Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kiegyezéshez vezető út

No description
by

Vivien Léránt

on 20 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kiegyezéshez vezető út

Deák Ferenc
Andrássy Gyula
Teleki László Merre tovább, Magyarország? Neoabszolutizmus Októberi diploma-
1860. október 20. császári királyi rendelet
H.B. uralma alá tartozó országok alkotmányos alapokra helyezése
M.o. beolvadása Ausztriába
BIRODALMI TANÁCS !
hadügy + külügy I. Ferenc József kezében szláv és germán népek közt-> Monarchia védelme kell!
Kiegyezés mellett!
nemzetiségiek hátba támadták 1848-ban M.o.-t-> nekik kell alk. a magyarsághoz
M.o. NEM képes teljesen önállóan polgárosodni középbirtokos család
Zala vm. országgyűlési követe
hamar a reformellenzék vezéregyéniségei közé emelkedik
1833. május 1- 1873 júnis 3.
szabadságharc idején visszahúzódik
1854. - "Angol királynő" szállóban lakást bérel
passzív ellenállás központi alakja 1. Hogyan viszonyuljunk a jövőben a nemzetközi viszonyokhoz?

2. Mennyit teljesítsünk a nemzetiségiek követeléseiből?

3.Mi legyen az 1848-ban elkezdett liberális intézkedések sorsa? Deák véleménye: Habsburg abszolutizmus modern változata
Alexander Bach belügyminiszter
M.o. beolvasztása az egységes birodalmba
szakszerű hivatalnokrendszer, iskolarendszer korszerűsítése Deákék ELUTASÍTJÁK Februári Pátens
1861. február 26. Birodalmi Tanács korlátozása
utolsó kísérlet a H.B. központosítására Felirati Párt
- Deák Ferenc- Határozati Párt
-Teleki László- tárgyalási szándék nem nyit a H.B. felé gróf Teleki László
1811-1861 Sárospatakon tanult, majd Bécsben
Fogaras megye követe
április törvényeket értékeli, de folytatni kell a reformokat
Ellenzéki kör->Radical Kör
Batthyány Lajos kinevezi Mo. párizsi követének
szab.harc bukása után küzd Kossuth és társai kiszabadulása végett
Drezda Ausztria Pest
Határozati Párt
1861. május 7 Az uralkodó válaszként FELOSZLATJA az országgyűlést PROVIZÓRIUM ideiglenes rendszabás a magyar ter. igazgatásában
megyék élére főispán helytartók
Schmerling provizórium Országgyűlés összehívása Húsvéti cikk
-1865. április 16.- „Még néhány szó a »Botschafter«-nek april 9-iki czikkére”
mérföldkő a kiegyezéshez vezető úton
névtelenül jelent meg "Egyik cél tehát - írta - a birodalom szilárd fennállása, amit nem kívánunk semmi más tekintetnek alárendelni. Másik cél pedig fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, törvényeinek (...), amelyekből többet elvenni, mint amit a birodalom szilárd fennállásának biztosítása múlhatatlanul megkíván, sem jogos nem volna, sem célszerű." Kiegyezés Húsvéti cikk után összeül az o.gy.
Deákot többen támadták
jól mérlegelte Ausztria külpolitikai helyzetét
meggyengült nagyhatalmi státusz
Königgrätzi vereség, Velence elveszítése
1867. február 17- Andrássy miniszterelnök
1867. június 8- Ferenc J. koronázása GRÓF ANDRÁSSY GYULA
" szép akasztott " Görgey segédtisztje volt, Széchenyi híve

világosi fegyverletétel után tárgyalásokat folytat a menekültek érdekében

1851. in effigie kivégezték

Kiegyezéssel ért egyet Deák oldalán

1879 okt. 8 - lemond! Előzmények Haynau rémuralma
bécsi kormányzat az emigrált politikusokra is kiterjeszti a bírósági eljárásokat
in effigie
gróf Andrássy Gyula: " szép akasztott"
Bach-rendszer
Bach-huszárok
passzív rezisztencia, 1849-1867
politikai-közéleti feladatvállalástól való elzárkózás
adófizetés halogatása
trv. elől menekülő honvédek bujtatása
magyar nyelvhez való ragaszkodás gróf Andrássy Gyula
"szép akasztott" eleinte Széchenyi híve
Görgey segédtisztje
menekültek érdekében tárgyalások
in effigie kivégezték
Deákhoz csatlakozik
1879. okt. 8. LEMOND "Egyik cél tehát - írta - a birodalom szilárd fennállása, amit nem kívánunk semmi más tekintetnek alárendelni. Másik cél pedig fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, törvényeinek [...], melyekből többet elvenni, mint amit a birodalom szilárd fennállhatásának biztosítása múlhatatlanul megkíván, sem jogos nem volna, sem célszerű." Köszönöm a figyelmet!
Full transcript