Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eettinen näkökulma

No description
by

Outi Leinonen

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eettinen näkökulma

Eettinen näkökulma
Miten vastata eettiseen pohdintakysymykseen?

YKSILÖT
Keihin kaikkiin asia liittyy/vaikuttaa?
YHTEISKUNTA
Suomen laki
tai yleinen moraalikäsitys
kuten
- tasa-arvo
- ihmisarvo
- sanan-, uskonnon-, mielipiteenvapaus
jne.


Uskonnot
Eettiset teoriat
Maailmankatsomukset ja kulttuurit
Vastaus"sapluuna"
Yo tehtävät ja vastaustekniikka
Esim.
Yo syksy 2010
Pohdi raskauden keskeyttämistä eettisestä näkökulmasta
Yo syksy 2012
Pohdi urheiluun liittyvää alkoholimainontaa eettisestä näkökulmasta
Yo syksy 2013
Pohdi jääkiekko väkivaltaa eettisestä näkökulmasta
Yo kevät 2013
Pohdi eutanasiaa eettisestä näkökulmasta
Valitkaa parin kanssa 1 kysymys ja lähtekää hahmottamaan ranskalaisin viivoin tai käsitekarttana, miten vastaisitte kysymykseen.
--> millaisia näkökulmia otatte huomioon?
TOISAALTA -sana
Asiantunteva perustelu
Älä tarjoa pureskeltavaa, vaan valmiiksi pureskeltua, hyvin perusteltua.
Vastaus"sapluuna"
Äskeisten tehtävien perusteella, listatkaa ranskalaisin viivoin (tai muutoin) ohjeita, miten vastata eettiseen pohdintakysymykseen.

Myöhemmin kokoamme kaikkien ideoista yhden mallin.
Vastaus"sapluuna"
Valitkaa nyt toinen kysymys ja soveltakaa edellisen kysymyksen vastausmallia tähän kysymykseen.
--> Mitkä näkökulmista sopivat toiseenkin tehtävään?
--> Mitä pitäisi lisätä?
Eettiset teoriat aborttia vastustamassa
Velvollisuusetiikka:
"Velvollisuutemme on kohdella ihmistä päämääränä, abortti merkitsee ihmisen kohtelemista välineenä"
Oikeuksien etiikka:
"Kaikilla on oikeus elämään, abortti on sikiön oikeuden kieltämistä"
Utilitarismi:
"Yhteiskunnan kokonaishyöty ratkaisee sen mikä on oikein, abortti aiheuttaa paljon psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia"
Hyve-etiikka:
"Hyveellinen ihminen toimii moraalisesti oikein, hyveellinen ihminen ei tee aborttia"
ERI NÄKÖKULMAT
Uskonnoista
Lisätäytettä
Etiikan teorioista
Median seksualisoituminen
Videopeleissä, elokuvissa ja tv:ssä esiintyvästä väkivallasta sekä sen vaikutuksista katsojaan keskustellaan tuon tuosta. Entä seksuaalisuus ja seksi mediassa, kuten naisten sekä miesten esineellistäminen musiikkivideoissa tai mainoksissa, kevytkenkäisten parisuhteiden ylistäminen tai uskollisuuden vähättely? Pohdi median seksualisoitumista eettisestä näkökulmasta.
Punnitse asioita niin monelta eri kantilta kuin keksit!
Seurausetiikka
Seurausetiikan mukaan moraalisesti oikea (ja väärä) voidaan määrittää teon aiheuttamien seurausten perusteella

Individualismi <----> Kollektivismi
Kumpaa näkökulmaa tulisi korostaa?
utilitarismi=
moraalisesti oikea teko tuottaa hyötyä/onnellisuutta kaikille osapuolille

hedonismi=
oikea teko tuottaa mielihyvää sen tekijälle

altruismi=
oikea teko hyödyttää kaikkia muita paitsi itseä

egoismi=
oikea teko hyödyttää itseä
Hyve-etiikka
Hyve-etiikan mukaan ihmisellä on hyveitä ja paheita. Hyveitä tulisi kehittää ja niitä kohti pyrkiä.

Anteliaisuus
Avuliaisuus
Iloisuus
Irtautuneisuus
Itsehillintä (kohtuullisuus)
Itsenäisyys
Kansalaisuus
Kärsivällisyys
Lujuus

Myötätunto
Nöyryys
Oikeudenmukaisuus
Rakkaus
Rehellisyys (totuudellisuus)
Rohkeus
Suurisieluisuus
Viisaus (harkitsevaisuus)
Ystävyys
HYVE LISTA
Velvollisuusetiikka
Toimiessamme oikean velvollisuuden, oikeuden, lain tai muun periaatteen vaikuttamana toimimme oikein.
Sopimusetiikka
Oikein on se, mikä on yhteisössä yhteisesti sovittu oikeaksi ja hyväksi.
vrt. esim. uskonnonvapaus
Esim. Raskauden keskeytys
- Äidin etu/sikiön etu?
- Isän mielipide?
- Perheen muut lapset?
- lääkärin mielipide/vakaumus?
- muita?
Esim. Raskauden keskeytys
Suomen aborttilaki
- vanhempien sairaus rajoittaa hoitamista
- äiti yli 40v tai alle 17v.
- sosiaalinen peruste
- raiskaus
- naisella 4 lasta
- lapsen vammaisuus
- synnyttäminen vaaraksi äidille
Yleinen moraalikäsitys
- elämän kunnioittaminen
- ihmisarvo
- ihmisen itsemääräämisoikeus
Uskonnot lähes poikkeuksetta ottavat kantaa eettisiin kysymyksiin ja arvokeskusteluun
Uskonnollinen vakaumus voi vaikuttaa erittäin merkittävällä tavalla yksilön sekä yhteisön toimintaan
Esim. abortti
Elämän kunnioittaminen yleinen moraalikäsitys kristinuskon, islamin sekä buddhalaisuuden piirissä
Erityisyyksiä voi olla
- seksuaalietiikassa - sukupuolten roolit
- syömisessä - tavat --> moraalinormit
https://24.media.tumblr.com/ec43644116dff999096db1a53d6b6f66/tumblr_n08phnCfp01qdocuoo1_500.gif

d
Perustele arvolauseet
Tartuntataudit
- "tartunnan saaneen velvollisuus on parantaa itsensä ja olla tartuttamatta muita"
- "yksilön vastuulla välttyä arkipäivän tartunnoilta
"
- "pitää kertoa mahdollisille tartunnan saaneille, esim. sukupuolitaudit"
Allergiat
-
"oikeus tulla kuulluksi allergiasta ja esim. vaihtaa koulua"
Aineenvaihduntasairaudet
- "Itseaiheutetun MBO:n tai 2. tyypin diabeteksen hoito pitää maksaa itse"
Mielenterveyden häiriöt
-"potilas, jonka todellisuuden taju on heikentynyt, on yhteiskunnan vastuulla"
Maailmankatsomukset ja uskonnot
Eri katsomukset ja kulttuurit voivat painottaa arvokeskustelussa erilaisia asioita, jotka voivat rikastuttaa pohdintaasi
Esim.
yhteisölliset kulttuurit vs. yksilökeskeiset
kulttuuriin liittyvät tavat ja perinteet (esim. ympärileikkaus, liittyy myös uskontoon)
eri maailmankatsomusten arvoeetos;
humanismi kommunismi
materialismi nationalismi


Esim. abortti
- Aborttilainsäädäntö muualla?
- toteutuuko potilaan itsemäärämisoikeus yhteiskunnissa, jossa abortti on lailla kielletty?
Määrittelyt
Muista aina määritellä tehtävänannossa ilmenevät termit tai muu tarvittava
esim. abortti
- miten elämän alku määritellään?
Määrittele käsitteet!!!
Eri näkökulmat
- osapuolet
- yksilö
- yhteiskunta
- globaali
Etiikan teoriat
FY, PSY, SO
Kyseenalaistaminen
Uskonnot, maailmankatsomukset
Yleistynyt moraalikäsitys
Suomen laki
Full transcript