Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den Systemiske Position

Gruppeoplæg d.7maj2013
by

Frederik Dalum

on 7 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den Systemiske Position

Der er meget mere
under overfladen
end man tror... Den Systemiske Position (DSP) 101 Kybernetik OPGØRET Nicht mer essistentialismus! Opgør med den essentialistiske tankegang
DSP handler om at forstå og beskrive relationer
Netop relationer er nøglen til DSP. Fænomener er ikke iboende i ting men eksisterer i relation. Derfor også kontekstafhængigt. Den Systemiske Position Ræve og kaniner DEN SYSTEMISKE VÆRKTØJSKASSE Systemisk tænkning giver os en række muligheder.

Neutralitet - Det skal være sådan at kunden opfatter konsulenten som empatisk, medfølelende, opmærksom, konfronterende mm. men samtidigt skal personen ikke kunne fortælle "hvem konsulenten holder med". Dette gøres ved at holde sig fra moralske vurderinger.

Nysgerrighed - Neutralitet er ikke kold ikke-stillingstagen. I stedet er det en øget divers nysgerrighed. Nysgerrighed handler om at opfatte hver fænomen som unikt og med dens egen historie.

Uærbødighed - Skal forstås sådan at terapeuten ikke gifter sig med egne hypoteser. Terapeuten skal på samme tid se på sig selv og forholde sig til dette i en større kontekst. Relationerne Kommunikation I forhold til kommunikation bruger Bateson tre begreber:
stimulus
reaktion
forstærkning Symmetriske:
En given handling X fra Person A efterfølges af en lignende handling x fra Person B, der igen fører til lignende handling X fra Person A. Organisatorisk eksempel er 'stress' og de spiraler det medfører - krav >< ressourcer. En analyse med dette fokus er individorienteret og ikke-systemisk. I stedet vil en systemisk analyse fokusere de hændelser den stressede udfører sammen med kollegaer og lederen. Således viser stressspiralen sig, og viser at stress ikke er knyttet / iboende i en person men findes i relationen mellem personerne. Personers handlinger danner gensidigt kontekst for hinanden.

Komplementære:
Her er det forskellige men tilpassede handlinger. Lederen går forrest --> folk følger ham --> lederen styrkes yderligere i at gå forrest. Bateson DSP En grundliggende systemisk antagelse er at et fænomen kun forstås i relation til et andetn fænomen. Kybernetik kan defineres som videnskaben om kontrol og kommunikation i dyr og maskiner. Uhensigtsmæssige mønstre: uønskede positiv feedback (fx optrappende konfliktsituationer)
Ønskelige mønstre: ønskede positiv feedback (fx flow og synergi i 'gode' løsninger) Negative feedback:
Her anvendes termostat som metafor for en organisation. Man sætter et mål (i.e. temperatur) hvorefter at organisationen arbejder med at justere handlinger efter dette, ligesom en termostat justerer varme efter den valgte temperatur. Processen arbejder med at reducere afvigelser fra målet.

Positiv feedback:
Modsat den negative feedback reducers afvigelser ikke men forstærkes. En metafor for dette er våbenkabløbet. Når et aktør opruster, opruster en anden aktør for at følge med osv. Bateson argumenterer for at der findes to typer relatioer (overordnet): Grundliggende flytter begge anskuelser fokus fra iboende til relationelle fænomener, hvor fænomener udspilles i relationer der skabes i kontekst.

Det handler derfor om kontekst. Hertil tilføjer han to elementer til den kontekstuelle forståelse:
Tid & sted. Disse skal begges tages med i forståelsen for de relationer der danner grundlaget for fænomener. Men intet er stabilt! Det er noget der skabes i fællesskab og forandres af de interagerende medlemmer. Konsulent-spørgsmål: "Hvordan kan der skabes en kontekst, der muliggør en positiv og succesfuld udvikling for organisationen" Kommunikation sker ved interaktion, hvilket kan skabe forstærkning af handlinger. Men det er her vigtigt at opdele handling i niveauer. Fx er første niveau overfladisk at behandle sygefravær (nye politikker) men det hjælper ikke altid nok. Derfor er andet niveau vigtigt, hvor man når ind til kernen. Her ændres præmisser. (Bateson) "Vi handler ind i hinandens handlinger, uafhængigt om disse er kropslige eller sproglige." Mautrana er udnævnt af Bateson som arvtager til den systemiske tankegang. Han præsenterer begrebet autopoesis (selv-skabelse). Et auto-poetisk system er et operationelt lukket system - et lukket netværk af interaktioner. I proceskonsultation arbejder man med at denne forståelse skal bruges til at sige at modstanderes modtagelse trumfer afsenderes intentioner. Matruama pointerer at
"objektivitet skal sættes i parantes",
"Den verden, aller ser, er ikke verdenen, men en verden".
"Verden er ikke subjektiv eller objektiv, men frembragt gennem den måde vi, organismen strukturelt ved hjælp af sprog kobler sig på andre organismer og omverdenen. Det at være menneske er at eksistere i sprog. Sproget koordinerer vores handlinger og sammen frembringer vi en verden i sproget."

Dette er en tilgang til kommunikation i forlængelse af autopoesis. Man skal som konsulent arbejde mod at søge det fælles tredje. Være opmærksom på ikke at opdele i kategorier eller grupperinger med sproget og spørgsmål, men i stedet kunne skabe fælles fokus på et tredje. Konfliktkommunikation
Karl Tomms spørgemodeller

To dimensioner: Første dimension - Man kan forstå spørgsmål som værende orienterende eller påvirkende. Anden dimension - terapeutens antagelser (lineære og cirkulære). Som konsulent skal man forstå hensigten med sit spørgsmål. Der findes ikke en lineær relation mellem spørgsmål og effekt. I afsnittet omkring spørgsmål behandler forfatterne mange forskellige spørgsmålsstyper, og inddrager modellen med timeout.
Full transcript