Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ADHD/ ADD

No description
by

Harold Meulendijks

on 5 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ADHD/ ADD

Gedragsproblematiek & pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Les 2
Wat is het?
Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder
Aandachtstekort, Hyperactiviteit, Impulsiviteit, rusteloos, leerproblemen
Gedrag wordt als storend gezien, maar vaak kunnen ze niet anders.
Voor het eerst beschreven in 1902, door Britse kinderarts George Still
Welke kenmerken zag je?
Het onoplettende type ADHD-I
(voorheen ADD)
Moeite met aandacht en concentratie
Snel afgeleid
Vergeetachtig
Dromerig
Het hyperactieve type (ADHD - H:
Druk en impulsief gedrag
Het gecombineerde type (ADHD-C):
moeite met aandacht en concentratie
en druk & impulsief.
Komt het meeste voor
3 vormen (+1)
Kenmerken ADHD (vanuit DSM-V):

https://hulpgids.nl/informatie/ziektebeelden/neurobiologische-ontwikkelingsstoornissen/adhd/dsm-5-criteria-adhd

Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek waarin stoornissen worden geordend op grond van beschrijvende kenmerken. De huidige versie (uit 2015) wordt aangeduid als DSM-V.
"Verrek, dat heb ik ook!"
Een gesprek...
Welke kenmerken heb je gezien?
Hoe kwam de jongen over?
Hoe kwam de begeleider over?
Oorzaken
Erfelijkheid (80%)
Wisselwerking erfelijkheid en omgeving (nature vs nurture)
Hoe vaak komt het voor?
- Afgelopen decennia aantal mensen met ADHD gestegen.
- Door verbeterde inzicht in de problematiek wordt de diagnose vaker gesteld.
- 2-8% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar.
- Komt 2 tot 4 keer zo vaak voor bij jongens dan bij meisjes.
- Onderdiagnostiek bij meisjes (onoplettende -vorm)
- Op volwassen leeftijd blijkt ADHD bij mannen en vrouwen vaak net zo vaak voor te komen.
-Kenmerken blijven(niet altijd), ook als mensen volwassen zijn.
Feitjes
Co-morbiditeit
De kans op een (bijkomende) stoornis is voor kinderen met ADHD meer dan tien keer zo groot als de kans bij kij kinderen zonder ADHD. Die comorbiditeit lijkt echter tweeledig; Omgekeerd wordt namelijk geschat dat zo’n 10 tot 30 procent van de kinderen die een gedragsstoornis hebben ook ADHD heeft.

De comorbiditeit kan vrij beangstigend zijn, omdat kinderen die zowel ADHD als een gedragsstoornis hebben meer kans lopen om een antisociale persoonlijkheid te ontwikkelen. Het is dus niet zozeer de ADHD op zich, maar vooral de bijkomende stoornissen als gedragsstoornissen en depressie die de kans op verslavingsproblematiek verhogen.

Alhoewel het bovenstaande model gebaseerd is op comorbiditeit onder kinderen met ADHD, lijkt ook bij volwassenen met ADHD bijkomende psychische stoornissen eerder regel dan uitzondering.. 1 Op de 3 volwassenen met ADHD had meer dan 1 bijkomende stoornis.
Toekomst
ADHD is niet een stoornis van alleen de kinderleeftijd.
Bij 2/3 blijven klachten voortbestaan in de adolescentie/volwassenheid.
Symptomen/kenmerken zien er anders uit in de adolescentie/volwassenheid.
Aandachts- en concentratieproblemen vallen meer op.
1/3 heeft last maar heeft er mee leren omgaan en 1/3 van de volwassenen ondervindt nog grote hinder van de problematiek.
Slaapproblemen + vermoeidheid
Behandeling
Psycho-educatie
Medicatie (kortwerkend - Ritalin + langwerkend - concerta)
Pedagogische ondersteuning (thuis, bij kdv, school)
Gedragstherapie
Eliminatiedieet
Controverse.
ADHD is een omstreden stoornis omdat de symptomen in meer of mindere mate bij de meeste mensen voorkomen, de mate waarin het gedrag normaal functioneren belemmert afhankelijk is van wat in een samenleving als normaal wordt verondersteld en omdat er voor de symptomen geen eenduidige oorzaak aan te wijzen is. De term ADHD is niet duidelijk gedefinieerd.Het is goed mogelijk dat ADHD het uiteinde vertegenwoordigt van een normaal continuüm van persoonlijkheidskarakteristieken op het gebied van aandacht, prikkelgevoeligheid en motoriek. Ook het grootschalige gebruik van medicatie voor ADHD bij kinderen en de wereldwijde verspreiding van diagnose en behandeling dragen bij aan de publieke discussie over ADHD.
Uit: "Ik en mijn ADHD".

‘Ik weet hoe het voelt als je moeder echt kwaad wordt omdat jij leuk in de tuin met een katapult kiezels aan het schieten bent en er per ongeluk een dwars door de glazen schuifdeur gaat. Of dat je vader je onbeleefd noemt, alleen maar omdat je wat terugzei om je te verdedigen.Of dat je zus je een sukkel noemt omdat je het grapje niet snapt waar iedereen zo om moet lachen. Of dat de juf jou moet hebben omdat jij het wel gedaan zult hebben, ook al was jij het niet. Of dat je tics hebt en klasgenootjes steeds naar je staren. Of dat je vriendje niet opbelt om samen te gaan fietsen, terwijl hij het had beloofd.En raad eens: je bent niet de enige. Jij bent niet raar, alleen heb je ADHD. En allemaal lopen we tegen hetzelfde op. Eerst moeten we begrijpen waarom we anders zijn, en dan moeten we ons realiseren wat we eraan kunnen doen, en hoe we de talenten die we dankzij ADHD hebben in ons voordeel kunnen gebruiken! Je hoeft je niet te verontschuldigen voor ADHD, je moet leren het te gebruiken.'
Vragen
-Wie heeft er ADHD of kent iemand met ADHD?
-Wat zie je of valt je op bij deze persoon?
-Wat zijn belangrijke kenmerken van ADHD?
http://www.nieuwsvoordietisten.nl/nieuws/nieuws/article/eliminatiedieet-gunstig-bij-adhd/
Wat gaan wij vandaag doen?
Presentie
Terugblik
ADHD/ADD
Terugblik
Gedragsproblematiek
Gedragsstoornis
Gedragsprobleem

Positieve vs. negatieve faalangst
ADHD/ADD
ADHD is een stoornis met een erg hoge samenhang met andere stoornissen (co-morbiditeit).
Volgende les


Reflectie: Wat is jouw ervaring met ADHD?
OF
https://www.npo.nl/lsd-superactief-tegen-adhd/22-06-2017/WO_POWN_9524515

Qu'est-ce que tu pense?
-Men ging er in het begin vanuit dat het een lichte hersenbeschadiging was
-Men ging er ook vanuit dat het kwam doordat ouders geen aandacht hadden voor jun kind\
(nature vs nurture)
+1 ADHD -NAO:
ADHD, niet anders omschreven.
Toegevoegd sinds 2013
De persoon heeft bepaalde kenmerken van ADHD, maar voldoet niet aan de criteria van een van de bovengenoemde types.

Vaak jongens
Vaak meisjes
http://www.adhd-nederland.nl/heb-ik-adhd/
Samengevat:

Wat is ADHD? Hoe ‘werkt’ de DSM-5? Wat zijn de criteria voor ADHD in de DSM-5?

ADHD is geen verklarende, maar een beschrijvende diagnose.

Het onderscheid tussen lichte, matige en ernstige ADHD en de consequenties die dit heeft voor het behandelbeleid.

De stand van zaken in het onderzoek naar oorzaken van ADHD.

Hoe vaak en hoe veel ADHD voor komt.

Veel voorkomende bijkomende problemen en klachten (comorbiditeit).

Beloop en prognose.

Gevolgen van ADHD voor het functioneren thuis en op school en eventuele andere settings.

Wat zijn de behandelmogelijkheden en wat weten we over de effectiviteit?
Voor ouders, beroepsopvoeders en - indien wenseljk - de client
Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de negatieve gevoelens onder de loep genomen.
Geleerd wordt hoe je je bewust kunt worden van de negatieve gedachten.
Vervolgens leer je deze gedachten af te wegen en te beoordelen of de gedachten wel terecht en passend zijn voor de situatie.
Zo zal er een heel andere kijk op dingen ontstaan wat tot minder negatieve gevoelens en vermijdingsgedrag leidt.
Altenatieven:
-Natuurproducten (visolie, omega-3, ginkgo biloba (Japanse noten), soja)
-coaching
-ontspanningsoefeningen, meditatie
Full transcript