Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lägerledarträff 2016

No description
by

Daniel Jakobsson

on 16 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lägerledarträff 2016

Renew
#thinkshow
konfirmanden
i centrum
EN VANLIG LÄGERDAG
Storsamling
Diskussion
Andakt/mässa
Morgonpass
Hjälpistimme
Verkstäder
Lek & fritid
Egen tid|Dagbok
interaktiv undervisning
LÄGER
VÅR
HÖST
ONLINE?
Du skapade mina inälvor,
du vävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för dina mäktiga under,
förunderligt är allt du gör.
Du kände mig alltigenom,
min kropp var inte förborgad för dig,
när jag formades i det fördolda,
när jag flätades samman i jordens djup.
Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt.
PS 139
#matteusskriba = 1102
Bibeln
1. att du skall få veta vad den kristna tron handlar om
2. att du skall få lära känna din församling
3. att ge dej möjlighet till ett personligt ställningstagande
4. att göra ett roligt och intressant läger tillsammans med er
5. att sänka tröskeln för djupa samtal.
6. att uppmuntra dig till Gudsmöten.

MÅL
DERAS BERÄTTELSER
DERAS SPRÅK
R - E - S - P - E - C - T
aka: Matteusattityd
LEDARNAS ANSVAR
för vems skull är du här?
umgås med konfirmanderna på fritiden (främsta uppgiften!)
håller morgonandakt
medverkar i Thinkshowerna som dagens hjälpis
ansvarar för väckningen
leder och deltar i lekar
leder en skribagrupp
är med i en hjälpisgrupp
sitter med sin grupp under “egen tid”
städar “sitt grupputrymme” dagligen
turas om att vara dagsdejourer (räknar, torkar bord)
tar emot tentningar av sina gruppmedlemmar
gör varsin temafilm med sin grupp

HJÄLPISAR
deltar och medverkar i allt program - om inget annat sägs
håller andakter/natistunder
medverkar i Thinkshowerna på olika sätt
fungerar som mellanhand mellan hjälpledare och vuxenledare
finns som stöd för (“ser”) hjälpisarna
leder varsin morgonpassgrupp
deltar och medverkar i alla Thinkshower; sköter prästintervjuerna (parvis varannan dag) och Twitterväggen (redaktörsuppgift och twitteransvarig)
ansvarar för konfirmanderna i Storsamlingar (tar in dem i rätt ordning, letar dem som inte är på plats m.m.); samma 2 som är i tur att ansvara för Twittrandet
ser till att alla dagböcker kommer till rätt ledare
ansvarar för besöksdagens drama
deltar i lekpassen (skapar stämning)
ansvarar för beachpartyts program från lägrets sida
planerar och leder fritidsaktiviteter tillsammans; fotis, volleyturnering, pingisturnering och nåt pyssel (planeringen görs redan i stan)
är ledare för varsin hjälpisgrupp
myndiga unga ledare simvaktar
sköter “dagens instagrambild” tävlingen (för sina egna grupper)

UNGA LEDARE
helhetsansvar för varsitt läger
handleder hjälpledarna för sitt eget läger (hålla hjälpissamlingar, hjälpa med planering/feedback)
äter tillsammans då något behöver diskuteras, annars gärna med ungdomarna
håller aftonandaker/natistunder för lägret
bloggar om lägret (fördelas mellan ledarna)
läser dagböcker (konfirmand och hjälpis)
leder natistuner i sin egen grupp
går nattrunda i rummen på kvällen
sköter nattdejouren, handleder unga ledare som ev. kan ha egen jour senare under lägret
hjälper till med tekniken och det praktiska inför Thinkshowerna (direkt efter morgonandakten)

LÄGERLEDARNA
leder ledarbönen
ansvarar för koordinerandet av egen tid
Rofa: leder två diskussionsgrupper per dag
Pate/Ninni/Pontus/Lotta/Vilma: ansvarar för lekpassen
Pate/Ninni/Pontus/Lotta/Vilma: handleder tutorhjälpisarna
Pate/Pontus: hjälper Daniela med musiken
Pate/Ninni/Pontus/Lotta/Vilma: hjälper till med verkstäderna
deltar i städgranskningen (ansvarar för 2 rum/man)
håller koll på utantilltentningarna
ansvarar för Markusevangeliets prisutdelning
Pate/Ninni/Pontus/Lotta/Vilma: ansvarar för konfirmadernas väckning (ser till vakna)
koordinerar simvaktningen
Pate/Ninni/Pontus/Lotta/Vilma: ansvarar för hjälpisar i Storsamlingen (vilka ska medverka, är temafilmerna gjorda)

LÄGERLEDARNA
REGLER
AFTONANDAKT & NATISTUND


Grupp 1 Anton & Emilia
Rebecca
Vivan
Max
Robert

Grupp 2 Siri & Oscar F
Alexandra N
Wilma
Alexander
Anton L


Grupp 5 Eva & Niklas
Becky
Sara
Katharina
Nicolas

Grupp 6 Challe & Rasmus
Ella
Kezia
Axel
Anton H
Grupp 3 Lotte & Maria
Sasha
Winona
Rasmus
Leo

Grupp 4 Isbe & Oscar W
Coci
Tinna
Patrick
Akseli
Grupp 7 Axel U & Milana
Astri
Vivi
Julia
Lucas
Kevin

Grupp 8 Hugo B & Sara
Ciara
Maryam
Casper
Benjamin
GRUPPER

Grupp 1 Anton & Emilia Ostis veranda / Ostis samlingsrum
Grupp 2 Siri & Oscar F Strandstugan
Grupp 3 Lotte & Maria Solstugan
Grupp 4 Isbe & Oscar W Bordet utanför Prästis / Kostis undervisningsutrymme

Grupp 5 Eva & Niklas Tokas veranda / Tokas samlingsrum
Grupp 6 Challe & Rasmus Storstugan
Grupp 7 Axel U & Milana Harpis
Grupp 8 Hugo B & Sara Bordet vid båtbryggan / Herrgården
DAGSDEJOUR (torka borden efter lunch & middag)

Må Grupp 1 Anton & Emilia
Ti Grupp 2 Siri & Oscar F
On Grupp 3 Lotte & Maria
To Grupp 4 Isbe & Oscar W
Fr Grupp 5 Eva & Niklas
Lö Grupp 6 Challe & Rasmus
Sö Grupp 7 Axel U & Milana
Må Grupp 8 Hugo B & Sara
DAGENS HJÄLPISAR I THINKSHOWEN

Må Vad är tro Siri & Rasmus
Ti Gud och skapelsen Challe & Oscar F
On Vem är Jesus Lotte & Niklas
To Det onda Axel U & Emilia
Fr Döden och hoppet Hugo B & Maria
Lö Livsresan (Besöksdag) Anton & Milana
Sö Vem är jag Oscar W & Sara
Må Jag och Gud Isbe & Eva
TEMAFILM TILL THINKSHOWEN (görs senast dagen innan)

Ti Gud och skapelsen Grupp 8 Hugo B & Sara
On Vem är Jesus Grupp 4 Isbe & Oscar W
To Det onda Grupp 7 Axel U & Milana
Fr Döden och hoppet Grupp 3 Lotte & Maria
Lö Livsresan Grupp 6 & Grupp 2 Challe & Rasmus OCH Siri & Oscar F
Sö Vem är jag Grupp 5 Eva & Niklas
Må Jag och Gud Grupp 1 Anton & Emilia
MORGONANDAKTER

Ti Gud och Skapelsen | Anton, Milana, Sara
On Vem är Jesus | Challe, Axel U, Maria
To Det onda | Eva, Oscar F, Niklas
Fr Döden och hoppet | Siri, Isbe, Rasmus, Emilia
Lö Livsresan | Unga ledare
Må Jag och Gud | Lotte, Hugo B, Oscar W
LEKAR

Ti Siri & Maria & Oscar W OCH Hugo B & Eva
On Beachparty Unga ledare
To Isbe & Anton OCH Axel U & Rasmus & Sara
Fr Lotte & Emilia & Oscar F OCH Challe & Milana & Niklas
Ostis 30 pers: 16 konf + 8 hjub + 4 ul

6 pers: Sara, Maria, Emilia, Eva, Lotte, Lilja
2 pers: Rebecca, Alexandra N
4 pers: Vivan, Coci, Ciara, Astri
3 pers: Benjamin, Lucas
2 pers: Oscar W, Rasmus
4 pers: Patrick, Axel, Kevin, Nicolas
4 pers: Axel T, Andreas, Hugo T, Axel U

6 pers: Sara, Tinna, Kezia, Vivi, Winona

Tokas 23 pers: 17 konf + 8 hjub

4 pers: Isbe, Siri, Milana, Challe
2 pers: Rasmus, Anton H
3 pers: Becky, Sasha, Ella
2 pers: Alexander, Max
4 pers: Oscar F, Niklas, Hugo B, Anton
6 pers: Maryam, Katharina, Wilma, Julia
6 pers: Leo, Casper, Akseli, Anton L, Robert
LOGI
PLATSER
Full transcript