Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI

No description
by

mehmet aydın

on 17 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI
7.ARAZİ DERECELENDRME
DANIŞMAN:
DOÇ.DR. Levent BAŞAYİĞİT
ARALIK 2012
ISPARTA
Mehmet AYDIN
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
HAZIRLAYAN:
ARAZİ TOPLULUŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI
KONU:
SÜLEYMAN DEMİRELÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI
SEMİNER
Ülkelerin ekonomik gelişmesi temeli tarım arazilerinin ve doğal
kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ülkemizin
hızlı gelişmesini sağlamak için “Arazi Toplulaştırma” çalışmalarının
en kısa zamanda istenilen düzeye Çıkarılması gerekmektedir.
Ülkemizde, özellikle sulamaya açılan alanlar ile bu Alanlarda
Gerçekleştirilen “Arazi Toplulaştırma” çalışmaları ihtiyacın çok azını
karşılayabilmektedir. Bu İhtiyacın giderilebilmesi için “Arazi
Toplulaştırma” çalışmalarının hızlandırılması, bölge ve ülke boyutunda
ele alınarak geniş Alanlarda yapılması zorunluluğu vardır.
1.GİRİŞ
Bunun için günümüzün gelişmiş Teknolojilerden olan uzaktan algılama teknikleri, geniş alanlarda yapılacak “Arazi Toplulaştırma” çalışmaların hızlı, doğru ve güvenilir bir Biçimde yürütülmesinde çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bu imkanların değerlendirilerek toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması ülke ekonomisi için oldukça büyük katkılar sağlayacaktı
1.GİRİŞ
2.ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR?
Arazi Toplulaştırma, aynı sahsa veya çiftçi ailesine ait dağınık küçük arazi parçalarının veya hisselerinin bir araya getirilerek muntazam şekiller halinde birleştirilmesi olarak algılanmaktadır.
3.ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ
UYGULAMA ADIMLARI
Tapu kayıtlarının ve kadastro verilerinin temini
Toplulaştırma alanı ilanı
Sabit tesislerin tespiti
Muvafakat alımı
Toplulaştırma kararı
İsteğe bağlı (çifte ekseriyet) Toplulaştırma
Zorunlu Toplulaştırma
Sosyal Etütlerin hazırlanması
Halihazır haritanın hazırlanması
Toprak ve derecelendirme haritalarının hazırlanması
Blok planı
Mülakatların alınması
Parsel planı
Aplikasyon
TİGH
Tescil
Coğrafi bilgi (arazi toplulaştırma planlama verileri) elde etmenin en pratik yolu uydu görüntüleridir.

Uydu görüntülerinin avantajları;

Sayısallık
Hızlılık
Ucuzluk
Globallik
Güncellik
Ayrıntılılık
Doğruluk
Esneklik
4.ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANMALIYIZ?
Proje Sahası ve Yerleşim yerinin belirlenmesinde

Projede Sorunlu Alanların Tespitinde

Sabit Tesislerin Belirlenmesinde

Yer Kontrol Noktalarının Sayısı ve Tesis Edileceği Yerlerin Tespitinde

Sahip Olabilecek Alanların Tespitinde

Meraların Güncel Sınırlarının Tespiti ile Tarihi ve Kültürel Doğaya

Sulama ve Drenaj Ağı İle TİGH Yapılabilecek Alanların Tespitinde

Taslak Blok ve Yol Planlaması Çalışmalarında
5. UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN YAPILAN ÇALIŞMALAR
5.1.Proje Sahası ve Yerleşim Yerinin Uydu Görüntüleri ile belirlenmesi
Proje Sahasının klasik yöntemle belirlenmesi
5.3.Sabit Tesislerin Belirlenmesi
5.2.Projede Sorunlu Alanların Tespiti
5.3.Sabit Tesislerin Belirlenmesi
5.4.Yer Kontrol Noktalarının Sayısı ve
Tesis Edileceği Yerlerin Tespiti
5.5.Meraların Güncel Sınırlarının Tespiti ile Tarihi ve
Kültürel Doğaya Sahip Olabilecek Alanların Tespiti
5.6.Sulama ve Drenaj Ağı İle TİGH
Yapılabilecek Alanların Tespiti
5.7.Taslak Blok ve Yol Planlaması
Arazi toplulaştır çalışmalarının yürütülmesinde; bir çok sayısal, metinsel ve grafiksel bilgiye, hızlı ve hatasız çalışmaya gereksinim vardır. Bu karmaşık yapı, arazi toplulaştırmasında İşleri kolaylaştıran, bilgilere hızlıca ulaşılmasını sağlayan, birbiri ile ilişkilendirebilen ve analiz edebilen bir bilgi sistemine gereksinimi doğurmuştur.

6.ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA CBS KULLANIMI

Arazi toplulaştır çalışmalarının yürütülmesinde; bir çok sayısal, metinsel ve grafiksel bilgiye, hızlı ve hatasız çalışmaya gereksinim vardır. Bu karmaşık yapı, arazi toplulaştırmasında İşleri kolaylaştıran, bilgilere hızlıca ulaşılmasını sağlayan, birbiri ile ilişkilendirebilen ve analiz edebilen bir bilgi sistemine gereksinimi doğurmuştur.
Sayısal ve Sayısal olmayan Bilgiler
Köy Sınır Bilgileri
Proje Sınır Bilgileri
Köy Yerleşim Yeri bilgileri
Kadastro Bilgileri
Sulama Sistemi Bilgileri
Yol Sistemi Bilgileri
Toprak Etüt Haritalama Bilgisi
Sabit Tesis Bilgileri
Arazi Kullanımı Bilgileri
Topografya Bilgileri
Grafiksel Bilgiler
6.1.CBS de Kullanılan Veri tipleri
Proje Bilgileri
Köy Bilgisi
Mülkiyet Bilgisi
Sulama Kanalı Bilgileri
Drenaj Kanalı Bilgileri
Yol Bilgileri
6.2.Arazi Kullanımı Analizi
6.3.Mülkiyet Analizi
6.4.Sulama ve Drenaj Analizi
6.5.Yol Sistemi Analizi
CBS bize ayrıca sulama kanalı ve yolu olmayan parseller için planlanacak olan sulama, drenaj ve yol gibi planlama verilerinin toplulaştırma sahasında var olan sabit tesisler ile çakıştırma imkanı sunarak . Planlama verilerinden kaynaklanacak sorunları erken fark etmemizi sağlayacaktır.
7.1.Derecelendirme nedir?
Arazi derecelendirmesi, arazinin verim yeteneğini tahmin etme işlemi olup, arazinin toprak, topografya ve diğer özelliklerinin yorumlanmasına dayanan, belli değerlendirme biçimleri arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir.
7.2.Derecelendirme Metotları
KHGM Tarafında Yapılan Derecelendirme

Parsel Endeksi :0,70*T.E+ V.E+K.E

P.D.S= (P.E*Alan)/100
TRGM Tarafından Yapılan Derecelendirme

PBD=T.E + Rayiç Bedel (RBD))/2
Toplulaştırma çalışmalarının geniş alanlara yayılması, toprak indeksinin zeminle uyuşmaması gerekse rayiç bedelinin doğru tespit edilememesinden dolayı TRGM tarafından yapılan sistem yetersiz kalmaya başlamış ve bu sistem tamamen değiştirilmiştir. Yeni sistem; coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tekniklerinin kullanıldığı toprak puanı, konum ve varlık puanı toplamından oluşan ve tamamen bilgisayar destekli bir metottur.
Yeni derecelendirme sistemi
Toprak Puanı+Yol Puanı+Yerleşim Puanı+Varlık Puanı+Komisyon Puanından
Toprak veritabanındaki her bir toprak karakteristikleri (TK) değerlerine, ekolojik kriterler tablosunda (EKT) her bir arazi kullanım
türü (AKT) için karşılık gelen sayısal değer alınır. Bu işlem tüm toprak karakteristikleri için tekrarlanır.
Elde edilen bu değerler kendi aralarında ve topografya, iklim, karlılık verilerine karşılık gelen sayısal değerler ile çarpılır. Bu işlem bütün arazi kullanım türleri için yapılır. Her bir haritalama birimi için elde edilen sonuç toplanır
Çalışma alanına ait en yüksek değer alan haritalama birimi tespit edilir. Bulunan bu değerlerin en yükseği 40 puan kabul edilerek, diğer değerler buna göre oransal şekilde hesaplanır. Çıkan sonuç değerlendirilir ve haritalanır
7.3.Toprak Puanı


Alandaki en yüksek TP değeri =maxTp / maxTp *40

Alandaki en yüksek ikinci Tp değeri = 2.maxTp / maxTp *40

Alandaki en küçük Tp değeri = minTp / maxTp *40
7.3.Toprak Puanı
Proje alanındaki her bir parsel için derecelendirme komisyonunca varlık

puanı olarak 30 puan ilave edilir. Ayrıca komisyon gerekçesini belirtmek

kaydıyla 10 puana kadar kullanma yetkisi vardır.
7.4. Varlık Puanı
Proje alanındaki parsellerin yerleşim yerine ve yola yakınlığı (Kuş

uçuşu) dikkate alınarak aşağıda verilen unsurlar dahilinde 20 puana

kadar konum puanı verilir.
7.5. Yerleşim ve Yol Puanı
Duble yol 250 metreye kadar 10 puan

İl, ilçe yolu 150 metreye kadar 8 puan

Köyler arası ana ulaşım yolu 100 metreye kadar 7 puan

Komisyonca önemli görülen diğer yollar100 metreye kadar 6 puan
7.5.Yola Yakınlık
7.5.Yerleşim Yerine yakınlık

İl, ilçe imar sınırından 2000 metreye kadar 10 puan

2001-2500 metre arası 9 puan

2501-3000 metre arası 8 puan

3001-3500 metre arası 7 puan

3501-4000 metre arası 6 puan

4001 den yukarı uzaklığa kadar 5 puan;
Köy yerleşim alanı sınırından 1000 metreye kadar 10 puan

1001-1500 metre arası 9 puan

501-2000 metre arası 8 puan

2001-2500 metre arası 7 puan

2501-3000 metre arası 6 puan

3001 metre den yukarı uzaklığa kadar 5 puan
Bilgisayar ortamında tespit edilerek verilen katmanlar kadastral parsellerle
kesiştirilerek her bir parselin yerleşim puanı hesaplanır.

Komisyonca önemli görülen diğer cazibe merkezleri 500 metreye kadar 7 puan

501-1000 metre arası 6 puan

1001-1500 metre arası 5 puan

1501-2000 metre arası 4 puan

2001-2500 metre arası 3 puan

2501 metre den yukarı uzaklığa kadar 2 puan;
DERECELENDİRME HARİTASI
Gelişmiş bilgisayar ve kullanılan yazılımlar yardımıyla uydu görüntüsü üzerinde
bulunan ilgili detaylar, ekran üzerinde izlenebilmekte ve vektörleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir.
Yüksek uzaysal çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri kullanılarak elde edilecek toplulaştırma planlama verileri ile gerçekçi maliyet hesaplarının ortaya konabileceği görülmüştür.
Arazi Toplulaştırması"için gerekli planlama bilgilerinin elde edilebilmesinde
Uzaktan Algılamanın hızlı, güncel, ekonomik ve doğru bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.
SONUÇ
Arazi toplulaştırma planlama çalışmaları ile toplanan bilgiler, coğrafi bilgi sisteminin yetenek ve özellikleri kullanılarak düzenlenebilir, birbiri ile ilişkilendirilebilir ve analiz edilebilir.
TRGM 'nün uzun yıllardır kullanmış olduğu arazi derecelendirme sistemi yapılan toplulaştırma çalışmalarının geniş alanlara yayılmasıyla birlikte yetersiz kalmaya başlamış ve bu sistem tamamen değiştirilmiştir. Yeni sistem; coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tekniklerinin kullanıldığı tamamen bilgisayar destekli bir metottur. Bu metot zaman ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır.
Tarım Reformu yeni arazi derecelendirme yöntemi 2009 yılından bu yana kullanılmaya başlanmış ve şu ana kadar yaklaşık 2000000 Hektarlı bir alanın arazi derecelendirmesi tamamlanmıştır.
SONUÇ
Arazi toplulaştırma planlama çalışmaları ile toplanan bilgiler, coğrafi bilgi sisteminin yetenek ve özellikleri kullanılarak düzenlenebilir, birbiri ile ilişkilendirilebilir ve analiz edilebilir.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün uzun yıllardır kullanmış olduğu arazi derecelendirme sistemi yapılan toplulaştırma çalışmalarının geniş alanlara yayılmasıyla birlikte yetersiz kalmaya başlamış ve bu sistem tamamen değiştirilmiştir. Yeni sistem; coğrafi bilgi sistemleri (CBS) tekniklerinin kullanıldığı tamamen bilgisayar destekli bir metottur. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlayan ama aynı zamanda ölçülebilen yeni yaklaşım geniş alanlarda kolayca uygulama olanağı sağlamaktadır.

Tarım Reformu uygulama alanlarında yeni arazi derecelendirme yöntemi 2009 yılından bu yana kullanılmaya başlanmış ve şu ana kadar yaklaşık 2000000 Hektarlı bir alanın arazi derecelendirmesi tamamlanmıştır.
Full transcript