Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koude Oorlog

No description
by

Michiel van Aller

on 24 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koude Oorlog

Koude
Oorlog
KA: De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
Achtergrond en oorzaken:
Ideologische verschillen
Communisme vs. kapitalisme
Dictatuur vs. democratie
Wantrouwen vanuit het verleden
Ontwikkeling van massavernietigingswapens (atoombom)
1945: De breuk
Augustus:
VS gebruikt atoombom:
WOII eindigt, wapenwedloop begint
Februari: Conferentie Jalta
Mei: Capitulatie Duitsland
Juli: Conferentie Potsdam
Oprichting Verenigde Naties
Verdeling Europa en Duitsland in invloedsferen
Bevestiging afspraken Jalta:
Besluit tot vervolging nazi's
Eisen overgave Japan
CONFLICTEN
CONFLICTEN
1945-1949: Europa
1947: TRUMANDOCTRINE
Belofte van steun aan landen die democratie en vrijheid willen, doel is anti-communisten
Begin CONTAINMENTPOLITIEK
Tegengaan van verspreiding communisme
1948: Blokkade van Berlijn + Luchtbrug
1949:
SU test atoombom
China wordt communistisch
Oprichting BRD en DDR
Oprichting NAVO
Start MARSHALLPLAN: Hulp voor wederopbouw Europa
Militair bondgenootschap van het westen
Jaren '50: Azië
Jaren '50: Overig
Jaren '60: Hoogtepunt?
Jaren '70
Jaren '80: Richting het eind
1950-1953: Koreaoorlog (ingrijpen VN)
Dekolonisatie leidt tot dreiging communisme (vanaf jaren '60 ook in Afrika)
Dominotheorie
Vietnam, 1954:
Noord-Korea gesteund door China
'Heksenjacht onder leiding van senator McCarthy'
1956: Hongaarse opstand
'Bestorming Felix Meritis (hoofdkwartier CPN in Amsterdam)
1953: Stalin overlijdt
1956: Chroesjtsjov wint machtsstrijd
(Gewelddadig ingrijpen door warschaupact)
1955: Oprichting Warschaupact (tegenhanger NAVO)
Toenemende wapenwedloop en ruimterace
1962: Cubacrisis (wordt beschouwd als hoogtepunt Koude Oorlog)
1961: Bouw Berlijnse muur
1963: Toespraak Kennedy, 'Ich bin ein Berliner'
Amerika zal West-Berlijn niet opgeven
Begin Détente: ontspanning
1972: SALT I (Strategic Arms Limitation Talks)
1979: SALT II
SU hanteert 'harde lijn' onder Breznjev
Eind Vietnamoorlog
Détente moeizaam
1979: Inval in Afghanistan
Vanaf 1975: Burgeroorlog in Angola
1972: Nixon in China
1981: Reagan aan de macht in VS
Begin 'Star Wars'-project (SDI)
1968: Praagse Lente neergeslagen
1981: Demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam
Dekolonisatie
Kenmerkende aspecten:
vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
de dekolonisatie die een einde maakte aan de westerse hegemonie in de wereld
Bouwt voort op:
de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
Brits-Indië
Nederlands-Indië
Frans Indochina
Wereldoorlogen ondermijnen gezag van Europa
Opkomst politieke stromingen, met name nationalisme & communisme, zorgen voor verzet tegen kolonialisme
Koude Oorlog versnelt dekolonisatieproces
'De Parel in de Kroon'
Indische grondstoffen voor Britse industrie
Britse industrieproducten op Indische markt
Belang voor Britse economie:
19e + begin 20e eeuw:
Meer Indische inspraak in bestuur kolonie
Roep om onafhankelijkheid genegeerd
Mohandas Gandhi (1869-1948)
Burgerrechtenadvocaat (o.a. in Zuid-Afrika)
strijd tegen de Britse overheersing
burgerlijke ongehoorzaamheid
geweldloos verzet
boycot
hongerstakingen
Vanaf 1945:
Groeiend verzet
Religieuze onrust (Moslims en Hindoes)
1947:
Britten trekken zich terug: onafhankelijkheid
Scheiding in India en Pakistan
Economische uitbuiting: plantages ten koste van rijstvelden
Geen inspraak in het bestuur
Onderwijs: Indonesische elite komt in aanraking met Westerse idealen
Communistische Opstanden ('26/'27)
Opstanden slaan in als een bom
Gouvernement slaat keihard terug:
verbanning naar Boven-Digoel
executies
PKI wordt verboden
Partai Nasional Indonesia
Opgericht door Soekarno (1927)
Doel: stichten van Indonesië als nationale eenheid
1933-1942: Repressie

Boven Digoel:
concentratiekamp (1928-1942)
bedoeld voor communisten en nationalisten
Onvrede leidt tot opkomst communisme en nationalisme

VOC
Cultuurstelsel
Veranderingen na 1870
Achtergrond:
(Max Havelaar)
(modern imperialisme)
Ethische Politiek (vanaf ca. 1900):
Speerpunten: irrigatie, emigratie (vanaf Java) en educatie
1. Er werden ook winsten in Indië geïnvesteerd
2. Het Nederlands bestuur in de buitengewesten uitbreiden
3. Scholing voor inlandse bevolking
4. Oprichting van de Volksraad (adviesorgaan gouverneur-generaal)
De Tweede Wereldoorlog
Richting onafhankelijkheid
Indië is een doelwit voor Japan in WOII
Capitulatie Nederlands-Indië (maart 1942)
Einde blanke superioriteit

Beleid Japan:
Nederlanders worden jappenkampen weggestopt
Nationalisten worden gebruikt voor het bestuur
Japanners blijken Indië als snel als wingewest te behandelen:
'De hond is vertrokken, het varken is gekomen'Augustus 1945: Soekarno roept onafhankelijkheid uit
"herstel rechtmatig gezag"
Java niet onder controle door guerilla
oorlogsmisdaden(?)
Nederland bindt in onder druk van de Verenigde Staten / VN
1949: Soevereiniteitsoverdracht
Nederland erkent de staat Indonesië
1950: Soekarno roept de eenheidsstaat uit
Politionele acties (1947-1949)
Modern imperialisme:
Uitbreiding Frans gezag veroorzaakt groeiend verzet
WOII:
Japanse bezetting
Strijd van Vietminh tegen Japanners
Ho Chi Minh
1945: Ho Chi Minh roept onafhankelijkheid uit
1945-1954: Franse oorlog
Fransen gesteund door VS
Guerillastrijd
1954: Definitieve Franse nederlaag bij Dien Bien Phu
1954: Akkoorden van Geneve: Splitsing & onafhankelijkheid
(1890-1969)
Politieke opleiding in Frankrijk
Beïnvloed door communisme in SU
Leidt de Vietminh en later de Vietcong
President van de communistische partij in Noord-Vietnam
Vijandbeelden
VS
SU
SU
VS
Communisme is uit op internationale omverwerping van kapitalisme, democratie & vrijheid
Stalin is uit op wereldheerschappij
Kapitalisme is bron van het kwaad en uitbuiting van de arbeider
Westen is imperialistisch en uit op wereldheerschappij
Amerikaanse beloftes van vrede zijn niets waard met dreiging van atoomwapens achter de hand
De NAVO (1949)
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Militair anti-communistisch bondgenootschap
Artikel 5: een aanval op één van de lidstaten wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten
Slag bij Dien Bien Phu (Fransen verslagen)
Akkoorden van Geneve (Vietnam verdeeld)
VS beginnen Zuid-Vietnamse regering actief te steunen
Destalinisatie
Vreedzame Coëxistentie
Rode schisma (breuk SU en China)
1957-1975: Vietnamoorlog
Vanaf 1964:
Amerikaanse soldaten in Vietnam
Guerillaoorlog tegen Vietcong
Grootschalige bombardementen
Inzet chemische wapens
Massaprotesten in VS en Europa
1973: Akkoorden van Parijs
VS trekken zich terug (onder druk publieke opinie)
1975: Verovering Saigon door Vietcong
L.B. Johnson
R. Nixon
1968: Non-proliferatieverdrag
Beperking van kernwapens tot 5 landen
(permanente leden VN veiligheidsraad)
Begin vermindering aantal kernwapens
Belofte geen kernwapens te gebruiken, tenzij zelf door kernwapen aangevallen te zijn
April-Augustus 1968: 'Praagse Lente'
Hervormingsgezinde leider Dubcek komt aan de macht
Dubcek is inspiratie voor protesten van arbeiders & studenten
Breznjev laat Warschaupact ingrijpen: Dubcek afgezet
'Socialisme met een menselijk gezicht'
1968: Non-proliferatieverdrag
Pol Pot:
Leider van de Rode Khmer
in Cambodja (1975-1979)
'Breznjev-doctrine': communisme in landen die bedreigd worden door 'kapitalistische krachten' ondersteunen
Verspreiding communisme naar Cambodja & Laos
1987: 'Tear down this wall'
1985: Gorbatsjov aan de macht in SU
Beseft dat SU wedloop niet vol kan houden
Wil politieke en economische hervormingen
(Perestrojka)
Wil openheid in het bestuur en de samenleving
(Glasnost)
Belooft niet langer militair in te grijpen bij protesten!
Détente komt in stroomversnelling
1988: terugtrekking SU uit Afghanistan
Massale demonstraties tegen communistische systemen in Oostblok-staten
Het eind van de Koude Oorlog
1989: Grenzen van het IJzeren Gordijn gaan één voor één open
mei: Hongarije is de eerste
november: Val van de Muur
1989-1992: Communistische regimes in Europa komen ten val
1990: Duitse hereniging
1991: Sovjet-Unie valt uiteen in 15 staten
1992: Uiteenvallen Joegoslavië
Full transcript