Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

No description
by

Handan Aydın

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
(COOPERATIVE LEARNING)

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENMENİN YARARLARI

Öğrencilerin öğrenme güdülenmeleri ve dikkat
Düşük yetenekli öğrenciler
Empati
Öğrenciler başkalarının fikirlerine saygılı olmayı, hoşgörülü olmayı tartışmayı öğrenmektedir.
Etkileşim ve zevkli ortam
Öz yeterlilik
Hata yapma korkusu ve kaygı düzeyini en aza indirir.

İşbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerini uygulama:

Çalışma yapraklarının hazırlanması
Takımların oluşturulması ve takım adı
2'şer çalışma yaprağı ve cevapları
%100 başarı düzeyi
Öğrenciler sorularını önce takım arkadaşlarına sormalı
Öğretmen işbirliğini arttırmaya teşvik etmeli


Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri (ÖTBB)
Slavin geliştirmiştir
4-5 kişilik heterojen gruplar

İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon
Yetenek temelli okuma grupları
İkişer kişilik çalışma takımları
Karşılıklı öğretme (reciprocal teaching)
Yükses sesle okuma, okudukları ile ilgili tahminde bulunma, sorular sorma, özetleme, ek kompozisyon yazma
Testleri hazırlama, yazma, yazdıklarını gözden geçirip düzenleme
Ödül
Eşit şans, öğrenme için grup desteği, bireysel sorumluluk
Jigsaw Tekniği (Birleştirme)
Aranson-Slavin
3-6 kişilik gruplar
Konu seçimi
Uzmanlık grupları
Dikkatli dinleme
İzleme testi
Bireysel puan
İşbiriliğine Dayalı Öğrenmenin Temel Özellikleri

Temel öğeler:

Grup amaçlarına sahip olma
Bireysel sorumluluğu etkili kılma
Başarı için eşit şansa sahip olma

Johnson 3 tür amaç yapısından söz etmektedir:

Yarışmaya dayalı amaç yapısı
İşbirliğine dayalı amaç yapısı
Bireyselleştirilmiş

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİ
Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri(ÖTBB)
Takım-Oyun-Turnuva (TOT)
İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon (İBOK)
Takım Destekli Bireyselleştirme (TDB)
Karşılıklı Sorgulama (KS)
Jigsaw Tekniği (Birleştirme)
Takım puanı:

İlerleme düzeyine bağlı elde edilen puan
İşbirliğine dayalı yöntem araştırmaları-sonuçları
İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının çeşitli etnik gruplara yapılan öğrenme düzeyini arttırma konularında etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmalarda 3te ikisinde olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir.
GRUP AMAÇLARINA SAHİP OLMA

Ödüllendirici olmalıdır. Peki o ödüle ulaşabilmek için grup üyeleri ne yapar?

BİREYSEL SORUMLULUĞU GEREKLİ KILMA

Grubun başarısı, her bir grup üyelerinin en üst düzeyde öğrenmesine bağlıdır. Bu koşul her üyenin ortalama izleme puanlarına göre verildiğinde sağlanabilir.

BAŞARI İÇİN EŞİT ŞANSA SAHİP OLMA

Öğrencilerin, kendilerinin geçmişteki performanslarını geliştirerek takımın başarısına katkıda bulunmalarıdır.
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
Kız- erkek öğrenci sayıları
Herkesin yaptığı katkı ve öğrenme
Öğrencileri sıralama ve gruplama:
Temel puan hesaplama:

Önceki sınavların puan ortalaması
İzleme testleri:

Ne derece anladıklarını ölçmek
Bireysel
Çalışma yaprağına paralel
Ezber önlenmeli
Ölçüt(Ortalama ilerleme)


Ödüller

25 puan ve yukarısı Yıldızlı pekiyi
20 puan Pekiyi
15 puan İyi
Takımlar 5-6 haftaya bir değiştirilmeli
Kendilerini aşma yönünde güdüleme
Birbirleriyle değil kendileriyle yarışma
Rahat, yardımlaşmaya teşvik eden keyifli bir ortam
Takım-Oyun-Turnuva(TOT)
Slavin ve arkadaşları geliştirmiştir
ÖTBB'ye benzer nitelikler
Heterojen gruplar
Her takım turnuva için üyelerini hazırlar
''Turnuva Masası''nda farklı takımlardan 3'er öğrenci yarışır
Kazanan öğrencinin takımına 6 puan
Her hafta bir üst düzey yetenek grubu
Kazanan takım üyelerinin öğrenme düzeyi ve mutlulukları artmakta, kaybeden takım üyelerinin de kaygı düzeyi, başarısızlığı kabul etme ve öğrenilmiş çaresizlikleri artmaktadır.
Chamber ve Abrami hem takım içinde hem takımlar arasında işbirliğini önermektedirler.
Takım Destekli Bireyselleştirme (TDB)
Matematik öğretimi
4-6 kişilik heterojen gruplar
Programlı öğretim materyali
Okuma, çalışma yaprakları
Küçük bir test, izleme testi
Puanlama
Ödül
Yarış yok
Karşılıklı Sorgulama (KS)
Reciprocal questioning
İkili ya da üçlü gruplar
Soru-cevap
İpucu soru kökleri
İşbirliğine Dayalı Öğrenme
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Yararları
İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Temel Özellikleri
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Gruplarının Oluşturulması
İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri
Öğrenci Takımları ve Başarı Bölümleri (ÖTBB)
Takım-Oyun-Turnuva (TOT)
İşbirliğine Dayalı Birleştirilmiş Okuma ve Kompozisyon
Takım Destekli Bireyselleştirme (TDB)
Karşılıklı Sorgulama (KS)
Jigsaw Tekniği (Birleştirme)

TEŞEKKÜRLER!
H. Handan AYDIN
B. Büşra ÇAKAR
Musa CINDİZ
İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar
İŞBİRLİĞİ
Heterojen gruplar oluşturulur. Gruplar, yetenek,cinsiyet,
ırk, sosyal ve kişilik özellikleri açısından karmadır. Böyle bir gruplama, engelli ve zayıf çocukların sınıf ta bir yeri olmasını sağlar

GELENEKSEL
Heterojen grupları oluşturulmasına dikkat edilmez.
Homojen bir grup yapısı gözlenir.

İŞBİRLİĞİ
Liderlik grup üyeleri arasında paylaşılmaktadır.

GELENEKSEL
Grubu yönlendiren bir lider vardır.
İŞBİRLİĞİ
Grup sorumluluğu vardır.

GELENEKSEL
Bireysel sorumluluk var.
İŞBİRLİĞİ
Öğretmenin gözlemci ve katılımcı bir rolü vardır. Grup sürecinde ortaya çıkan sorunları çözer, yönlendirme yaparak dönüt verir.

GELENEKSEL
Öğretmen gruplara nadiren karışır, gözlemlerde bulunur, gruba önem vermez, bireysel çalışmalar değerlendirilir.
Full transcript