Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

časová osa literatury

No description
by

Jan Urbásek

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of časová osa literatury

STAROVĚK
STŘEDOVĚK
RENESANCE A HUMANISMUS
BAROKO
KLASICISMUS
OSVÍCENTVÍ
PREROMANTISMUS
ROMANTISMUS
REALISMUS
LITERÁRNÍ MODERNA
Sumerská
Epos o Gilgamešovi
Staroegyptská
Achnatonův hymnus na slunce
Perská
Avesta
Čínská
Kniha písní
Hebrejská
Starý zákon
Indická
Rhgvéd
Římská
Plautus (Komedie o hrnci)
Řecká
Homér (Odyssea, Ílias)
Chammurapiho zákoník
Kniha mtvých
Nový zákon
Rámájana
Spěvy staré číny
Aischylos (Orestea)
Sofoklés (Elektra, Médea)
Aristofanés (Mír, Žáby)
Aristotelés (Enciklopedické dílo
Platon (Ústava)
Eukleidés (Menadros)
Cicero (Řečnictví)
Ceasar (Zápisky o válce galské)
Anglie
Beowulf
Francie
Píseň o Rolandovi
Německo
Píseň o Nibelunzích
Španělsko
Píseň o Cidovi
Rusko
Slovo o pluku Igorově
Keltská literatura
Tristan a Izolda
Dvorská lyrika
Pastorela
Náboženské texty
Konstantin (překlad Nového zákona)
Životopisy
Život sv. Konstantina
Právnické texty
Zákon sudnyj l´juden
Epištoly
Marco Polo (Milion)
Život sv. Metoděje
Kyjevské listy
Jan Hus (O církvi)
Nomokánon
Literatura 1. pol. 20. st.
Itálie
Dante Aligheri (Božská komedie)
Francie
Francois Villon (Malý a Velký testament)
Španělsko
Lope de Vega (Ovčí pramen)
Anglie
Geoffrey Chaaucer (Canterburské povídky)
Francesko Petrarka (Sonety Lauře)
Giovanni Boccaccio (Dekameron)
Francois Rabelals (Garnatua a Pantagruel)
Pierre de Ronsard (milostná poezie)
Michael de Montaigne (Eseie)
Miguel de Cervantes y Saavedra (Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha)
William Shakespeare (Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy, Othelo, Hamlet,...)
Anglie
John Milton (Ztracený ráj)
Německo
Hans Jakob Chrostoffel von Grimmlshausen (Dobrodružný Simplicius Somplicissimus)
Itálie
Torquato Tasso (Osvobozený Jeruzalém)
Španělsko
Pedro Calderón de la Barca (Život je sen)
Francie
Pierre Corneille (Cid)
Itálie
Commedia dell'arte
Rusko
Ivan Andrejevič Krylov (Ponaučení dcerkám)
Německo
Johann Christoph Friedrich von Schiller (Óda na radost, Loupežníci)
Moliére (Lakomec, Don Juan)
Jean Racine (Faidra)
Jean de la Fontain (12 knih bajek)
Carlo Goldoni (Casanova, Poprask na laguně)
Francie
Francois Voltaire (Candidle)
Anglie
Daniel Defoe (Robinson Crusoe)
Itálie
Carlo Goldoni (Sluha dvou pánů)
Prusko
Immanuel Kant (Antropologie)
USA
Thomas Palne (Americká krize, Věk rozumu)
Charles de Montesquieu (Perské listy)
Denis Diderot (Jeptiška)
Jonathan Swift (Dulliverovi cesty)
Francie
Jean-Jacques Rousseau (Nová Heloisa, Emil)
Německo
Hnutí "Sturm und Drang"
Rusko
Ivan Andrejevič Krylov (Bajky)
Antoine François Prévost (Manon Lescaut)
Johan Gotfried Herder(Lidové písně, Pojednání o původu řeči)
Johann Wolfgang Goethe (Utrpení mladého Werthera, Faust)
Friedrich Schiller (Loupežníci)
Michal Vasillijevič Lomosov (vědecké publikace)
Německo
Novalis (Hymny noc)
Anglie
George Gordon Byron (Child Haroldova pouť, Korzár)
Itálie
Giacomo Leopardi (Zpěvy)
USA
Edgar Allan Poe (Havran, Jáma a kyvadlo)
Rusko
Alexandr Sergejevič Puškin (Evžen Oněgin)
bratři Grimmové (lidov pohádky)
Heidrich Heine (Kniha písní)
Percy Bysshe Shelley (Prométheus, Odpoutaný)
Walter Scott (Ivanhoe)
Charlotte Brontëová (Na větrné hůrce)
Victor Hugo (Chrám matky boží v Paříži)
Michail Jurjevič Lermontov (Démon)
Literatura 2. pol. 20. st.
Francie
Honoré de Balzac (Lidská komedie, Otec Goriot)
Anglie
Charles Dickens (Oliwer Twist, Kronika Pickwickova klubu)
Rusko
Nikolaj Vasiljevič Gogol (Revizor)
Polsko
Bolesław Prus (Farao)
Norsko
Henrik Ibsen (Nora)
Dánsko
Hans Christian Andersen (Pohádky)
USA
Mark Twain (Dobrodružství Toma Sawyera)
Henryk Sienkiewicz (Křížáci)
Ivan Sergejevič Turgeněv (Otcové a děti)
Lev Tolstoj (Vojna a mír)
Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Zločin a trest)
Thomas Hardy (Neblahý Juda)
Gui de Mopassant (Kulička)
Francie
Charles Baudlaire (Květy zla)
Anglie
Oscar Wilde (Obraz Doriana Greye)
Rakousko
Rainer Maria Rilke (Kniha hodinek)
Rusko
Alexander Blok (Dvanáct)
Paul Verlaine (Moudrost)
Arthur Rimbaud (Iluminace)
Francie
Guillaume Apollinaire (Alkoholy)
Anglie
James Joyce (Odysseus)
Německo
Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid)
Rusko
Vladimir Vladimirovič Majakovskij (Oblak v kalhotách)
USA
Ernest Hemingway (Stařec a moře)
Obraz války
Jurij Bondarev (Hořící Sníh)
Existecialismus
Albert Camus (Cizinec)
Neorealismu
Alberto Moravia (Horalka)
Beatníci
Allen Ginsberg (Kvílení)
Rozhněvaní mladí muži
John Braine (Vodiové)
Nový román
Alain Robbe-Grillet (Gumy)
Magický realismus
Michail Bulgakov (Misstr a Matrkétka)
Sci-fi
George Orwell (1984)
Postmodernismus
Umberto Eco (Jméno Růže)
8. st. př. n. l. - 1. st. př. n. l.
476 - 1492
16. - 17. st.
2. po. 16. - 80. léta 18. st.
2. pol 17. st. - 18. st.
18. st.
od pol 18. st.
1. pol. 19. st.
2. pol. 19. st.
konec 19. st. - začátek 20. st.
1. pol. 20. st.
2. pol. 20. st.
Starověk
Ustní tradování


Anonymita autorů
Středověk
Hlavně díla určená k přednesu (poezie)

Častý vliv církve

Obvykle je autor neznámý

Typický je výskyt hrdiny (třeba Beowulf)

Cílem bylo pobavit nebo poučit
Baroko
Znovo posílení víry


Vytlačení vědy


Využívá obraznosti a alegorie symbolů
Klasicismus
Hledání krásy v přírodě a pravdě


Pevný řád a principy


Vzor Antické umění
Osvícenství
Navazuje na Renesanci


Důvěra v rozum


Snaha o svobodné myšlení
Preromantismus
Přechod mezi klasicismem a romantismem


Důraz na city


Návrat k přírodě


Motivy venkova, prostého života
Romantismus
Důraz na cit a fantazii


Hrdina často splývá s autorem


Protiklad snu a skutečnosti


Časté podněty z Středověku

Realismus
Pravdivý obraz zkutečnosti


Kritika společnosti (jejích nedostatků)


Hrdina i děj se vyvíjí


Typická je hovorová řeč, slang, argot
Literární moderna
Literatura 1. pol. 20. st.
Literatura 2. pol. 20. st.
Renesance
Vliv vědyRozum převažuje nad cityHlavně světská literatura


Humanismu
Zaměření na člověka a lidstvoSoučást RenesanceNávrat k Antice a antické kultuře
Impresionismus
Důraz na dojemSdělení bezprostředních dojmů a pocitůPřevažuje lyrika (kvůli snaze vyjádřit pocity)
Symbolismus
Vyjádření pomocí náznaků, symbolů, obrazových pojmenování


Typický je volný veřš


Snaha předa pocit
Dekadance
ÚpadekZalíbení v náladách smutku, skepse, marnostiÚsilí o čisté umění
Futurismus
Postavil se proti tradici a minulosti v umění

Slova jsou skládána bez ohledu na logické vazby a syntaktická pravidla

Využívá kakofonie (napodobování řinčení strojůa techniky)


Kubismus
Odstranění interpunkce a osvobození veršeAsociativní spojování volně plynoucích představ


Dadaismus a surealismus
Popírání hodnot


Básnický porjev připomíná projev schizofrenika


Snaha o přímý záznam myšlenek bez úprav


Expresionismu
Snaha o objektivní obraz sěta a smyslových dojmů


Pocity úzkosti a obav


Zália v historickém prostředí a prvcích
Civilismus
Obdiv techniky, pokroku a civilizaceAutoři často píší o všedních věcech


Proletářká literatura
Snaha změnit svět


Víra v lepší zítřky


Časté je psaní agitační
Existencionalismus
Literatura reaguej na události své doby
Reakce na tíživou situaci během a po válce
Rozhněvaní mladí muži
Odpor mladých autorů proti systému, politice,...


Pouze v Anglii


Především próza


Snaha vyobrazit realisticky život běžných lidí
Beatníci
Paralela k Rozhněvaným mladým mužům

Pouze v USA

Psaní hlavně poezie
Neorealismus
Rozvíjí postupy, prostředky a žánry kritického realismu
Převládá sociální tématika
Postmoderna
Základním prvkem je pluralita názorůZbortila se mnohá tabuSnazší komunikace autora s čtenářem
Absurdní drama
Zobrazování zkutečnosti jako nesmyslné


Pocity bezmoci jedince


Absence souvislého děje a charakteristiky postav


Neschopnost komunikace mezi postavami (pouze prázdné fráze)


Časová osa vývoje literatury
Zdroje
http://www.imaturita.cz/referaty/cesky-jazyk/svetova-literatura-1.-pol.-20.-stoleti/40/

http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fakce%3Dprehled%26ptyp%3D%26cat%3D19%26idp%3D%26detail%3D1%26id%3D4648%26view%3D1%26url_back%3D

http://cs.wikipedia.org/wiki/Postmoderna#Literatura

http://cs.wikipedia.org/wiki/Absurdn%C3%AD_drama

http://www.facstaff.bucknell.edu/rickard/Timeline.html

http://www.socsdteachers.org/tzenglish/literature_timeline.htm

http://www.socsdteachers.org/tzenglish/literature_timeline.htm
Full transcript