Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Байцаалт

No description
by

Boldbaatar Enkhbold

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Байцаалт

Байцаалт Боловсруулах асуудал Байцаалтын ойлголт
Байцаалтын төрөл
Байцаалт явуулах газар
Байцаалт явуулах хугацаа
Байцаалт явуулах нийтлэг журам Байцаалт гэдэг нь байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнаас эрүүгийн хэрэгт ач холбогдол бүхий болон хэргийн талаар нотлогдвол зохих байдлуудыг тодорхойлох хүмүүсийн мэдүүлгийг эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу бэхжүүлж авч байгаа эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа юм. Эрүүгийн хэргийн талаар нотолбол зохих асуудлуудыг тогтоох

/ЭБШХ 80-р зүйл/ Байцаалтын зорилго 1. Сэжигтэн, яллагдагчийг байцаах
/ЭБШХ 142-144, 146, 201-202/
2. Гэрч, хохирогчийг байцаах
/ЭБШХ 142-144, 146-147/
3. Шинжээчийг байцаах
/ЭБШХ 142-144, 146, 202/
4. Насанд хүрээгүй этгээдийг байцаах /ЭБШХ 142-146, 148/
5. Нүүрэлдүүлэн байцаах /
ЭБШХ 142-144, 146, 149/ Байцаалтын төрөл Байцаалтыг 4 цагаас илүүгүй хугацаагаар тасралтгүй явуулах ба түүнээс илүү хугацаагаар явуулах бол 1 цагийн завсарлага олгох бөгөөд нэг удаагийн байцаалт 8 цагаас хэтэрч болохгүй.
Харин насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагчийг нэг удаа байцаахдаа 2 цаг, өдөрт 4 цагаас хэтрүүлж болохгүй ба 2 цагаас илүү байцаах тохиолдолд завсарлана. Байцаалт явуулах хугацаа - Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явагдаж байгаа газарт

- Байцаагдаж байгаа этгээдийг газарт Байцаалт явуулах газар Байцаалт явуулахын өмнө гэрч, хохирогчийн биеийн байцаалтыг шалгаж, түүний овог нэр, төрсөн он, газар, аль улсын иргэн болох, яс үндэс, боловсрол, ажлын газар, албан тушаал буюу эрхэлсэн ажил, оршин суух газар, гэр бүлийн байдал зэргийг асууж биеийн байцаалт авна.
Биеийн байцаалт авсны дараа оролцогчдод эрх, үүргийг нь тайлбарлан өгч, энэ тухайгаа тэмдэглэлд тусган гарын үсэг зуруулна. Эрүүгийн байцаан шийтгэх тодорхой ажиллагаа "Байцаалт" 137-р дамжааСонсогч Б.Энхболд
Full transcript