen. Nou, de bachelor is een studie, de master is een studie. Dus je mag maximaal één jaar uitlopen in de bachelor en één jaar in de masterfase.

En het levert iets meer op dan we hadden begroot in de stukken.
Maar dat is vaak zo hoor, dat je, als je dan voorstellen gaat uitwerken dat je zegt, nou het wijkt iets af, in dit geval in positieve zin, helaas ook soms in negative zin, van de oorspronkelijke voorstellen.

FD:
Ik dacht dat het originele voorstel was om maar één jaar uitstel te geven?

RUTTE:
Ja, per studie. Een bachelor is een studie. Een masterfase is een studie. En het hele HBO is alleen bachelor. De meeste studenten in Nederland, 350.000, volgen een HBO-opleiding. Dan heb je zo’n 150.000 studenten die volgen een universitaire opleiding. En die doen twee studies. Eerst een bachelorstudie, BAMA-stelsel, en daarna doen ze nog een masteropleiding. Kijk, en voor die masterfase geldt dat we daar met nadere, nog andere voorstellen gaan komen, om daar op termijn een sociaal leenstelsel voor in te voeren. Invoering van een leenstelsel in de Masterfase.

De Halbe-heffing: Een hoger collegegeld van ~5.000,- euro na c+1.

De OV-studentenkaart wordt na c+1 afgeschaft. "Nederland heeft de ambitie om te behoren tot de top vijf van kenniseconomieën.
Dit vraagt om versterking van de kwaliteit van het onderwijs en bevordering van hogere prestaties." -Regeerakkoord VVD & CDA Zijlstra: De heer Van der Ham heeft groot gelijk als hij zegt: hoe meer groepen, hoe moeilijker het wordt. En dus zit daar ook mijn beperking. Ik wil daar welwillend naar kijken, maar daarbij is leidend dat wij het financiële kader waarmaken. Zijlstra: Willen wij de 370 mln. die voor deze maatregel staat halen, welke maatregel wij dan per 1 september 2011 moeten invoeren om 1 januari 2012 te halen, dan betekent dat: onmiddellijke ingang voor iedereen. Daar zit geen speelruimte in. Dus de maatregel zal op dat punt op die manier worden vormgegeven. Zijlstra: Dan kom ik bij de vraag over een jaar uitschrijven bij DUO. Als een student is uitgeschreven, telt hij ook niet mee voor de macro-bekostiging. Voor de €6000 die grondslag is voor de langstudeerdersmaatregel wordt uitgegaan van het bedrag dat gerekend wordt in de macro-bekostiging. Dat is €6000. Je kunt de student wel uitschrijven, maar dan valt hij uit de macro-bekostiging. Dan is het toch een beetje linksom of rechtsom tegen elkaar wegstrepen. Ik wil hier nog eens naar kijken, maar meer uit het oogpunt of hier sprake is van een loophole die gedicht moet worden dan dat ik vind dat we dat moeten bevorderen. Zijlstra: Dit laat onverlet dat ik op volle kracht doorga langs de krappe tijdlijnen voor de langstudeerdersmaatregel, omdat ik anders tegen het financiële probleem aanloop waarover de heer Van der Ham zojuist sprak. Deze maatregelen hebben rampzalige gevolgen voor studenten op korte termijn,
en de (kennis)economie op langer termijn.

Halbe wil niet eerst de gevolgen van zijn ingrijpende heffing onderzoeken.
Want als hij dat doet, kost dat tijd, en in die tijd kan hij niet bezuinigen.

Hij geeft alleen om getallen. Niet om de mensen. Staatssecretaris Zijlstra: Voorzitter. Laat ik beginnen met de vraag van de heer Klaver of ik ook ondernemer ben. Ik was dat in ieder geval. Het bedrijf in projectmanagement was van mijzelf. Misschien is daarmee zijn vrees weggenomen. Ik investeerde voordat ik deze functie aannam ook nog in beginnende kennisbedrijfjes met privékapitaal. Dat heb ik helaas moeten stopzetten, want dat mag niet als je in het kabinet zit. Maar ik hoop dat ik de vrees of hier iemand zit met ondernemende gedachten alvast heb kunnen wegnemen. Dat laat onverlet dat ik het betoog van de heer Klaver natuurlijk zo lees dat hij bepaalde verwachtingen heeft van dit kabinet en specifiek van mij. Ik hoop die verwachtingen te kunnen invullen. Wij zullen ongetwijfeld af en toe van mening verschillen, maar dat is nog heel iets anders dan een motie van-ik-ga-het-niet-eens-uitspreken die voorbijkwam. Dat was ook niet de intentie die ik proefde.
Wij hebben vandaag een heel groot aantal onderwerpen op de agenda. Regelmatig is ook de commissie-Veerman voorbijgekomen. Ik zal ook in mijn inleidende verhaal het nodige richtinggevend over de commissie-Veerman zeggen. Eind januari zal de integrale kabinetsreactie komen, maar ik kan nu alvast een aantal richtingen duiden. Dan weet u in ieder geval welke kant het daarmee opgaat.
De afgelopen tijd hebben wij hier ook regelmatig om de tafel gezeten over inHolland. Ik weet niet waar de heer Beertema is. Wij gaan de komende tijd natuurlijk nog uitgebreid spreken over de langstudeerdersmaatregel, die normaal gesproken in januari naar uw Kamer zou moeten komen. In februari komt er een beleidsbrief waarin ik de kaders heb uitgewerkt op het gebied van het sociale leenstelsel. Aan de hand van de discussie in de Kamer zal dit tot wetgeving moeten worden uitgewerkt. Het wetsvoorstel ter voorkoming van misbruik met de uitwonendenbeurs ligt op dit moment bij de Raad van State. Dat komt ook zodra de Raad van State daarover een advies heeft uitgebracht naar uw Kamer. Begin 2011 krijgt u ook van mij, in samenspraak met de minister van ELI, een reactie op de plannen van NWO en KNAW en zal ik ook ingaan op de uitspraken in het AWT-advies rond toponderzoekscholen en dergelijke. Pro Memorie Medische omstandigheid
Loop je door medische omstandigheden, een functiebeperking of een handicap studievertraging op en kun je daardoor je opleiding niet binnen de cursusduur afronden? Je kunt dan een verlenging van de prestatiebeurs aanvragen.

-DUO De studenten van vandaag; zijn de hulpverleners, ingenieurs en onderwijzers van morgen.

Daarom moeten we deze mensen goed opleiden.

Onderwijs is belangrijk voor ons. Onze kinderen. Onze kleinkinderen.

Onderwijs is de motor voor een sterke (kennis)economie en een gezonde samenleving. Wie vindt dat onderwijs duur is, weet niet wat domheid kost.
-Alexander Rinnooy Kan. Dit kabinet heeft besloten om de komende vier jaar méér
dan anderhalf miljard op het Hoger Onderwijs te bezuinigen. De investeringen zijn voor volgend jaar slechts 50 miljoen ... Als je in de top 5 wilt komen ...
-en je de motor extra paardenkrachten wilt geven-
... moet er 5 miljard euro bij.

Maar Halbe Zijlstra (staatssecretaris Hoger Onderwijs) zal méér dan 1 miljard bezuinigen op het Hoger Onderwijs. Laat je stem horen tegen deze bezuiniging.
Kom op vrijdag 21 januari naar het Malieveld in Den Haag. (m.a.w.: de Studiefinanciering (StuFi) in de masterfase wordt afgeschaft.) Voorstellen van Halbe om te bezuinigen op studenten: 2011: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-- (...)--|--- De documenten Als we kijken naar de plussen en minnen komen we op het volgende financiële plaatje: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli September Tijdpad Eerste kwartaal

Bespreking van de Halbe-heffing in de Tweede Kamer "In februari komt er een beleidsbrief waarin de kaders worden uitgewerkt op het gebied van het sociale leenstelsel.
Aan de hand van de discussie in de Kamer zal dit tot wetgeving moeten worden uitgewerkt." - Zijlstra 2 Maart

Verkiezingen Provenciale Staten 23 Mei

Verkiezingen Eerste Kamer 1 Juli - Deadline

De Wet langstudeerders MOET voor deze datum
in de Staatscourant worden gepubliceerd
anders kunnen de eerste bezuinigingen niet worden gerealiseerd. 2012: |-------|-- (...) --|-------|-- 1 September 2011

De eerste 70.000 studenten krijgen een boete van 3.000 euro;
Instellingen moeten jaarlijks 200 miljoen euro gaan afdragen aan de staat. 1 September 2012

Meer dan 60.000 studenten verliezen hun ov-studentenkaart.
Alle masterstudenten krijgen geen studiefinanciering meer. Januari Februari Augustus September Klik voor fullscreen op 'More'. 17-18-19 januari StudieMarathon in:
Utrecht
Groningen
Amsterdam Tweede kwartaal

Bespreking van de Halbe-heffing in de Eerste Kamer 7 Juni

Eerste vergadering van
de nieuwe Eerste Kamer De getallen wijken iets af met wat er in Regeerakkoord staat, doordat de maatregel 45 miljoen meer bezuinigd dan van te voren begroot. Kies voor Onderwijs! Als de Halbe-heffing er komt ... Halbe wil veel beter onderwijs voor veel minder geld.

Het moet niet gekker worden!


Minder geld betekent:
minder docenten
minder kwaliteit
minder excellentie (...) Voorstellen van Halbe om te investeren: Geen voorstel. De gevolgen Wat is de reden voor deze maatregel? Minder langstudeerders? Een handreiking !

Zijn we daar blij mee?

Zal de bezuiniging op het Hoger Onderwijs nu minder zijn?

De regering gaat namelijk 45 miljoen per jaar extra bezuinigen!
Extra bezuinigen op het Hoger Onderwijs!?!

Dat zal Rutte zo direct met een lach op z'n gezicht uitleggen aan een journalist, die het ook nauwelijks kan geloven... Het is dus gewoon,

een botte... Minder luie studenten? In Buitenhof vertelde de collegevoorzitter van de UvT dat slechts 4% van alle studenten een 'luie' student is. Deze maatregel treft 15 % van de studenten direct,
en 100% indirect doordat er óók op instellingen fors wordt bezuinigd. Laten we die ook vooral een schop onder hun luie kont geven.
Maar; Persbericht | 10-12-2010 De extra uitloopjaren gelden voor alle studenten maar zijn vooral een handreiking voor studenten die extra vakken willen volgen of een opleiding doen die meer dan gemiddeld van de student vraagt, zoals een bètastudie. Persbericht na de persconferentie De Halbe-heffing Afschaffen
ov-studentenkaart De maatregelen
in detail Maatregel geldt vanaf september 2011 voor álle studenten. Studenten die onverhoopt langer doen over hun studie, verliezen na c+1 hun ov-studentenkaart.


Deze maatregel gaat in per collegejaar 2012-2013 en levert structureel 30 miljoen euro per jaar op. 70.000 Een student die een extra jaar prestatiebeurs wordt verleend vanwege een functiebeperking betaalt een extra jaar het reguliere wettelijk collegegeld. Een student die als tweede opleiding een opleiding op het gebied van onderwijs- of gezondheidszorg volgt en het wettelijk collegegeld is verschuldigd, kan dit gedurende de reguliere studieduur doen tegen wettelijk collegegeld plus 1 uitloopjaar, tenzij het uitloopjaar al eerder in de studieloopbaan is benut. Afschaffing StuFi
in de Master Er wordt een leenstelsel ingevoerd voor studenten in de Masterfase. De basisbeurs zal voor hen komen te vervallen. Of de aanvullende beurs zal blijven bestaan is onbekend. Wat de rente op de lening zal zijn, is onbekend. Je kan een bedrag per maand lenen bij de overheid. Wat de voorwaarden voor afbetaling zijn, is onbekend. In januari 2011 wil Zijlstra met een voorstel komen.
Deze maatregel zal structureel 110 miljoen euro opleveren. Als je toch een ov-studentenkaart wilt hebben, zul je het bedrag waarschijnlijk kunnen lenen; maar hoe dit precies gaat werken, is onbekend. Kosten langstudeerders de overheid geld ? Nee.

Studenten krijgen maximaal 5 jaar studiefinanciering; ze krijgen niet onbeperkt geld, en door de prestatiebeurs moeten ze binnen 10 jaar een diploma hebben, anders moeten ze de beurs alsnog terug betalen.
Ook Instellingen krijgen niet onbeperkt geld per student: ze krijgen maar geld voor het aantal jaar dat de studie nominaal duurt. Zelf geven ze aan dat langstudeerders bijna niks kosten. Zeker geen 3.000,- euro die Halbe ze nu als boete wil geven. Op de Persconferentie na ministerraad van 10 december 2010,
kondigde Rutte het voorstel voor de Halbe-heffing aan. Er zijn veel studenten die er niet voor kiezen om langer over hun studie te doen.

Deze mensen hebben bijvoorbeeld last van een ziekte, hebben een dierbare die ernstig ziek is die ze verzorgen óf een naaste die onlangs is overleden, waardoor het niet mogelijk is om te studeren. En zo kunnen we nog even doorgaan. Dit kan iedereen overkomen!

Ook maken jonge mensen soms verkeerde (studie)keuzes. Mensen kiezen er niet voor om verkeerd te kiezen. Nee hoor. In 2012 gaat er 415 miljoen af, en komt er misschien 50 miljoen bij. Dat is een min van 0,4 miljard! In 2015 wordt er per saldo nog steeds 55 miljoen bezuinigd.

Er komt dus maar een heel klein deel deze kabinetsperiode terug; de onderwijskwaliteit daalt hierdoor al volgend jaar omdat instellingen veel minder geld hebben om docenten te kunnen betalen. "Dus alles wat we op het onderwijs bezuinigen (...),
investeren we ook weer terug in dat hoger onderwijs." "diegenen die ervoor kiezen om wat langer over hun studie te doen." Na c+1 een boete van 6.000,- euro per student per jaar.Geen aardgasbaten (FES-gelden) van ~500 miljoen per jaar. (ruim 200 miljoen per jaar.) Voorstellen van Halbe om te bezuinigen op instellingen :-( :-( c+1: je nominale studieduur plus 1 jaar. De uitwerking van de voorstellen is soms nog niet duidelijk. Mocht deze informatie beschikbaar komen, zal deze prezi worden aangepast. Wat bijzonder is, is dat dit kabinet ervoor kiest om in de eerste wet die ze door het Parlement willen krijgen;
te bezuinigen op het Hoger Onderwijs.

En de bezuinigingen worden trots gepresenteerd: 3.3.3
Het studiesucces in het hoger onderwijs is te laag. Verhoging van het studiesucces vraagt om meer contacturen. Van de studenten mag een stevige inzet gevraagd worden en studeren mag minder vrijblijvend worden. Om de toegankelijkheid te borgen blijft de studiefinanciering bestaan, wel zal van studenten die langer over hun studie doen dan de nominale studieduur plus een jaar een hoger collegegeld gevraagd worden. Tevens zullen de reismiddelen doelmatiger worden ingezet.
- Verkiezingsprogram 2010 'Slagvaardig en samen' Het plan voor de Halbe-heffing stond al in het verkiezingsprogramma van het : Dit kabinet is kampioen 'bezuinigen op onderwijs'! Het voorstel bestaat uit drie onderdelen:

Verhoging collegegeld - studenten
Efficencykorting - instellingen
Correctie gedragseffect - instellingen

Dit zijn de boetes van 3.000,- euro.
3.000,- voor studenten
3.000,- voor instellingen.

Totaal 6.000,- euro per 'langstudeerder'. Het gedragseffect

De regering verwacht dat door de Halbe-heffing er over 4 jaar
25% minder 'langstudeerders' zijn.
In de grafiek zie je de totale bezuiniging dan ook afnemen.

Om toch voldoende te bezuinigen, zal Halbe het geld dat hij gaat mislopen ...
-omdat minder studenten een boete betalen-
... direct van de instellingsbudgetten afhalen! Met andere woorden:
Het maakt niet uit of er wel óf geen langstudeerders zijn,
de instellingen worden sowieso met minimaal 200 miljoen gekort. De Halbe-heffing is hierdoor een verschrikkelijk plan. Opvallend: Rutte heeft het alleen over de studenten.
Hij heeft het niet over de boete die instellingen ontvangen, en al helemaal niet over het feit dat
instellingen sowieso gekort gaan worden door de correctie op het gedragseffect. Verhoging collegegeld & Efficencykorting: Correctie gedragseffect: Nee, daar zijn we helemaal niet blij mee. Het is geen handreiking: Instellingen 6.000,- euro 3.000 euro extra na nominaal + 1 jaar Bijvoorbeeld: duurt je studie 4 jaar, dan ga je ná 5 jaar 4.713,- betalen (HBO Bachelor) Bijvoorbeeld: duurt je studie 1 jaar, dan ga je ná 2 jaar 4.713,- betalen (WO Master) -212 miljoen per jaar.
Raakt alle studenten, doordat de onderwijskwaliteit: daalt boete per langstudeerder per jaar Totaal instellingen: totaal 4.713,- collegegeld Betalen: Betalen: Studenten Worden getroffen In 2008 begon ik aan mijn grootste droom, namelijk een sportopleiding tot docent bewegingsonderwijs. Het was super mooi, sport in combinatie met theorie. Ik haalde mijn propedeuse binnen anderhalf jaar.Alleen kreeg ik in juni 2009 een auto ongeluk. Na een jaar van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, hebben ze eindelijk bewijs gevonden dat mijn nekwervels zijn beschadigd. Dan wil je wel stoppen met sporten.September 2010 ben ik begonnen met een nieuwe opleiding, helaas in het eerste jaar. Mijn totale studievertraging is dus twee jaar. Terwijl de schuld van dit alles niet eens bij mezelf ligt, waarom zou ik dan in hemelsnaam 3000 euro gaan betalen en mijn OV inleveren.
- Anoniem, verhaal #990 En zo zijn er nog duizenden verhalen!
(binnengekomen op minimaalnominaal.nl) Deze student heeft er niet voor gekozen ... Kiezen studenten ervoor om langer over hun studie te doen ?

Studenten hebben het ons laten weten: Ik zit in mijn eerste jaar en heb nu al 1 jaar studievertraging opgelopen door een verkeerde keuze te maken. Is dit mijn eigen schuld geweest? Heb ik niet goed genoeg alle opties overwogen? Nee! Dit komt doordat mijn moeder is overleden net op het moment dat er een studiekeuze gemaakt moest worden. We zijn allemaal mensen en maken verkeerde keuzes, zeker als de omstandigheden niet optimaal zijn. Daarnaast zijn aansluitend op mijn bachelor alleen 2-jarige masters. Dat wordt een flinke schuld! Niet echt een leuk vooruitzicht om te gaan studeren.
-Roos, verhaal #772 In de inleiding van het regeerakkoord stelt het kabinet dat ze 'onze kinderen niet met schulden wil opzadelen'.

Maar met deze maatregel zadelt het kabinet elk jaar tienduizenden kinderen op met een torenhoge schuld. 1.670.000.000,- Bij de universiteiten en hoge scholen zullen massaontslagen plaatsvinden van minstens 2.500 docenten. :'( 2012

Door de grote bezuinigingen worden minstens 4.000 docenten ontslagen.
Studenten krijgen hierdoor veel minder onderwijs. De master voor een beta studie duurt vaak een jaar langer.
Bètastudenten krijgen door deze maatregel een extra hoge schuld dan niet-bètastudenten. Halbe rekent ook een deel van de 270 miljoen mee.
Maar het is maar de vraag of dit ook daadwerkelijk naar het HOGER onderwijs gaat.
Verder is het geen investering maar betaald de sector hier haar eigen groei. Deze 90 miljoen gaat er ook af, dus is in totaal 'nul' 30% van de onderzoeksplaatsen voor jonge wetenschappers zijn verdwenen in 2015 Vrijdag 21 januari Kenniscrisis: Actie op het Malieveld 17 Januari


Advies Raad van State over:
Het 'Voorstel van wet verhoging collegegeld langstudeerders' 'Halbe-heffing'
Full transcript