Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagógus életpálya bemutatása

No description
by

Fruzsi Vadász

on 21 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagógus életpálya bemutatása

A felfedezés szabadsága
Hivatásomat: a Völgy utcai Ökumenikus óvodában kezdtem el

Motiváció

Ismeretszerzés: új óvoda, új munkaközösség, új helyiségek
Mit tanultam eddig?
2010-2013 ELTE Tanitó és Óvóképző- Óvodapedagógus szak
2013-2015 ELTE PPK Neveléstudományi Mesterképzés- Kora gyermekkor szakirány
ELTE TÓK 2013: Az évfolyam kiváló óvodapedagógusa versenyén II. helyezés

2013: Publikáció- Hóförgeteg- Játékok a hóval a RAABE: Fejlődés fejlesztés az óvodában című kötetében

2014: Az alapkészségek mérése az óvoda befejező és az általános iskola alapozó szakaszában a DIFER mérőeszközök használatával- képzés elvégzése

2015: Kíváncsi Láda-a tehetség kitapogatására kidolgozott mérőeszközök használatának elsajátítása

Dr. Bakonyi Anna elismerő szavai
További célkitűzéseim
LLL perspektíva

Drámapedagógiában való jártasság megszerzése

Fejlesztő pedagógia egy ágának megismerése

Mentálhigiéné, lelkigondozás útjának megtapasztalása
Helyem a munkaközösségben: Zenei szolgálat a lelki napokon, együttléteken

Kompetenciáim:


Útmutatás
"Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet."

Folyamatban...
ELTE-Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kuratóriumának felkérése

A könyvkiadás folyamataiba való betekintés: szakdolgozatom publikálása
Folyamatosan nyitottan, érdeklődéssel követni:
Szaktudományos,szaktárgyi, tantervi tudás változásait
Mindig keresni a fejlődés útját: a tervezés és önértékelés területén-reflektív pedagógus

Kommunikáció, szakmai együttműködés, probléma megoldás:
Fókusz: egyetemi tanulmányok
Alázatos szívvel
Segítség elfogadása
Új kollégák, kollégám

Pedagógus életpályám bemutatása
Humor hatása a személyiségfejlődésre, a mesék versek világán keresztül
A paranormatív krízisekből adódó konfliktuskezelés gyakorlata az óvodai nevelésben
Bögös Fruzsina
Péld 3,5-6
Talentumaim
A tanulói csoportok, közösségek, alakulásának segítése,fejlesztése
A tanulás támogatása
A gyermekek személyiségének fejlesztése, egyéni bánásmód alkamazása
A gyermekek fejlődésére folyamatos visszacsatolás, a tanulási folyamatok elemzése
Kicsiny kis fényemmel világítani fogok...
(Erősségeim)
Fókuszban:
Mit? Miért? Hogyan?
Projekt
Ismerni és épíeni a gyermekek érdeklődésére

Ötletelés (egész éves terv), projekt téma kiválasztása

Kerettörténet pl.:Röpülj fecske, Pincétől a padlásig

A legtöbb összefüggés feltárása-asszociatív gondolkodás

Időtartam meghatározása rugalmas

A téma tevékenységekre bontása

Fontos a társsal való együttműködés-projekt folyamatos dinamikája

Élményszerzés alkotás öröme- projektnyitás/zárás pl.: Halfalva, Honfoglalás

Eszközök készítése
Heti terv
Mindig az adott projektnek van alárendelve, hogyan épüljön fel

Felméri az előzetes élményeket, tevékenységeket

Mindig átalakul a csoprtszoba, a különböző játékterek is arculatot váltanak

A tevékenységek egymásra épülése

A gyermekek adott fejletségi szintjét felméri, legyen mindig mindenkinek kihívás, differenciálás fontossága

Játszó nap fontossága!
Tevékenység
Mi a célom ezzel a tevékenységgel, éves tervben lévő folyamat egysége: honnan hová szeretnék eljutni

Motiválás, belső motiváció elérése

Játék elsőbbsége

Kerettörténet

Komplexitás

Egyénis sajátosságokra való odafigyelés

Differenciálás fontossága

Szakértői kérdések
Tervezés folyamata:
Portfóliómban két nagy egység jelent meg: projektterv, tevékenységek tervezete

Miért a projekt módszer?

Hogyan építek fel egy:

Projektet

Heti tervet

Tevékenységet
1. A gyermekek egyéni fejlődési dokumentumaihoz milyen megfigyelési és értékelési szempontokat alkalmaz? Megfigyeléseiről hogyan konzultál a szülőkkel?
Halacskáknál:
Dr. Bakonyi Anna- Fejlődés nyomonkövetése:
4 területe van: verbális, szociális, kognitív, mozgás
Folyamatos visszacsatolás a szülőknek, szóban, fogadóóra keretében a különböző fejlettségi mutatók szerint.
Olajbogyóknál:
Egységes óvodai mérőeszköz: még a kezdetén
2. Hogyan épít a gyermekek egyéni értékelési eredményeire tervezőmunkájában? Az értékelése során milyen technikákat alkalmaz a kudarcok elkerülése és az önbizalom erősítése érdekében?
Probléma megoldó gondolkodás támogatása

Projektmódszer: gyermek-pedagógus partnerek: a gyermekek egyén ötleteit beépíteni

Több megoldási lehetőség, több fejlettségi sziten pl.: fejlesztő játék készítésénél: "tengeri herkentyűk"

Pozitív visszacsatolás, reális énkép kialakítása
3. Hogyan valósítja meg csoportjában a differenciálást? Hogyan tervezi, hol jelenik meg ennek dokumentálása?
Mindig tudatosan készülök a tevékenységek tervezése során, (fejlesztő)játékok készítése során

Mindig az adott fejlesztési területet mérlegelve mérem fel a gyermekek egyéni sajátosságait

Jól bevált módszer pl.: Halacskáknál- mozgásnál- bontott csoport

A tevékenység tervezésében jelenik meg és a gyermekek egyéni fejlődési lapjában
5. Hogyan használja munkája során a digitális és az online eszközöket?
Projektek során pl.: "Ez kész katasztrófa!"-projektnél- élménnyújtás (projektorral, összegyűjtött kisfilmek levetítése): természetfilm a magma működéséről, a szivárvány kialakulásáról

Videó és képkészítés: Halfalvalva- dokumentálása, Időkapszula készítése

Szülőkkel: emailen keresztül levelezés, a csoport életéről képek, videók feltöltése
6. Intézményében hogyan vesz részt a felnőtt közösség munkájában? Milyen szakmai együttműködést alakított ki kollégáival? Hogyan győzi meg szakmai partnereit a felmerülő vitás helyzetekben?
Katolikus munkaközösség- útmutató meglakotása, műhelymunka során

Váltótárs+dajka= kis család

A többi csoporttal való kapcsolatok pl.: ökumenizmus hetében- protestáns csoporttal közös áhitat

Igyekszem felsorakoztatni az érveimet, problémamegoldó gondolkodás
7. A különleges bánásmódú gyerekek tevékenységbe vonásához milyen módszertani eszközöket alkalmaz?
Inkluzív pedagógiai szemlélet

A többségi és különleges bánásmódu gyermek egyenlő figyelmet igényel

Megpróbálom megérteni a problémát, felméri a helyzetet pl.: megfigyelés, családdal beszélgetés kezdeményezése

Megkeresnei a hozzá vezető utat

A csoportban a gyermekek aktívak, érdeklődőek

Nem a tevékenységbe való bevonás volt nehéz

Hanem a tevékenységben felemrülő helyzetek megoldása pl.: düh-rajzok, "dühöngő lábak"
Válaszaim
4. Hogyan valósul meg a folyamatos megfigyelés és a különböző képesség területeken történő elmozdulás dokumentálása?
A gyermekek egyéni fejlődési lapjában
Rendszeresen feljegyzések készítése pl.: egy-egy tevékenységet követően, majd ennek dokumnetálása
A már említett mutatók szerint
Full transcript