Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Industriella revolutionen

No description
by

Adam Chauca

on 15 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Industriella revolutionen

Industriella revolutionen
Första industriella revolutionen
Konsekvenser av IR
Kommunikationer
Industriella revolutionen
Vad och varför?
Vad var den industriella revolutionen?
Idéer
Kapital
Råvaror
Arbetskraft
Marknad
Transport
Varför Storbritannien?
Arbetskraft
Marknad
Råvaror
Kol
Ull
Råvaror från kolonier
Kapital-Storbritannien hade en stark ekonomi
Mycket tack vare sina kolonier, triangelhandeln etc.

En samhällsstruktur som gynnade företag
Politiker och affärsmän som var villiga att investera i nya idéer och företag
Inte fult att tjäna pengar
Förlagsverksamhet(system)
Industri
Den industriella revolutionen började inom textil-och järnindustrin.

Från detta
Till detta
Hög läskunnighet
Öppenhet för nya idéer och tankar
Vilka positiva konsekvenser fick IR för vanligt folk?
Tillgång till fler och billiga varor.
Den ekonomiska situationen förbättrades med tiden för befolkningen.
Livet i städerna
Arbetet i fabrikerna
Revolution-en snabb förändring av ett samhälles politiska, ekonomiska och sociala system
En förändring av produktion
Från muskelkraft till mekanisk kraft
Från jordbrukssamhälle till Industrisamhälle
Började i Storbritannien ca 1750-talet
Sprids under 1800-talet till Europa
Det pågår fortfarande en industrialsering i världen
Stöd från politiker och affärsmän
Förutsättningar för industrialisering
Jordbruksrevolutionen-jordbruket effektiviserades
Man fick fram mer mat med färre människor

Många bönder blev arbetslösa
Befolkningsökning:
Vaccin, bättre och mer mat
Arbetslösa bönder får flytta till städer och börja arbeta i fabriker
En efterfrågan av varor börjar
Transporer:
Floder
Naturliga hamnar
etc.
Hantverk
Förlagsverksamhet
Spinning Jenny
Vattendriven spinnmaskin
Ångmaskin
Ångmaskinen
Industrialiseringen sprids
till resten av Europa

Klassamhället och socialism
Ståndsamhälle
Klassamhälle
Karl Marx
Från storfamilj till individ
Individens sociala trygghet låg tidigare i storfamiljen
I och med industriella revolutionen förändras detta
När många flyttar till städerna försvinner storfamiljens trygghet
Varje individ fick klara sig själv
Kärnfamiljen blir viktigare
Militärstyrka, imperialism och kolonialism
De industrialiserade länderna i Europas kolonisering av Afrika
Miljöförstöring
På grund av industrialiseringen har miljön förstörts på ett sätt som den aldrig gjort tidigare
Användandet av fossila bränslen har gjort att
miljön förstörts men också minskat förekomsten av fossila bränslen


Industriella revolutionen har också lett till en stor
befolkningsökning i världen. Detta har lett till att en större befolkningen utnyttjar jordens resurser mer.
Sociala och politiska konsekvenser
Militärpolitiska konsekvenser
Konsekvenser för miljön
Arbetet i fabrikerna var farligt
Hårt arbete för lite lön-speciellt för kvinnor
Inga skyddskläder
Barnarbete var vanligt
Inga fackförbund, inget stöd
för de som blev arbetslösa
Långa dagar
IR ledde till: Urbanisering-man flyttade från byarna till städerna
Städerna var farliga för hälsan-dålig hygien

Inget socialt eller ekonomiskt skydd om man blev gammal, sjuk eller arbetslös
Tidigare : Adel, präster , borgare och bönder
Efter Industriella revolutionen: Fabriksägare och arbetare
Medelklass
Arbetarklass
Arbetarna levde under hårda förhållanden

Karl Marx-arbetarnas revolution
Överklass
Individen blev samhällets byggsten
Skapa en stor trygghet
Inget socialt skydd om man blev sjuk
För gammal för att arbeta eller förlorade sitt jobb
Hur har det påverkat oss idag?
Industrialiserade länder började använda industrin för att skapa bättre och nytt krigsmaterial
Detta ledde till att icke- industrialiserade länder blev lätta byten för industriländerna som koloniserade dessa områden
Detta kom att kallas imperialism
Kongo under imperialismen
Kung Leopold II gjorde Kongo till sin privata egendom

Människor blev tvingade att arbeta för Leopold

Rwanda
Tutsier och hutuer

Afrika ett tydligt exempel. Styckades upp
av de europeiska stormakterna
Nya ideologier:
Politiska ideologier
Liberalism, konservatism, socialism
Socialism
Marxism(kommmunism)
Sprids över hela Europa-
arbetare över hela Europa börjar organisera sig
Olika länder reagerar olika mot socialismens spridning.
En del börjar förfölja och fängsla socialister och kommunister
Andra väljer att förbättra arbetarnas förhållanden för att det inte ska sprida sig
Socialismen sprids: Kommunism, socialdemokrater, anarkister
Menade att han skulle hjälpa folket

Utnyttjade dem istället
Om de inte arbetade blev de dödade

Det var främst gummi man ville ha

Den som inte samlade ihop tillräckligt med gummi kunde få sina händer avhuggna

Tutsier-boskapsskötare


Hutuer jordbrukare


Olika klasser beroende på ekonomi


Belgarna började dela in människor


Menade att några var tutsier och andra hutuer


Tutsierna fick privilegier medan hutuerna missgynades


Detta ledde till att hat uppstod mellan dessa grupper


En konsekvesn av detta var folkmordet i Rwanda 1994 där nästan 1 miljon människor dog
Full transcript