Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Mga Kasanayan sa Akademikong Pagbasa

No description
by

melissa napil

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Mga Kasanayan sa Akademikong Pagbasa

Mga Kasanayan sa
Akademikong Pagbasa

Pagtiyak sa Damdamin, Tono at Pananaw ng Teksto
Pagkilala sa pagkakaiba ng Opinyon at Katotohanan
Pagsusuri kung Valid o Hindi ang Ideya o Pananaw
Sa pamamagitan ng mga tiyak na salitang ginamit ng awtor, maaaring matiyak kung ano ang damdamin, tono at pananaw ng teksto
Mahalagang makilatis ng sinumang mambabasa ang opinyon at katotohanan
*Kailangan lagi nating kinikilatis ang anumang ideya o pananaw kung iyon ay valid o hindi. Samakatwid, hindi lahat ng ideya o pananaw ng ating mambabasa ay dapat tanggapin agad.
- ito ay isang makrong kasanayan na binubuo
ng mga maykrong kasanayan.
Ysabelle Beatrice F. Umayam
1SLP

PAGBASA
- sa akademikong pagbasa, may mga ispesipik na kasanayang kailangan malinang upang ang pagbabasa ay maging higit na kawili-wili at prodaktib na karanasan para sa sinuman.
Mga Kasanayan sa Akademikong Pagbasa
- isa sa mga ispesipik na kasanayan ay ang pagtukoy sa hulwaran ng organisasyon ng teksto.
Pag-uuri ng mga Ideya at Detalye
Pagtukoy sa Layunin ng Teksto
Pagtiyak sa Damdamin, Tono at Pananaw ng Teksto
Pagkilala sa Pagkakaiba ng Opinyon at Katotohanan
Pagsusuri kung Valid o Hindi ang Ideya o Pananaw
Paghihinuha at Paghula
Pagbuo ng Lagom at Konklusyon
Pagbibigay-interpretasyon sa Mapa, Tsart, Grap at Talahanayan
Pag-uuri ng mga Ideya
at Detalye
Sa pag-uuri ng mga ideya at detalye ng isang teksto, makakatulong ng malaki ang kaalaman sa:
(1) Paksang pangungusap

(2) Mga suportang detalye
Paksang Pangungusap
Pantulong o Suportang Detalye
sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya
ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto
kadalasa'y makikita ito sa unang talata (implayd o ekspresd) at huling talata (kongklusyon) ng tekstong ekspositori
mga mahahalagang kaisipan o susing-salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap
tumutulong, nagpapalawak, nagbibigay-linaw sa paksang pangungusap
ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto
Pagtukoy sa Layunin ng Teksto
tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa.
makikita ito sa mga salitang ginagamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito
may mga tekstong may layuning manlibang, manghikayat, mang-aliw, magbigay ng opinyon, magpaliwanag o magbigay ng impormasyon, magtanggol, mangaral at iba pa.
*Tandaan lamang na may ma tekstong may dalawa o higit pa ang layunin
Tono ng Teksto
Damdamin ng Teksto
Pananaw ng Teksto
tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto
*maaaring saya/tuwa, lungkot, takot, galit, pagkabahala at iba pa
tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay
*maaaring ito ay masaya, malungkoy, seryoso, mapagbiro, mapangutya at iba pa
tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto
ito ay makikita sa pamamagitan ng mga panghalip
Unang Panauhan
* Ako, Ko, Akin, Kita, Tayo, Natin, Atin, Kami, Namin at Amin
Ikalawang Panauhan
* Ikaw, Ka, Mo, Iyo, Kayo, Inyo at Ninyo
Ikatlong Panauhan
* Siya, Niya, Kanya, Sila, Nila at Kanila
Katotohanan
Opinyon
- ito ay ang mga paktwal na kaisipan o pahayag na hindi na mapasusubalian at samakatwid ay tinatanggap na ng lahat
- ito ay pahayag ng isang tao hinggil sa isang paksa batay sa kanyang paniniwala at prinsipyo
Ideya o Pananaw
- tumutukoy ito sa pansariling opinyon o kaisipan ng isang indibidwal ukol sa isang paksa

- maari din isang paraan ng pagkakaintindi o pagkakaunawang isang tao sa isang ideyang pinag-uusapan
Mga Batayan
(1) Sino ang nagsabi ng ideya o pananaw?

(2) Masasabi bang siya ay awtoridad sa kanyang paksang tinatalakay?

(3) Ano ang kanyang naging batayan sa pagsasabi ng ideya o pananaw?

(4) Gaano katotoo ang ginamit niyang batayan? Mapapanaligan ba iyon?
Paghihinuha at Paghula
- ang isang mahusay na mambabasa ay may binubuong mga tanong sa kanyang isipan bago magbasa, habang nagbabasa at maging matapos magbasa, mga katanungan iyong kanya ring sinasagot at bine-verify sa kanyang pagbabasa.
Paghihinuha
Paghula
- ito ay tinatawag ding inferencing
- ito ay tumutukoy sa kakayahang tukuyin ang isang bagay na hindi pa alam batay sa ilang clues.
* ang pamagat ng isang teksto ay maaaring maging clue sa paghihinuha kung tungkol sa anong paksa ang teksto
- ito ay tinatawag ding prediksyon
- ito ay angkop na gamitin sa pagbabasa ng mga kwento at nobela
Pagbuo ng Lagom at Konklusyon
Lagom
- ang pinakapayak at pinakamaikling anyo ng diskurso batay sa binasang teksto taglay ang pinakadiwa ng binasa
Konklusyon
- tumutukoy sa mga implikasyong hinango sa binasa o kaya ay mga bagay na napatunayan
Pagbibigay-interpretasyon sa Mapa. Tsart, Grap at Talahanayan
- ang mapa, tsart, grap at talahanayan ay mga presentasyong biswal na kadalasang ginagamit bilang pantulong sa isang teksto
- nanganagilangan ito ng puspusang mental at konsiderableng antas ng kaalamang teknikal at pagkamalikhain (Bernales, et al., 2002)
- nakapagpapadali ito sa pag-unawa ng mga datos
Ilang mga mungkahi:
(1) Pansinin ang mga legyenda. Malaki ang maitutulong nito sa pagbibigay ng wastong interpretasyon
(2) Pansinin din ang iskeyl na ginamit. Sa pamamagitan nito, malalaman mo kung ano ang tumbasang ginamit para sa isang partikular na sukat
(3) Pansinin kung may talababang ginamit. Maaari itong maging hanguan ng dagdag-impormasyon na kailangan sa pagbibigay-interpretasyon
(4) Pag-aralang mabuti ang bawat bahagi. Bawat bahagi ay madalas na kinapapalooban ng mga datos na kaiba o kaya'y kaugnay sa iba. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa bawat bahagi, makikilala ang kaibahan o ugnayan ng mga bahagi nito.
MGA SANGGUNIAN
www.scribd.com/doc/76700188/Mga-Kasanayan-Sa-Akademikong-Pagbasa
www.slideshare.net/ex_lanz/mga-kasanayan-sa-akademikong-pagbasa
wiki.answers.com/Q/8_Mga_kasanayan_ng_akademikong_pagbasa
Full transcript