Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN BAZI BİLEŞİKLER

No description
by

Hatice Uslucan

on 24 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÜNLÜK HAYATTA KULLANILAN BAZI BİLEŞİKLER

3. Sodyum Klorür (NaCl)

Halk arasında yemek tuzu olarak bilinir. Renksiz kristal yapılı bileşiktir. İnsanlar ve hayvanlar için önemlidir. Fazla tüketilmesi değişik sağlık sorunlarına yol açar. Gıdadan cama, temizlik malzemelerinden tekstile kadar her alanda kullanılır.
Yaygın Olarak Kullanılan Bileşikler
Bazı bileşiklerin sistematik adlarında oluştuğu elementlerin adları kullanılmıştır. Örneğin, yemek tuzu sodyum ve klor elementlerinden oluşmuştur.Bazı bileşiklerin sistematik adlarında ise oluştukları elementlerin adları kullanılmaz. Örneğin, amonyak adı kendisini oluşturan hidrojen ve azot adları kullanılmadan üretilmiştir.
9. Asetik Asit

Asetik asit veya etanoik asit CH3COOH formüllü bir organik asittir, sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu vermesiyle bilinir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir (en küçük olan formik asittir). Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide asetik asit hem biyolojik yolla hem de sentetik yolla imal edilir. Tuz ve esterine asetat denir. Suda tamamen çözünür.
10. Sodyum Hidroksit

Sodyum hidroksit, beyaz renkte nem çekici bir maddedir. NaOH formülüyle gösterilir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Sodyum hidroksit (kostik soda veya sud kostik de denir), lâboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Bir bazdır.
4. Amonyak (NH3)

Oda koşullarında renksiz ve pis kokulu bir sıvıdır. Gübre, ilaç ve parfüm yapımında kullanılır. Deterjanlarda da bulunur. Patlayıcı, nitrik asit ve plastik üretiminde de kullanılır.
8. Nitrik asit

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır. Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. Dinamit, gliserin-tri-nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen.

2. Basit Şeker (C6H12O6)

Tatlı bir tadı olan basit şeker besin maddelerinde bulunur. Canlı vücudunun temel ihtiyaç maddesidir. Bitkilerde fotosentez sonucu üretilir. Basit şeker canlıların bünyesindeki hücreler tarafından birincil enerji kaynağı olarak kullanılır aşırı kullanımı başta obezite olmak üzere çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.
YAYGIN OLARAK KULLANILAN BİLEŞİKLER
VE KULLANIM ALANLARI


1. Su (H2O)

Su renksiz tatsız ve kokusuz bir maddedir. Canlıların yaşaması için hayati önemi vardır. Sağlıklı bir insan günde iki litre su içmelidir. Su evlerde temizlik ve bakım içinde kullanılır. ayrıca çok iyi bir çözücüdür. Bu nedenle endüstride birçok alanda kullanılır. Su; sanayide, ayrıca soğutma ve ısıtma amaçlı da kullanılır.
5. Hidrojen Klorür (HCl)

Hidroklorik asit veya tuz ruhu olarak da bilinir. Banyo ve tuvalet temizliğinde kullanılır. Günümüzde PVC' den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar her alanda kullanılır.
6. Sülfürik Asit (H2SO4)

Zaç yağı olarak da bilinen sülfürik asit kuvvetli bir asit olduğu için cilde teması ciddi zarar verir. Çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde ve pek çok kimyasal maddenin üretiminde ana girdi olarak kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında “akü asidi” diye bilinir.
7. Kireç Taşı (CaCO3), Kireç (CaO) ve Sönmüş Kireç (Ca(OH)2)

Kireç taşı doğada bulunur. Kireç ise kireç taşının yüksek sıcaklıkta ayrıştırılması ile elde edilir. Kirecin su ile karıştırılmasından da sönmüş kireç elde edilir. Kireç, çimento ve cam yapımı alanlarında kullanılır. Sönmüş kireç badana ve inşaatlarda harç yapımında kullanılır.
11.Karbondioksit
Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğinadıdır. Renk ve kokusu yoktur. Formülü CO2 şeklinde olup molekül ağırlığı 44,009 g/mol'dür. Karbon içeren besin maddelerin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.Solunumdaki yeri açısından hayati önem arz eder. CO2 serbest gaz halinde volkanik bölgelerden çıkan gazlarda, suda çözünmüş olarak ise maden suyunda bulunur. Şehir ve dağlık bölgelerde değişmek üzere atmosfer havasında ortalama %0,03-0,04 nisbetinde, egzozda ise %13 nisbetinde bulunur. Laboratuvarda CO2, kızdırılmış kok kömürü üzerinden hava geçirilerek elde edilir.
12.Potasyum hidroksit

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır. Potasyum hidroksit tarımda asidik toprakların pH derecesini dengelemek alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır. Potasyum hidroksit endüstriyel kimyada geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geri dönüşümlü kâğıtların yapımı,sıvı sabun yapımı ve birçok temizlik ürününün üretiminde potasyum hidroksitten yararlanılır. Ayrıca veteriner hekimliğinde bazı hayvan ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır. Potasyum hidroksit CO2 tutucudur bu yüzden bitkisel deneylerde yararlanılmaktadır.
HAZIRLAYAN
Hatice USLUCAN
327 9-C
Full transcript