Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rozwój i znaczenie przemysłu

No description
by

Damian Purczyński

on 9 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rozwój i znaczenie przemysłu

Rozwój i znaczenie przemysłu
Czym zajmuje się przemysł ?
Działalność przemysłowa obejmuje eksploatację zasobów naturalnych oraz ich przetwarzanie na produkty służace potrzebom człowieka, a także produkcję energii.
Przemysł opiera się na wykorzystaniu różnego rodzaju maszyn i urzadzeń oraz odpowiednich kwalifikacjach pracowników. Jego ważna cecha jest także zastosowanie podziału pracy, który w zancznym stopniu usprawnił proces
masowego wytwarzania towarów.
Podział przemysłu
PRZEMYSŁ
SEKCJE
DZIAŁY
GÓRNICTWO
I
WYDBYWANIE
PRZETWÓRSTWO
PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTR.,
GAZ, PARĘ WODNA I GORACA WODĘ
DOSTAWA WODY,
GOSPODAROWANIE
SCIEKAMI I ODADAMI,
REKULTYWACJA
wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
górnictwo ropy naftowej gazu ziemnego
górnictwo rud metali
pozostałe górnictwo i wydobycie
Produkcja (wybrane przykłady):
artykułów spożywczych
wyrobów tekstylnych
chemikaliów i wyrobów chemicznych
urzadzeń elektrycznych
maszyn i urzadzeń
wytwarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz, parę wodna, goraca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, odzyskiwanie surowców
rekultywacja
Działalność zakładów przemysłowych ma zróżnicowany charakter. Przemysł został w zwiazku z tym podzielony na sekcje, a te z kolei na działy.
W naszym kraju obowiazuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) Głównego Urzędu Statystycznego, która jest zgodna ze standardami UE.
Znaczenie przemysłu
funkcja ekonomiczna - m.in. dostarczanie maszyn i urzadzeń pozostałym sektorom gospodarki, współtworzenie dochodu narodowego, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów;
funkcja społeczna - np. tworzenie miejsc pracy, źródło utrzymania ludności, kształtowanie struktury wykształcenia ludności;
funkcja przestrzenna - m.in. zmiana krajobrazu, przyspieszenie rozwoju obszarów miejskich
XVIII WIEK
XIX i XX WIEK
XX WIEK
Rewolucja przemysłowa
Pierwsza rewolucja przemysłowa
(epoka pary)
W 1763r. James Watt skonstruował
maszynę parowa
Druga rewolucja przemysłowa
(epoka elektryczności)
W 1879 r. Thomas Edison skonstruował żarówkę
Trzecia rewolucja przemysłowa
(naukowo - techniczna)
W 1958r. Jack S. Kilby
skonstruował układ scalony
Czynniki lokalizacji przemysłu
PRZYRODNICZE
POZAPRZYRODNICZE
baza surowcowa
dostęp do wody
walory przyrodnicze
i krajobrazowe
warunki klimatyczne
ukształtowanie terenu
baza energetyczna
zasoby i kwalifikacje
siły roboczej
zaplecze naukowo - badawcze
rynek zbytu
infrastruktura techniczna
Lokalizacja przemysłu
PRZYMUSOWA
ZWIAZANA
SWOBODNA
Lokalizowanie zakładów wykorzystujacych określony surowiec
w miejscu jego występowania
Budowanie zakładów w pobliżu
miejsc występowania surowca
Niezależna od
występowania surowców
Przemysł wysokiej technologii
Restruktyryzacja i modernizacja przemysłu
CECHY RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU
Odchodzenie od ciażliwego i degradujacego środowisko przemysłu surowcowego
Przenoszenie części produkcji przemysłowej do krajów rozwijajacych się
Zmiana źródeł zaopatrzenia w energię (zastapienie węgla ropa naftowa
i gazem ziemnym)
Zamykanie nierentownych
zakładów przemysłowych
Działy przemysłu High - Tech
Przemysł wyrobów elektronicznych
W produkcji elektroniki użytkowej przoduja Chiny, zaś precyzyjnej Stany Zjednoczone.
Przemysł precyzyjny
Obejmuje m.in. produkcję sprzętu medycznego, optycznego oraz urzadzeń pomiarowych. Przemysł ten wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dlatego najczęsciej koncentruje się w pobliżu
dużych ośrodków naukowych
Przemysł środków transportu
Obejmuje produkjcę m.in. statków i samochodów. Do najbardziej zaawansowanych należy przemysł lotniczy.
Przemysł farmaceutyczny
Zaliczany jest do przemysłu chemicznego. Zajmuje się produkcja leków oparta m.in. na biotechnologii i rozwija głównie w państwach wysoko rozwiniętych, gdyż wymaga
znacznych nakładów kapitału.
Czynniki lokalizacji przemysłu High - Tech
Wykwalifikowana siła robocza
Zaplecze naukowo - badawcze
Walory krajobrazowe
i środowiskowe
Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna
Kapitał
Sasiedztwo firm o podobnym profilu działalności
Sasiedztwo firm zajmujacych się podobna działalnościa umożliwia współpracę
i wymianę doświadczeń
Kadra z wyższym wykształceniem projektuje i konstruuje urzadzenia ,
a także opracowuje i wdraża nowe, innowacyjne projekty
Sasiedztwo wyższych uczelni oraz instytucji naukowo - badawczych umożliwia kształcenie kadry i prowadzenie prac badawczych nad nowymi technologiami i produktami
Czyste powietrze i woda sa niezbęne przy produkcji np. nowoczesnej elektroniki czy farmaceutyków. Atrakcyjny krajobraz dodatkowo motywuje pracowników.
Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, zwłaszcza bliskość autostrad i lotnisk, ułatwia współpracę, handel i wymianę informacji z firmami
na całym świecie.
Nakłady finansowe sa niezbędne do prowadzenia badań naukowych, realizacji nowych projektów oraz ciagłego unowocześniania produkcji
Formy organizacji przestrzennej przemysłu high - tech
PARKI NAUKOWE
PARKI TECHNOLOGICZNE
TECHNOPOLIE
Zakładane z inicjatywy uczelni wyższych i skupiajace laboratoria opracowujace projekty wdrażane przez inne firmy
W ich obrębie funkcjonuja zarówno instytucje naukowo - badawcze, jak i zakłady przemysłowe
Największe formy koncentracji przemysłu
high - tech, skupiajace parki technologiczne
Kraje high - tech
Przemysł zaawansowanych technologii wpływa na rozwój gospodarczy państwa. Wymaga jednak dużych nakładów finansowych na wsparcie ośrodków prowadzacych badania nad nowymi technologiami. Dlatego najwięcej ośrodków high - tech mieści się w krajach wysoko rozwiniętych.
Stany Zjednnoczone
Kanada
Japonia
Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Dolina Krzemowa (ang. Silicon Valley)
Nazwa nadana północnej części Doliny Santa Clara, która znajduje się w północnej części amerykańskiego stanu Kalifornia. Zgodnie z nazwą tereny te stanowią od lat 50. XX wieku centrum amerykańskiego przemysłu tzw. „nowych technologii” (technopolis), głównie przemysłu komputerowego.
THE END !
Full transcript