Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Djelovanje ionizirajućeg zračenja na čovjeka

No description
by

Marina Šimić

on 6 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Djelovanje ionizirajućeg zračenja na čovjeka

Zbog ionizacija atoma i molekula u tkivu čovjekova organizma,ionizirajuće zračenje može izazvati poremećaje bioloških procesa.
Ovisno o apsorbiranoj energiji zračenja i vrsti zračenja
APSORBIRANA DOZA
EKVIVALENTNA DOZA
PONOVIMO
alfa zračenje
beta zračenje
gama zračenje
rendgensko zračenje
radioakivnost
Pri ionizaciji zračenje gubi energiju predajući je sredstvu kroz koje prolazi
Ionizacijsko djelovanje radioaktivnog zračenja
Specifična ionizacija
-definira se kao broj iona nastalih na jediničnoj duljini puta ionizirajuće čestice
Najveća specifična ionizacija :
alfa-čestice (3x10^6 iona po metru)
beta-čestice (7500)
gama-čestice
Ioniziranjem čestice gube energiju, te se njihova prodornost i doseg smanjuju
Djelovanje ionizirajućeg zračenja na čovjeka
Mehanizmi predaje :
alfa-čestice,elektroni,protoni - izravno ioniziraju atome i molekule
rendgensko i gama - međudjelovanje putem fotoelektričnog i Compotonova učinka,te tvorbom para elektron-pozitron
neutoni - pogađaju jezgre iz kojih mogu izbiti protoni,te protoni tada ioniziraju atome
IONIZIRANJE
-60 vrsta radionuklida
Vrste zračenja :
radioaktivni elementi
kosmičko zračenje (prirodno)
zračenje tehnologije (ljudski faktor
Apsorbirana doza ( D ) je energija zračenja ( E ) koju apsorbira jedinična masa tkiva :
D= E / m
Iskazujemo jedinicom
grej ( 1 Gy = J/kg )

Brzina apsorbirane doze

Ekvivalentna doza ( H ) ili dozni ekvivalent (eng. RBE) je jednak umnošku apsorbirane doze i faktora kvalitete (učinka, Q)
H= D x Q
iskazuje se jedinicom sivert ( Sv )
Faktor kvalitete-
Koliko smo ozračeni ?
Svaki čovjek prima godišnju ekvivalentnu dozu zračenja od približno 3,5 mSv. To je prosječna doza, i sastoji se od sljedećih doprinosa:

• Udisanje radona - 2 mSv
• Ostali radionuklidi uneseni u tijelo - 0,39 mSv
• Zemljino zračenje - 0,28 mSv
• Kozmičko zračenje - 0,28 mSv

Zašto su radioaktivne materije opasne?
ioniziraju stanice organizma
dugoročna oštećenja organizma
oštećenja su nasljedna
Stupanj oštećenja organizma zavisi :
vrste i intenziteta zračenja
stanja organizma
vremena ozračivanja
bioloških i genetskih osobina bića
Učinci raznih doza zračenja

• više od 10 Sv izaziva tešku bolest i smrt u nekoliko sedmica.
• 2-10 Sv primljenih u kratkom roku izaziva smrt s vjerojatnošću od 50%.
• 1 Sv primljen u kratkom roku izazvao bi radijacijsku bolest (mučninu, gubitak kose), ali najvjerojatnije ne i smrt.
• 50 mSv godišnje je najmanja doza za koju postoje dokazi da izaziva rak.

Šta se dešava s organima čovjeka ?
Mišići - razgrađuje se mišićno tkivo
Kosti - izotopi stroncij-90 i jod-131 skupljaju se u kostima i oštećuju koštanu srž
Koža - crveni, razgrađuju se stanice kože
Bubrezi - cezij-137 uništava bubrege
Jajnici - izrazito izloženi zračenju, povećava se rizik od raka
Pluća - do problema dolazi zbog udisaja radioaktivnih čestica, značajno raste rizik od raka
Želudac - zračenje šteti želucu i cijevima, posljedice su povraćanje i unutarnje krvarenje
Štitnjača - prva reagira na zračenje, prihvaća radioaktivni jod u 100-postotnom iznosu
Kosa - opada kod jakog ionizirajućeg zračenja
Radioaktivno zračenje može korisno utjecati na čovjeka !
Radioaktivnim zračenjem se djeluje na bolesna tkiva poput zloćudnih tumora. Zračenje uništava zloćudne ćelije što omogućava čovjeku da se bori sa bolestima poput karcinoma
HVALA NA PAŽNJI :)
Vrste zračenja :
radiaktivni elementi
kosmičko zračenje (prirodno)
zračenje tehnologije (ljudski faktor)
-oko 60 radionuklida oko nas
Full transcript