Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gestalt Kuramı

No description
by

Türkan Ayvaz

on 18 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gestalt Kuramı

Gestalt Kuramda Öğrenme
Davranışçı yaklaşıma tepki olarak ortaya çıkan bir grup Alman psikolog kendilerinin Gestalt Psikologları olarak adlandırmışlardır.
Gestalt sözcüğünün karşılığı görüntü , bütün, biçim kelimeleriyle ifade edilebilir.
GESTALD ÖĞRENME KURAMI
Gestalt Kuramının Genel Görüşleri Şunlardır :

İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılar.
Bir nesnenin algılanışı diğer parçalarla olan ilişkisine bağlıdır.
İnsanlar nesneleri eğilimlerine göre algılar.
İnsanlar çevrelerini bir düzen içinde görürler.
Davranış, karşılaşılan durumu algılama ve kendi amaçları açısından yorumlaamaına bağlıdır. Davranışlar kişinin öğrenmesinin işaretidir.
Gestaltçılar algısal alan ve bilişsel alan gibi terimlerle kişinin algılayışını belirtmek eylemindedirler.
Öğrenme karşılaşılan durumu algılama ve yorumundaki derğişmedir.
Herhangi bir durum veya konu birbiriyle ilgilidir. Bunlar bir bütün içinde anlam kazanır.
Algılama ve Algı Yasaları
Gestaltçı , yaklaşımda olan Wertheimer düşüncelerimizin anlamlı algılar olduğunu savunur. Örneğin bir yerde bir ışık söndüğünde ve
hemen başka bir yerdeki bir ışık yandığında , sanki tek ışığın bir yerden bir yere hareket ettiği olgusunu yaratır ve bu ilizyonun ışıklı
reklam işaretinin görünüşteki
bu hareket olgusuna PHİ FENOMEN adını verir.
Gestalt psikologları “Bireyin öğrenmesini sağlayan şey nedir? Sorusunu sormak yerine
“Birey durumu algılamayı nasıl öğrenmelidir? Sorusunu sorar.
Hazırlayanlar;
Büşra Buzacık
Büşra Demir
Emeti Koylu
Emine Güngör
Kübra Sevinç
Merve Şeras
Türkan Mustafaoğlu
Algı Yasaları
Gestalt yaklaşımına
göre algı bir
örgütlemedir. Bu
yaklaşımın yasalarını
şöyle sıralayabiliriz
1-Şekil-Zemin (Figure-Ground) Yasası
Çevrede (yada algısal alanda )
dikkatimizi çeken obje şekil olarak
bilinirken , onu çevreleyen ortam
zemin olarak adlandırılır.
2-Yakınlık (Proximity) Yasası
Organizma birbirine yakın olan nesneleri gruplandırarak algılama eğilimindedir.
3-Süreklilik (Continuty) Yasası
Bu yasaya göre bir alandaki öğeler yada elementler aynı yönde giden bir örüntü veya
akış , bir şekil olarak algılanır.
4-Tamamlama (Closure) Yasası
Gestalt kuramına göre tamamlanmamış maddeler tamammış gibi algılanmakta ve
anımsanmaktadır. Bu motivasyonumuzu da etkiler. Bu yasa iletamamlanmamış ya
şantıları tamamlama eğiliminde
olduğumuzu ifade eder.
5-Benzerlik (Similarity) Yasası
Benzer biçimde ve renkte olan nesneler birlikte gruplandırılarak
algılanmaktadır.
6-Basitlik (Simplicity) Yasası
Bu yasaya göre
diğer öğeler eşit
olduğu taktirde
birey basit ,düzenli bir
şekilde organize edilmiş
figürleri algılama eğilimindedir.
7-Pragnanz Yasası
İnsan düşünceleri her zaman bütünü arar. Hiçbir yarım bilgi insan beynini mantık açısından tatmin etmez. Bu durumda beyin otomatik olarak görüntünün tamamını mantık açısından tamamlar ya da insanda “bunun devamı nerede” sorusunun cevabını bulması için, araştırma dürtüsü uyandırır. Bu duruma gestalt kuramının pragnanz yasası denir.
Algısal Değişmezler
Bir nesneyi, bir objeyi değişik koşullar altında aynı şekilde algılamaya devam etmektir.
Bellek İzi ve Unutma
Kofka’ ya göre kazanılmakta olan yaşantı , belleksürecini hareket geçirir. Çevresel yaşantının , beyinde meydana getirdiği etkinliğe bellek süreci denir. Bu etkinlik bittiğinde bir iz kalmakta ve bu ize bellek izi denilmektedir
Gestalt Unutmayı İki Nedene Bağlar
1-Test etme sırasında bellek izini geri getirme anımsama
ile ilgili güçlük
2-Bellek izini tekrar düzenlenmesi sırasında orijinal olayın kaybedilmesi.
İçgörüsel Öğrenme
Sıklıkla öğrenme bireyin o anda gerçekten aldığı duygusuyla birden bire oluşur.Öğrenme kişinin bütün durumu , araçlar ve amaçlar arasındaki bağları algılamayı ya da mantıksal ilişkileri anlamayı içeren yeni bir şekilde görür.
Üretici Düşünce
Wertheimer iki çeşit problem çözümünden bahseder.
Bunlardan A türü çözümler, Gestalt ilkelere dayalıdır ve içgörüseldir. Problemin temel yapısını anlamayı gerektirir, çözüm bir başkası tarafından değil, birey tarafından bulunur, kolaylıkla genellenebilir ve uzun süre hatırlanabilir.
B türü çözümler ise, anlamadan ezberlemeye yöneliktir. Böyle bir öğrenme çeşidi ise, esnekliğe sahip değildir ve kolayca unutulur, sadece sınırlı durumlarda uygulanır.
YAŞAM ALANI
Lewin ve Gestalt tarafından geliştirilmiştir.
Lewin ,içinde öğrenme, motivasyon, kişilik ve toplumsal davranışın tümünün tartışılabildiği bir betimleme sistemi geliştirmiştir.
Gestalt'ta öğrene ile uğraşan, insanın motivasyonu ile ilgili bir kuram öne sürmüştür.

Lewin; davranışın üzerinde o davranışı gerektiren bir çok psikolojik olgunun etkili olduğunu ve bütün bu psikolojik olguların kişinin yaşam alanını oluşturduğunu ifade etmektedir.
Gestalt Kuramının Eğitim
Açısından Doğurguları
1- Gestaltçılara göre insanlar
dünyayı bir olarak algılarlar.
2-Gestalt kuramına göre
öğrencinin inanç değerleri ,
tutumları dikkate alınması
gerekir.

3-Öğrenmede tekrarlara önem
verilmelidir.
4-Öğretmenler problemin çözümü
için gerekli tüm öğelerisunmalıdır.
5-Öğrencilerin yeni durumlara
kolaylıkla transfer edilmesine
önem verilmelidir .
Benlik Kavramı
Bu kavram kendimizle ilgili bütün düşünceler, algılamalar , duygular ve değerlendirmelerinin tümünün etkileşiminden doğan
genel bir algıdır.
Benlik kavramı şu soruların yanıtını arar ;
• Ben neyim?
• Ben ne yapabilirim?
• Benim için neler değerlidir?
• Hayatta ne istiyorum?
Benlik yaşantılar sonucu oluşur ve
öz benin oluşumunu sağlar.
Öğrenci-Öğretmen İlişkisi
Peki, Doğru Öğrenci - Öğretmen İlişkisi Nasıl Olmalıdır ?
Bir sınıf ortamında
köklü davranış değişiklikleri
gerçekleşmektedir. İşte bu güvenli
ortamın vazgeçilmez üç temel niteliği
bulunmaktadır. Bunlar;
1-Koşulsuz saygı
2-Empatik anlayış
3-Dürüstlüktür.
Koşulsuz saygıda
öğretmen öğrencisine
kendisini ifade edebilmesi
için saygı duymayı
öğrenmeli.
Empatik anlayışta
öğretmen öğrencisinin
çevreyle ve insanla olan
ilişkisini anlamalı ve
yaklaşım tarzını belirlemeli.
Dürüstlük ilkesinde
öğretmen öğrenciye
saydam ve içten bir tutum
sergilemeli.
İnsancıl Eğitimin İlkeleri
İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme
İnsancıl psikolojisinin Combs , Rogers ve Maslow gibi önemli
isimleri vardır.Bu yaklaşım bireyi
diğerlerinden farklı kılan ve ona özgü olan duyguları , algıları ,
inançları ve amaçları üzerinde durur. Bu kuram Gestalt yaklaşımından yaralanıp insanı merkez alır .
Hümanist psikologları,
insanın doğuştan iyi olduğunu , olumlu bir potansiyele sahip ve hızını içten
alan bir varlık olduğunu ve sürekli kendisini geliştirme amacına yönelik olarak etkinlikte bulunduğunu kabul eder.
• İnsanın tek ve temel güdüsü
kendini gerçekleştirme
güdüsünden kaynaklanır.
• Davranış bozuklulukları güvensizlik
sonucunda ortaya çıkar.
• İnsan hem reaktif hem de aktif bir
yaratıktır.
• İnsanın davranışlarını, kendi özel
gerçeği tayin eder.
• İnsanın davranışını tayin eden en
önemli gerçek kendini algılayış
biçimidir.
• İnsan davranışlarını değiştirmek
için önce onun öznel gerçeğini değiştirmek gerekmektedir.
Maslow’ un Temel
Gereksinmeler Hiyerarşisi
Maslow kendini gerçekleştirme kavramını öne sürerek, ortam
uygun olduğunda her insanın gizli güçlerini farkına
varacağını ve kendini gerçekleştireceğini savunur.
Sağlıklı bir kişinin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinimlerin
oluşturduğu piramit bir biçimde hiyerarşiden bahseder.

Gereksinmeler Hiyerarşisinin
Eğitim Açısından Doğurguları

• Öncelikle öğrencinin temel fizyolojik
gereksinmeleri karşılanmalıdır.
•Öğrenciler görüşlerini rahatça
aktarabilmesi için gerekli ortamlar
hazırlanmalıdır.

•Öğrenci sınıf ortamında benimsendiğini hissetmeli ve
öğretmenleri tarafından sevildiğinin farkında olmalıdır.
•Öğrenciler yetenekleri takdir edilip ödüllendirilmelidir.
Bunlar gerçekleştikten sonra öğrenci kendini gerçekleştirmek için motive
olur.
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...
Full transcript