Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Escola Joan Sanpera i Torras

Portes Obertes 2013
by

Micky Valls

on 5 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Escola Joan Sanpera i Torras

WOW
Projecte Comenius

Els pilars
Com som?
Escola
Joan Sanpera i Torras

Ús de les llengües
Place your own picture
behind this frame!
Double click to crop it if necessary
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
Educar en valors
Treballar en equip
Ensenyar i aprendre competencialment
Noves Tecnologies
Una escola amb
tradició innovadora
Inaugurada l’any 1912.
Una escola centenaria.
Apostem per la innovació.
Busquem una bona formació acadèmica global.
Busquem una bona formació humana (ser persones).
Volem que tothom senti l’escola com a pròpia.
Funcionament democràtic
Escola catalana
Oberta a altres cultures
Respectuosa en la manera
de pensar
Coeducativa
Integradora
Respectuosa amb el medi natural
Oberta a les noves tecnologies
Respectuosa amb la diversitat
Buscant l’educació integral
El Projecte Educatiu
www.xtec.cat/ceipjoansanpera
Formem persones
Fomentem els hàbits socials
Fomentem l'autonomia en
el treball, ordre i higiene
Educació en valors
Acció Tutorial. Atenció Individualitzada
Relació continua amb les famílies.
Cura i atenció en la convivència escolar.
Reunions de delegats i participació de l’alumnat.
Treball cooperatiu.
Proves d’avaluació inicial al setembre.
Proves diagnòstiques i de Competències bàsiques

Comissió d’atenció a la diversitat. Coordinació professionals externs. Mestres Educació Especial inclusió a l'aula.

Recursos: Mestres de suport, SEP (reforç i ampliació), educació especial, logopèdia, reforços, desdoblaments, Tutoritzacions, psicomotricitat a primària

Metodologies actives
Atenció a la Diversitat
English
Comencem l’anglès a P3.
Tallers de plàstica.
Projecte Comenius
Aprendre, Llegir, Gaudir
somiar...
Biblioteca
Biblioteca
- Dinamitzadora de la lectura a l’escola.
- Espai de recerca de la informació.
- Formem usuaris de biblioteca.
- Connectada a la xarxa de biblioteques.
- Col·laboració de les famílies.
- L'hora del conte.
- Visita d’autors i il·lustradors literaris.
- Sortides a la Biblioteca municipal i
llibreria del poble.
- Dinamització de concursos
literaris.
Les Noves Tecnologies
Web escola. Blocs. Videos
Aules TIC: projector, pantalla i so.
Pissarres digitals interactives (PDI).
Ús de portàtils de centre.
Ús TIC en els projectes
i totes les àrees.
caminet de mel
Ampa
Gestió Menjador escolar
Cuina pròpia
Monitoratge / Activitats
Acollida matinal i a la tarda
Extraescolars
Socialització de llibres
Organització de festes i activitats esportives i de lleure: Cros escolar, arrossada, carnestoltes...
Ús de les llengües
Llengua vehicular
Tractament de la llengua de manera vivencial i competencial
Projecte MOLT A DIR. Exposicions de treballs orals
Tallers de llengua a Educació Infantil
Desdoblaments de text escrit a primària
Concurs literari Municipal
Padrins de Lectura (aprenentatge entre iguals)
Lengua
Castellana
Innovació
Ús de les llengües
Biblioteca
Participeu
Setmana Monogràfica
Instal.lacions
Gràcies per la vostra assistència
Tota la informació al nostre web
Llengua Catalana
Materials educatius
d'Educació Infantil i cicle inicial
Elaborats pels i per les mestres,
contextualitzats i propers
als alumnes
- Treball interdisciplinar.
- Es treballa un mateix tema.
- Participa tota la comunitat educativa.
- Cloenda de la setmana amb portes obertes.
Treball interdisciplinar i competencial.

Impliquen els alumnes i les famílies,
fent-los responsables del procés d'aprenentatge.

Treball cooperatiu i atenció a la diversitat.

Motivació dels alumnes per aprendre,
de manera autònoma i crítica.
Procés de Preinscripció
i Matrícula
previsió del 10 al 14 de juny
Per a més informació
Web del Departament
Web de l'escola
Hora de visita
del
11 al 22 de març
Recull la sol·licitud i la informació de la documentació a presentar
Projectes
En Pitus i la Kika
Anglaterra, Islàndia, Polònia, Hongria, Catalunya
Ambients de joc
Projectes
Grups Cooperatius
Ambients de joc
Full transcript