Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociológia životného spôsobu

pre 3. ročník Andragogika
by

Branislav Frk

on 30 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociológia životného spôsobu

Sociológia životného spôsobu
branislav.frk@unipo.sk
životný
spôsob
štýl
štylizácia
- každodené zvyklosti, obyčaje a sklony
- typické formy sociálnej interakcie
- vzorce priestorového správania
- využitie času, príjmov a výdavkov
? normy
way of life
life style
nominalistický prístup
realistický prístup
verejný a súkromný
život
Prečo je dôležité skúmať
životné spôsoby (štýly) ľudí?
entita
ID
Kvalita života
kvalitatívne parametre
postmateriálne hodnoty
konzum vs. hodnoty
životný spôsob a sociálna stratifikácia
majorita (?) a sociálne vylúčenie
neexistuje univerzálny životný štýl (spôsob)
Typológia životných štýlov
predmoderný život
moderný život
- hľadanie identity (identita sa konštruuje)
postmoderný život
- identita absentuje, fragmentácia, epizodičnosť, mnohoznačnosť
hypermoderný život
- individualizmus, technológie, chaos)

Zevloun
(flákač slov?)
reprezentácia reality

Tulák/pútnik
nestálosť, hľadanie, únik

Turista
zber zážitkov, anonymita, cudzinec

Hráč
život ako hra, riziko, pravidlá
Temporalita životnej dráhy (živ. cyklu)
životná dráha - trajektória človeka v čase a priestore
- sled zmien a postavenia človeka, ako výsledok jeho práce, činov
- dynamická štruktúra,
4 dimenzie
Biografický čas
Horizontálny priestor
Vertikálny priestor
Význam a hodnotenie
high tech
low life
4 komponenty/časy života

obdobie - mladosť, zrelosť...
práca - príprava, kariéra
rodina - cyklus
voľný čas -
Metodologia: sebahotnotiaca krivka
mentálna mapa
koláč radostí a starostí
biografia

životná dráha
Typológia životných dráh
Záujmy, šport, bez rodiny, kariéra, vyvážená rodina a profesia, blokované alebo havarijné životné dráhy
zdravotné, profesijné, sociálne havárie,
Generácie X, Y, Z
mesto - vidiek
http://thisisnthappiness.com/post/98983977279/a-most-violent-year-christopher-morris
mestská revolúcia
Mesto: izolácia od prírody
počet a hustota obyvateľstva
nie poľnohospodárstvo
racionálna účelovosť
deľba práce
sociálne rozdiely
rôznorodosť kultúrna, politická ..
urbanizácia - ?
http://urbanizace.wz.cz
http://www.highsnobiety.com/2014/11/03/45-style-changes-1950/
gender
patriarchát - matriarchát
emancipácia, femininizmus
rodová rovnosť
http://designtaxi.com/news/351778/A-Guide-To-Recognizing-21st-Century-Subcultural-Tribes/?interstital_shown=1
http://www.nicklacke.com/counterculture.html
rod vs pohlavie
rodové stereotypy

Vzťah moci
Vzťahy produkcie
Emocionálne vzťahy
Symbolické vzťahy (kultúra)

Work Life Balance
Sociálne vylúčenie

chudoba
zdravie
etnická a rasová príslušnosť
geografické vylúčenie
technologické vylúčenie
rodové a sexuálne vylúčenie
vek, inštitucionálne vylúčenie

vzdelanie, ekonomický vývoj,
nezamestnanosť, demografia
bývanie,
Full transcript