Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rekabentuk Instruksi

No description
by

zainuddin Ibrahim

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rekabentuk Instruksi

1. Web-based science instruction for deaf students: What research says to the teacher
Artikel
Justifikasi masalah
Justifikasi samb...
Artikel samb...
Zainuddin ibrahim
Rekabentuk Instruksi
HARRY G. LANG & DONALD STEELY (2003)
2. Instructional Design Strategies
Used To Provide Equal Learning Opportunity
For Deaf And Hard Of Hearing Learners
Molly Lane, Ann Armstrong, Evelyn Lugo Morales
& Feranda Williamson (2013)
Nikolaraizi, Vekeri, & Easterbrooks (2013)
3. Investigating Deaf Students’ Use of Visual Multimedia Resources in Reading Comprehension
4. DELE: a Deaf-centred E-Learning Environment
Bottoni, Capuano, De Marsico, Labella, & Levialdi, (2011)
5. E-Learning Accessibility for the Deaf and Hard of Hearing - Practical Examples and Experiences
Debevc, Kosec, & Holzinger, (2010)
Zaharudin, Nordin, & Yasin, (2011)
6. Online ICT-Courses Integrated for the Hearing-Impaired Individuals' Education: A Preliminary Study from the Students' Perception
Harry G. Lang & Donald Steely, (2003) Pelajar pekak mempunyai pemahaman yang rendah berbanding pelajar normal walaupun penerangan telah disediakan.
Lang (2002) mengatakan pelajar pekak mempunyai masalah komunikasi dengan pelajar normal serta instructor/ guru.
Harry G. Lang & Donald Steely, (2003) Pelajar pekak mempunyai masalah perbicangan dan penglibatan aktiviti didalam kelas
Menurut Roger (1990) walaupun teknologi komunikasi berkembang pesat dan membantu pelajar untuk berkomunikasi antara satu sama lain, masalah interaksi antara pelajar pekak dan pelajar normal masih berlaku.
Mengikut Coombs (1989) pelajar pekak menolak kursus secara online kerana mereka masih bergantung terhadap sistem sokongan manusia. Ini telah menghalang mereka daripada meneruskan pengajian.
Beberapa kajian telah dilakukan untuk membantu pelajar pekak seperti Seminar Video, pembelajaran berdasarkan web sama ada pada masa yang sama atau sebaliknya serta melaksanakan aktiviti yang sesuai untuk menjadikan pembelajaran berkesan.
Penggunaan perisian simulasi juga dilaksanakan bagi memastikan keberkesanan pembelajaran berlaku.
Kebanyakan ujian yang dilaksanakan terhadap kursus menunjukkan keberkesanan pembelajaran melalui pendidikan jarak jauh dan sangat sesuai bagi pelajar pekak. Namun setakat ini hanya beberapa kursus yang digunakan contoh bidang sains.
Antara kajian yang berjaya membuktikan pendidikan jarak jauh sememagnya berkesan bagi pelajar pekak adalah
Coombs (1989) menggunakan video,
McKee and Scherer (1992) perkongsian idea secara online
Kennedy (2001) komunikasi F2F dengan menggunakan perisian yang sesuai
Daniele, Aidala, Parrish, Robinson, Carr and Spiecker (2001); Daniele et al. (2001); Ellsworth and Huckleberry (2001); Barman and Stockton (2002) seminar video
Craig and Ting (2001) mengguna IdeaTool (CMS), Chime, Chemsketch dan WebEQ lebih kepada interaktiviti.
Mallory and Lang (2002) menyatakan bahawa kelajuan internet sangat penting untuk menampung bahan seperti video.
Lang, Babb, Scheifele, Brown, LaPorta-Hupper, Monte, Johnson & Zheng, 2002); Mallory and Lang (2002) Penggunaan web cam.
Mallory and Lang (2002),
Speech Recognition
.
Sims (2000),
Signing Avatar
.

Menurut Cohen & Brawer, (2003) komuniti kolej di Amerika berhasrat untuk memberi pendidikan seadilnya kepada semua pelajar termasuk pelajar pekak.

Menurut Walter (2010) Pelajar pekak tidak dapat meneruskan ke peringkat pengajian tinggi disebabkan kurikulum yang tidak sesuai, cabaran terhadap sistem sokongan, kepayahan untuk menghabiskan jumlah kursus dan percanggahan dengan minat.
Menurut Long, Vignare, Rappold, & Mallory, (2007) Pelajar pekak perlu berinteraksi dengan pelajar normal dalam urusan pembelajaran.
Menurut (Long et al., 2007) pelajar pekak terlalu bergantung pada penterjemah bahasa dan mempunyai masalah kejelasan serta menjadi faktor pendesak dalam komunikasi.
Menurut Long et al., (2007) pendidikan jarak jauh dengan bantuan teknologi seperti email, sms,
discussion boards
memberi peluang kepada pelajar pekak belajar dengan lebih berkesan.
Menurut Cavender, (2010) kelas konvensional yang melibatkan aktiviti dan perbincangan tidak sesuai bagi pelajar pekak. Oleh itu rekabentuk instruksi perlu dilakukan bagi pelajar pekak.

Menurut Irlbeck, Kays, Jones, & Sims, 2006; Lang, Biser, Mousley, Orlando, & Porter, 2004; Long et al., 2007; Napier & Barker, 2004; Sims, 2006) mencadangkan maklumbalas pelajar pekak untuk membangunkan bahan pengajaran sangat penting.

Menurut Bissonnette (2006) 80% instruktor / guru tidak mengambil kira keperluan pelajar pekak dalam pembangunan bahan pembelajaran online.
Menurut Bissonnette, (2006) guru menghadapi kesukaran untuk mengguna strategi tertentu dan khuatir tidak memberi faedah kepada pelajar yang lain.
Menurut Buggey (2000) apabila membangunkan bahan pengajaran perlu memastikan pelajar pekak melibatkan diri didalam kandungan yang dibangunkan.
Menurut Martyn, (2003) menyatakan bahawa pembelajaran secara online bagi pelajar pekak adalah sangat berkesan. Namun
Hybrid online
model boleh memberi impak dalam pembelajaran online dan komunikasi F2F.
Menurut Long, Richardson, and Foster (2000) terdapat keperluan teknologi yang diperlukan oleh pelajar pekak bagi membantu interaksi mereka.
Menurut Lee & Templeton, (2008) akses pendidikan yang seimbang dapat meningkatkan pencapaian pelajar pekak.
Menurut Joiner, (2010) pereka instruksi perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan akses teknologi kepada pelajar pekak.
Menurut Cavender, (2010) pelajar pekak perlu akses kepada Web, Video beserta caption, dan C-Print.
Menurut Lilli, (2001) pereka instruksi boleh merujuk Panduan Web 2.0 Content Access (2006).
Menurut Cavender, (2010);
Friedman & Bryen, (2007); Irlbeck et al, (2006); Martin, (2009); Wang, (2006); Zabala,
Bowser, & Korsten, (2004) pereka instruksi perlu ada pengetahuan tentang keperluan pelajar pekak.

Menurut Martin (2009) gaya pembelajaran pelajar pekak perlu dikaji kerana ia akan membantu proses pembelajaran.
Menurut Lang et al. 2004; Long et al., 2007; Napier & Barker, 2004; Irlbeck
et al., 2006; Sims, 2006 input dari pelajar pekak sangat penting dalam pembangunan bahan pembelajaran online.

Rekabentuk Kajian
Kualitatif: Kajian Experimental

Fokus kepada tiga Program ORCAS iaitu
(perolakan organisasi berpusat yang menerangkan tentang kepanasan dalam bumi, laut, dan angkasa. Dalam bentuk fizikal pula program ini menerangkan tentang graviti, cecair (proton dan eletron) dan nuklear.
Pretest-posttest (Pra-Ujian - Pasca-Ujian)
Sebelum pre-test dijalankan pelajar dinilai dengan menggunakan ujian kefahaman membaca Stanford
Ujian Keboleh percayaan adalah alfa = 0.86

Kualitatif: Kajian Kes

Persepsi pelajar pekak terhadap
hybrid
pengalaman pembelajaran dan cadangan untuk memenuhi keperluan pelajar pekak.

Menggunakan Data Triangulasi yang terdiri dari: a) Temuduga separa-struktur b) Soalan persepsi c) Reflektif Jurnal d) Soalan berfokus kumpulan

Sampel Kajian
Jumlah pelajar yang kecil bagi setiap kursus atau kumpulan yang dikaji

Pelajar dikumpulkan mengikut ujian yang dijalankan. Pelajar dipecahkan kepada tiga kumpulan iaitu peringkat rendah, pertengahan dan tinggi.

26 pelajar di tempatkan di dalam 3 kelas rawatan manakala 23 didalam tiga kelas kawalan.

Menggunakan pendekatan sampel bertujuan kerana sampel mempunyai karekter yang tertentu iaitu pelajar pekak

Seramai 10 pelajar dipilih

10 pelajar merupakan opsyen Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua.

Tidak seorang pun mempunyai pengalaman dalam pembelajaran hybrid

Umur sampel dari 16-35 tahun

Model Instruksi
(Theory of Instruction by
Engelmann and Carnine, 1982)

Progam ini menggunakan kaedah pembelajaran berurutan, Teks bertimbang rasa, pengurusan grafik, animasi dan kuiz.
Penyelidik mengguna UDL (Universal Design for Learning) yang terbahagi kepada tiga kategori iaitu a) Mengenalpasti (Apa?), b) strategi & kemahiran (bagaimana?) dan c) prihatin (kenapa?)

Weir (2005) Model
a) Penerangan
b) Penyusunan modul
c) Menyatakan tujuan setiap modul
d) Menggunakan pelbagai gaya pembelajaran
e) Versi cetakan
f) Teks yang sesuai
g) maklumbalas

Dapatan Kajian
Perlu menggunakan tool / peralatan lain yang berpotensi membantu pembelajaran pelajar pekak.

Kajian menunjukkan penggunaan multimedia untuk kursus sains bumi mempunyai potensi yang tinggi apabila nilai (p< 0.001)

Sains fizikal juga menunjukkan pencapaian pelajar pekak yang belajar melalui multimedia lebih tinggi berbanding pelajar yang mengguna kaedah konvensional iaitu (p < 0.002)

Kursus kimia juga menunjukkan perbezaan yang significant iaitu p < 0.001

Tema 1: Persepsi pelajar pekak, pembelajaran hybrid mempengaruhi motivasi pembelajaran.

Tema 2: Pelajar pekak memerlukan mekanisma yang sesuai untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas.

Tema 3: Pembelajaran Hybrid gemar khidmat penterjemah dikekalkan.

Tema 4: Pembelajaran secara online banyak membantu

Tema 5: Keanjalan waktu sangat penting dalam pembelajaran hybrid

Design

Instructional

a creative pattern or
a rational, logical, sequential process
intended to solve problems

a set of events that facilitate learning

Introduction to ID

Instructional Design is the systematic development of instructional specifications using learning and instructional theory to ensure the quality of instruction.

It is the entire process of analysis of learning needs and goals and the development of a delivery system to meet those needs.

It includes development of instructional materials and activities; and tryout and evaluation of all instruction and learner activities.

What is ID

Systematic process of instructional design enables you to:

Identify a performance problem
Determine the goals and objectives
Define your learners and their needs
Develop strategies to meet needs and goals
Assess learning outcomes
Evaluate if goals, objectives, and needs are met


Roles of ID


ADDIE Model
ASSURE Model
Dick & Carey Model
Hannafin & Peck Model
Waterfall Model
Dick & Carey Model
Isman Model
Tam Model
Gagne nine event Model

Example of ID Model

Five essential phases in ID Model:

Analysis
Design
Development
Implementation
Evaluation

Essential Phase (ADDIE)

To identify barriers or constraints:
Define the problems
Identify the audiences
Point of Difficulties
Identify the cause of the problems
determine possible solutions.
Identify The Learning Outcome

Analysis Phase

What is so difficult about the course/content
Why the student don’t understand

Define the Problem

Know the learning theory that suit for the students
Know the Learning Style
What is the level of understanding
What level of difficulty

Identify the Audience

Reading disorder (Dyslexia)
Writing disorder(Dysgraphia)
Math disability(Dyscalculia)
Deaf / HoH (Hard of Hearing)
Autism

Point of Difficulties
Interview the students
Observe the students
Participate with the students

Identify the cause of the problem

Make the best decision for the students
Choose the best approach to apply
Ask the expert by using ISM, Delphi or Fuzzy Delphi

Determine Possible Solution

Set the GOAL
Make sure students reach the target

Identify the outcomes

How will the content be organized?
How will it be presented to learners?
What delivery format will be used?
What types of activities and exercises will be included?

Design Phase

Refers to the Syllabus.
Refers to Curriculum.
Refers to Taxonomy.
Resource Person

How will the content be organized?

Use the creative approaches
Applicable for all devices


How it will presented

Online or Offline
It can be Both.
Synchronous & Asynchronous

Delivery Format

Games
Simulations
Interactive

Activities and Exercises

Focus on generating the course documents and materials used by faculty, trainers and participants during the delivery of the course.

Outputs of this phase include competency-based learning guides and checklists, pre-course and mid-course questionnaires, computer based learning/training, web page, trainer’s notes, presentation plans, assignment sheets, case studies, etc.

Development Phase

Develop a Flow-Diagram

Arrangement of Materials

The systematic collection, processing, analysis and interpretation of data to determine whether education or training has met its objectives and to identify aspects of the process that should be strengthened.

Types of evaluation include participant reaction, participant learning, on-the-job performance and effect of training.

Evaluation Phase

Revise if necessaries

Evaluation

The ADDIE Model was selected in 1975by Florida State University. This model was selected by the Armed Services as a primary means for their training.

The first term used by ADDIE was “SAT” (Systems Approach to Training)

At a later time was also known as “ISD” (Instructional Systems Development).

ADDIE History
Ask (1988) points out more than three-fifths of a person’s learning style is
biologically imposed

Reiff (1992) states that all learners have individual attributes relating to their
learning processes

Keefe and Ferrell (1990), learning problems are frequently not related to the difficulty of the subject matter but rather to the type and level of the cognitive processes required to learn the material

Dunn (1983) found that dramatic improvement in students’ achievement in cases where learning styles have been taken into account show that the way things are taught had a greater impact than the content covered in a course of study
Full transcript