Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

QTM-C3-THONG TIN

No description
by

Man Nguyen

on 25 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of QTM-C3-THONG TIN

Thu thập và phân tích thông tin Marketing
Khái niệm
-
Đặc điểm
-
Ý nghĩa
phân tích thông tin marketing
Phân tích môi trường cạnh tranh
Phân tích môi trường khách hàng
Phân tích môi trường

Thu thập thông tin và dữ liệu Marketing
Năng lực marketing
Các qui định, chính sách, tiêu chuẩn, luật pháp, nghị định, thông tư
Chính sách thuế, tài chính, tiền tệ, đối ngoại, phát triển các thành phần kinh tế
Cơ chế điều hành của nhà nước, thủ tục hành chính
6.3.1. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu (57) (Chiến/92)
 Vấn đề nghiên cứu
 Mục tiêu nghiên cứu
 Các đề án nghiên cứu
 Xác định nhu cầu cụ thể về thông tin và nguồn dữ liệu
 Dữ liệu thứ cấp
 Dữ liệu sơ cấp
 Lấy từ đâu và từ đối tượng nào?
 Xác định phương pháp nghiên cứu (59)
 Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 Phương pháp nghiên cứu thực tế
o Quan sát trực tiếp
o Nghiên cứu nhóm tập trung
o Nghiên cứu điều tra
o Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
 Xác định công cụ nghiên cứu (60)
 Phiếu câu hỏi: đóng/mở
 Thang đo
 Dụng cụ ghi chép, lưu giữ
 Kế hoạch lấy mẫu (60)
 Đơn vị mẫu: đối tượng điều tra là ai?
 Qui mô mẫu
 Qui trình lấy mẫu
o Mẫu xác suất
o Mẫu không xác suất
 Lựa chọn phương pháp tiếp xúc
 Tiếp xúc bằng thư
 Tiếp xúc qua điện thoại
 Tiếp xúc trực tiếp
 Tiếp xúc trực tuyến
6.3.2. Lập kế hoạch nghiên cứu (58) (Chiến/92)
Phân tích môi trường

nội bộ
Nội dung
Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa
của việc phân tích thông tin marketing
1
2
3
Phân tích môi trường
khách hàng
Phân tích môi trường

cạnh tranh
4
Thông tin thứ cấp
6.1
Thông tin sơ cấp
6.2
Quá trình nghiên cứu Marketing
6.3
Nguồn nội bộ
Nguồn chính phủ
- Dễ tiếp cận, miễn phí
- Tuy nhiên thông tin chậm, không kịp thời
Nguồn từ sách, tạp chí
Nguồn thương mại
- Thông tin chất lượng, kịp thời, đúng mục tiêu và nhu cầu
- Chi phí cao
Ý nghĩa
Khái niệm
Môi trường marketing
1
3
4
Phân tích 5 lực lượng cạnh tranh
4.1
hiện tại
Đối thủ cạnh tranh
tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh
Sản phẩm
Nhà cung cấp
Người mua
Nhận dạng các đối thủ cạnh tranh
Ví dụ: Có 20 triệu đồng, muốn mua gì?
4.2
Các chiến lược cạnh tranh
4.4
Cân đối các quan điểm định hướng
theo khách hàng và theo đối thủ cạnh tranh
4.5
Phân tích các đối thủ cạnh tranh
4.3
Đặc tính của đối thủ cạnh tranh
Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu
Cạnh tranh thương hiệu
Cạnh tranh (hình thái) sản phẩm
Cạnh tranh công dụng
Cạnh tranh ngân sách khách hàng
5
vĩ mô
5.1
Môi trường dân số
5.2
Môi trường kinh tế
5.3
Môi trường văn hóa xã hội
5.4
Môi trường tự nhiên
5.5
Môi trường khoa học công nghệ
5.6
Môi trường chính trị, pháp luật
6
Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu
6.3.1
Lập kế hoạch nghiên cứu
Xử lý dữ liệu nghiên cứu
Báo cáo kết quả nghiên cứu
Thực hiện nghiên cứu
Phân tích môi trường

vĩ mô
Thu thập
thông tin và dữ liệu Marketing
6
5
nguồn lực hiện có
chức năng quản trị
sự phối hợp các bộ phận
Phân tích môi trường nội bộ
2
nguồn vốn góp
công nghệ
lao động
nguồn lực huy động
vốn vay
nguồn liên kết
nguồn thuê ngoài
tài chính
sản xuất
nhân sự
Marketing
nghiên cứu phát triển
Năng lực điều hành
mối quan hệ
kênh phân phối
nhà phân phối
hệ thống cung ứng
nhà cung ứng
Quyền lực
Quyền lực
Mối đe dọa
Mối đe dọa
Michael Porter
đánh giá mức độ hấp dẫn dài hạn
(đoạn) thị trường
cùng ngành/thị trường
quy mô DN bằng nhau
rào cản rút lui cao
khác biệt sản phẩm thấp
chi phí cố định cao
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
Quan sát
Thực nghiệm
Nguồn lực
Mục tiêu
Phù hợp sứ mệnh?
Đạt được mục tiêu? Nguyên nhân?
Cấu trúc, văn hóa
nhận thức của lãnh đạo
nề nếp làm việc
Rất quan trọng
Phải thay đổi từ lãnh đạo
Rất khó thay đổi
Cạnh tranh khốc liệt
qui mô thị trường nhỏ, tăng trưởng thấp
Mức độ đe dọa?
Áp lực cao?
thị trường nhà sản xuất
Quyền lực người mua cao?
thay thế
(Cạnh tranh nhãn hiệu)
125 cc
110cc
50cc
(Cạnh tranh SP thay thế / loại hàng)
du lịch
dàn máy
phương tiện vận chuyển
(Cạnh tranh ước muốn)
Điều tra, phỏng vấn
Chọn mẫu điều tra
Bảng câu hỏi
Thu nhập cao, nhu cầu cao => người mua khó tính hơn
Giá cả /
phi giá cả
Khác biệt sản phẩm, nhãn hiệu...
Marketing địa phương => toàn quốc => toàn cầu
Cần 1 hệ thông thông tin từ quá khứ, hiện tại đến tương lai; bên trong - bên ngoài
Thị phần
Lợi nhuận
Mục tiêu
Chiến lược
Thị trường mục tiêu
Nhận thức khách hàng
R & D
Nhân lực
Sản xuất
4P: Product - Price - Place - Promotion
Hảo hảo đã nghiên cứu
văn hóa thế nào ?
Ưu
-Có sẵn
- Nội dung liên quan, đáng tin cậy
- Thích hợp cho việc phân tích môi trường bên trong

Nhược
- Dữ liệu rời rạc
- Khó tiếp cận
- Đa dạng, kịp thời, dễ tìm kiếm
- Dàn trải, khó tập trung
Chương 3
lợi thế về qui mô thấp
sự khác biệt SP trong ngành thấp
chi phí chuyển đổi của khách hàng thấp
Chiến lược
cạnh tranh
Người dẫn đầu
Người theo sau
Người thách thức
Người nép góc
Người sao chép
Người bắt chước
Người cải biến
Tấn công chính diện
Tấn công sườn
Tấn công bao vây
Tấn công du kích
Tấn công đường vòng
Mở rộng toàn bộ thị trường
Tìm kiếm khách hàng mới
Gia tăng
sự sử dụng
Bảo vệ thị phần
Mở rộng thị phần
Bảo vệ vị trí
Bảo vệ sườn
Phòng thủ phủ đầu
Phòng thủ phản công
Phòng thủ cơ động
Phòng thủ co cụm
Nhà
cung
ứng
Doanh nghiệp
Đối thủ cạnh tranh
Trung gian
marketing
Khách hàng
Công chúng
Pháp luật
Tự nhiên
Kỹ thuật công nghệ
Kinh tế
Nhân khẩu
Văn hóa xã hội
Vĩ Mô
Vi mô
3.1. Ai là khách hàng hiện tại và tiềm năng của DN?
3.2. Khách hàng mua sản phẩm để làm gì?
3.3. Khách hàng mua sản phẩm của mình ở đâu?
3.4. Khách hàng mua sản phẩm của mình khi nào?
3.5. Tại sao khách hàng mua sản phẩm?

chiết khấu giá
hàng rẻ
hàng có danh tiếng
đa dạng hóa
đổi mới/cải tiến
đổi mới kênh PP
giảm giá thành
tăng cường QC,KM
Tấn công chính diện
Tấn công trực tiếp vào chỗ mạnh bằng sản phẩm, giá, phân phối, quảng cáo
Tấn công sườn
Tấn công vào điểm yếu của đối thủ
Tấn công bao vây
Tấn công toàn diện vào nhiều mặt
Tấn công đường vòng (vu hồi)
Nhảy vào công nghệ mới
Đa dạng hóa SP không liên quan
1997
- Tấn công từng đợt cụ thể
- Giảm giá có chọn lọc
Tấn công du kích
thâm nhập thị trường
phát triển phân khúc mới
mở rộng địa bàn (địa lý)
tăng khối lượng sử dụng
tăng tần suất sử dụng
Nhắm vào thị trường nhỏ (ngách):
- Đủ quy mô và sức mua để sinh lời
- Tiềm năng tăng trưởng
- Đối thủ lớn không quan tâm
Full transcript