Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inl. Pedagogiek Col 2 Logo

Opvoeding: relatie en fasen
by

Aisha Brandon

on 23 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inl. Pedagogiek Col 2 Logo

Inleiding Pedagogiek: College 2
Opvoeding: relatie en fasen
Natuurlijk handelen en
een relationeel proces
Cultureel bepaald!
Cultureel bepaald!
Basisschoolperiode 6 tot 12 jaar
Vragen?
Dank voor jullie aandacht :-)

College 2: Opvoeding
Aisha Brandon
Opvoedingsrelatie
Ontwikkelingsfasen
Baby en peutertijd (0 t/m 2 jaar)
Peuter en Kleutertijd (2 t/m 4 jaar)
Basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar)
Adolescentieperiode (12 t/m 18 jaar)

Pedagogische begrippen
Vier basisdimensies
Maatschappelijke ontwikkelingen
Opvoedingsdoelen

Stof van deze week:
Boek: Hoofdstuk 2: Becker
Artikel: Van der Molen
Gezag, macht en gehoorzaamheid
Opvoedingrelatie
Leuke uitspraken:
College 1: Wat is Opvoeden?
Peuters en Kleuters
2-4 jaar

Sensitiviteit
Responsiviteit
Als de zon er is dan 'slaapt de maan'
Mama, ik ben gevallen en nu heb ik schade.
Mama mag ik de schaafkaas.
Magisch denken: angst en fantasie
Typische peuterangsten
Dieren
Donker
Harde geluiden
Draken, monsters en spoken
Kleuters
Onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid.
wereld wordt groter: school en buurt
Minder egocentrisch
Concentratie
Motoriek
Reflecteren op eigen gedrag
Waarom: zijn er vaak problemen met eten, slapen en zindelijkheid bij kinderen?
Socialisering: in welk systeem groei je op?
Internalisering: welke regels maak je je eigen?
Persoonlijkheid van de ouder
Communicatie/opvoedingsstijl
Draaglast en draagkracht
Baby's
0 t/m 2 jaar

Puberteit en Adolescentie 12-18 jr.
Noem een aantal ontwikkelingstaken in deze fase?
Noem een aantal opvoedingsopgaven van ouders in deze fase?
Ontwikkelen van
Identiteit
eigen normen en waarden
visie op schoolkeuze, beroep
Zelfstandigheid
Intimiteit
Tolerantie voor experimeteren
leefdtijdsadequate grenzen
voorbeeldfunctie
Symmetrische relatie?
Ondersteuning op het gebied van school, beroep, relaties
Verantwoordelijkheid overdragen en keuzes accepteren
Wat zijn de grootste verschillen tussen jullie basisschool en de basisschool nu?
Hoge eisen aan kinderen op de basisschool:
Leren lezen, rekenen en schrijven
Goed kunnen concentreren
Keuzes maken
Probleem oplossend denken en handelen
Informatie verzamelen en verwerken
Flexibel kunnen werken
Omgaan met groepsdruk
Mondigheid en weerbaarheid
Welke opvoedingsstijl past het beste in deze fase?
Begrippen
Internaliseren= zich de regels van de maatschappij eigen maken

Piaget/Feldman
Accomodatie= leren van voorbeelden uit de omgeving
Assimilatie = nieuwe kennis toepassen op andere gebieden
Seksespecifiek gedrag

Vygotsky
Rol van de volwassene: ouders en leerkrachten
Actuele ontwikkeling versus zone van naaste ontwikkeling
Stimuleren van kinderen

Ontwikkelingstaken (kinderen):
Vaardigheden op verschillende ontwikkelingsdomeinen die kinderen zich in een bepaalde leeftijdsfase moet leren beheersen

Opvoedingsopgave (ouders):
alle gedragingen van de ouder die het optimaal leren beheersen van de ontwikkelingstaak mogelijk maken

Stof voor volgende week:
Boek: Hoofdstuk 3 t/m paragraaf 3.3: Becker
Artikel 3: Delfos: het vierde milieu
Filmpje: Dit is Sil

Artikel Van der Molen

Begrippen
Gezag en macht `verantwoordelijkheid ligt bij........
Plaatsvervangend handelen 'kind kan nog niet zelf beslissen´
Functionele noodzakelijkheid, zelfstandig worden´
Gezagsaanvaarding: verschil per leeftijdsfase
Bij gezag is er sprake van vertrouwen

Hechting: generalisatie tot discriminatie
Intimiteit en veiligheid
Autonomie
Ontwikkelingsstimulering
Temperament
Baby's groeien explosief
Het babybrein is plastisch
Interactie van invloed op de hersenen
Niet alle kinderen leren alles op hetzelfde moment
Schade door teveel of te weinig prikkels
Hoge eisen aan leerkrachten (Artikel Malschaert):
De school neemt steeds meer en vroeger opvoedingstaken, socialisatie, aanleren van vaardigheden, culturele vorming van ouders over
De school heeft een pedagogische opdracht om kinderen waarden en normen bij te brengen.
De opvoedende taak van de school is afgenomen (nu meer nadruk op de cognitieve ontw.)
Hoge eisen voor leerkrachten (grotere klassen, passend onderwijs, buitenschoolse activiteiten).
Leerstof en prestaties hebben ook een opvoedende functie: het kind leert zich verhouden tot de wereld.
1. de mate van beweeglijkheid
2. de grondstemming (veel huilen of juist rustig)
- de regelmaat van lichamelijke functies
4. Het aanpassingsvermogen in nieuwe situaties
5. de mate van toenadering of afweer als reactie op prikkels
6. de intensiteit van wat het kind doet
7. de mate van afleidbaarheid
8. het concentratievermogen
Temperamentsverschillen hebben invloed op de opvoeding.
Kinderen met een moeilijk temperament vragen extra aanpassing en flexibiliteit van ouders.
Temperament, Thomas en Chess '70
Opdracht
Normen en Waarden
Noem een voorbeeld van de normen en waarden die jij hebt meegekregen vanuit huis.
Hoe komt dit tot uiting in hoe jij met kinderen omgaat in de praktijk?
Intro: filmpje http://nos.nl/artikel/2069717-franse-kleuter-over-aanslagen-misschien-moeten-we-verhuizen.html
Filmpje vorige week
wat zou jullie advies zijn?
Full transcript