Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Sv - förmågor och nyckelord

No description
by

Liselotte Sjöberg

on 26 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Sv - förmågor och nyckelord

Svenska Läsa Tala Skriva Anpassa Strukturera Samtala och diskutera

E. Du kan samtala och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.

C. Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt.

A. Du kan samtala och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

E. Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.

C. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.

A. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.

E. Redogörelserna är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och sammanhang.

C. Regogörelserna är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och sammanhang.

A. Redogörelserna är väl anpassade till syfte, mottagare och sammanhang. Språkets historia Flyt

E. Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt.

C. Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt.

A. Du kan läsa skönlitteratur och sakprosalitteratur med mycket gott flyt. Lässtrategier

E. Du kan på ett fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

C. Du kan på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

A. Du kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Förståelse

E. Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

C. Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsaksamband och andra texter.

A. Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Tolka och föra
resonemang om budskap

E. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

C. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

A. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemnang om budskap som är tydligt framträdande som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Resonera

E. Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess hovsman.

C. Du kan föra utvecklade resonemnang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

A. Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Slutsatser

E. Du kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

C. Du kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

A. Du kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Variation

E. Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation.

C. Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation.

A. Du kan skriva olika texter med god språklig variation. Anpassa

E. Du kan skriva med enkel textbindning och har i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

C. Du kan skriva med utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

A. Du kan skriva med välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Gestalta

E. Dina berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

C. Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

A. Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Information

E. Du kan söka, välja ut och sammanställa informatin från ett avgränsat urval av källor.

C. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.

A. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Källor Trovärdighet och relevans

E. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

C. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring informationens och källornas trovärdighet och relevans.

D. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningar

E. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

C. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

A. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Budskap

E. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar med varandra på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.

C. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar med varandra kan du på ett ändamålsenligt sätt förstärka och levandegöra dina texters budskap.

A. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar med varandra kan du på ett ändamålsenligt och effektivt sätt levandegöra dina texters budskap. Respons
E. Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudska fungerande sätt.

C. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

A. Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

E. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

C. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva framträdande likheter och skillnader.

A. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva framträdande likheter och skillnader.
Full transcript