Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Communicatierecht college 1: Inleiding

No description
by

Ab Steunenberg

on 30 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Communicatierecht college 1: Inleiding

Recht
Communicatierecht
Ab Steunenberg
ja.steunenberg@windesheim.nl
Wat is recht?
Soorten recht
Waarom recht?
Waar vinden we recht?
Normatieve functie
Geschiloplossende functie
Additionele functie
Instrumentele functie
wetten
verdragen
jurisprudentie
gewoonte
Regelt de rechtsverhouding tussen de overheid enerzijds
en de burgers anderzijds
rechtsverhouding tussen burgers onderling
je spreekt af met een of meer personen dat je iets zult doen of juist niet en die ander kan daar aanspraak op maken
je doet iets wat niet mag, iemand lijdt daardoor schade en die schade moet jij -onder bepaalde voorwaarden- vergoeden
De Dikke Van Dale:
Koenen Woordenboek:
Niet gebogen
Niet scheef
Omhoog gericht
Zoals het zijn moet
Gerechtigheid
Groep van bij wet vastgestelde regels
Gelijk
Wettelijke of zedelijke bevoegdheid
enz. enz. enz. .....
Personen- en familierecht
Burger doet iets wat niet mag;
overheid grijpt in: Straf
Hoe wordt Nederland geregeerd,
wat zijn fundamentele, onvervreemdbare rechten?
Hoe kan de overheid regulerend optreden
t.a.v. de maatschappij?
alle rechten en verplichtingen die je hebt
andere verdeling
Materieel recht

Formeel recht
wat zijn mijn rechten?
hoe krijg ik het recht: procesrecht
nóg een andere verdeling
Dwingend recht

Aanvullend recht
... en nog een
Objectief recht

Subjectief recht
het recht zoals dat geldt
het recht dat een rechtssubject heeft
College 1:
inleiding
Recht:
Thomas Hobbes: Leviathan
Het is mooi geweest
tot volgende week!
De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de nationale regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) en de bescherming van persoonsgegevens.
Privacy
Auteursrecht
Het auteursrecht maakt het mogelijk dat iedereen die werken creëert als enige mag beslissen over de exploitatie van die werken en dat die werken bovendien worden beschermd tegen misbruik door anderen.
Mede dankzij het auteursrecht blijven mensen creatief.
Portretrecht
Een beperking van het auteursrecht.
Als je mensen portretteert, dan moet je er rekening mee houden dat die mensen een 'portretrecht' kunnen hebben. Je hebt dan wel het auteursrecht op de foto’s die je maakte, maar je mag deze niet zonder toestemming van de mensen die erop staan tentoonstellen of op een andere manier publiceren.
Wat gaan we doen?
Inleiding
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Auteursrecht
Portretrecht
Privacyrecht
Onderneming en rechtspersonen
Full transcript