Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Education: Past, Present and Future Global Challenges

Harry Anthony Patrinos, George Psacharopoulos The World Bank Human Development Network Education Team March 2011 WPS5616 Public
by

Nedim Özdemir

on 7 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Education: Past, Present and Future Global Challenges

Eğitim: Küresel Sorunlar *Patrinos, Harry Anthony & Psacharopoulos, George. (2011). "Education : past, present and future global challenges," Policy Research Working Paper Series 5616, The World Bank. Okumaz-Yazmaz Oranları
15+ Nüfusun Okulda Geçirdiği süre Literatür Verimlilik Efficiency Getiri DEVELOPED FUNDED Return Verimlilik Eğitimin kalitesinin ekonomik büyümede etkili olduğunu bulunmuştur. •Hanushek and Woessmann, 2008 (Gustafsson, van der Berg, Shepherd and Burger, 2011). okur-yazarlık sonucundaki %1’lik artış, işgücü verimliliğini %2,5 yükselmektedir. iş gücünün niteliğindeki bir standart sapmalık değişim, ekonomik büyüme oranına %1’lik bir etki yapmaktadır. standart sapma üzerinde 1.07’lik bir iyileştirmenin, gelirde %30’luk bir iyileşmeye neden olduğu bulunmuştur. Fayda-
Maliyet Örgün Eğitim
İnsan Sermayesi
Refah Kaybı
Etkililik
Eşitlik Gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik krizlerin etkisi, çocukların daha az okula gitmesi Nakit Sıkışıklığı Geleneksel teknolojiye sahip ülkeler, insan sermayesini sınırlı kullanabilir. Teknoloji Ülkeler arasında;
kültür,
çalışmaya karşı tutum,
eğitimin kalitesi... Farklılıklar Eğitimin getirisi ile ilgili tahminler, ücetli çalışanları kapsar;
Kendi iş yerinde çalışanların ücretleri?? Tahminler beşeri sermayenin politik güçler tarafından köreltilmemesi Politika Uyarılar Yöntem Eğitimsel Gelişim Acısından 3 Grup: +15 Nüfusun Okulda Geçirdiği Süre Sonuç İnsan sermayesi açısından eğitim

Eğitimin Yaygınlaştırılması Yüksek Dünü, Bugünü ve Yarını* EBB 724 Eğitim ve Kalkınma
Prof. Dr. Yüksel Kavak Tarihsel Perspektif Seçilmiş Ülkelerde Okumaz-Yazmaz Oranları (7+, 1990-1950) Literatür Yöntem Bulgular Unesco'nun Kuruluşu
(1946)

Sistematik Veri 15 Yaş Üstü Nüfusun Okulda Geçirdiği Süre (1870-2010) İnsan Sermayesi Birikimi Her 10 Yılda
0,6-0,8 Yıllık Artış İlköğretimde net okullaşma oranını
%10’dan %90'a çıkarmak için
35-80 yıl gereklidir
(Wils 2003;
Wils and O’Connor 2003). Güçlükler... Makro ve Mikro Düzey Toplumsal Getiri Fayda & Maliyet İlave bir yıllık eğitimin
getirilerine yönelik
makro düzeyde tahminler Benhabib and Spiegel (1994) Etkisi Bulunamamıştır. Kişi başına yaklaşık %30 daha yüksek GSYH Heckman and Klenow (1997) Yılda %0,3’lük daha fazla büyüme Bils and Klenow (2000) eğitim yılının
getirisi ort.%12.1 Barro and Lee (2010) Çalışmada kulanılan veriler: Madison’un (2010) yıllar itibariyle gösterdiği milli gelir verileri,
Dünya Bankasının eğitim yatırımına ilişkin verileri (EdStats),
Barro ve Lee’nin (2010) eğitim verileri
Psacharopoulos ve Patrinos’un (2004) eğitimin mikro getirileri
Dünya Bankası göstergelerinden Gini katsayısı 1950-2010 yıllarını kapsayacak biçimde, on beş yaş ve üstü olarak kullanılmıştır Hanushek and Kimko (2000) Coulombe ve diğerleri (2004) Eğitim Süresi & Kalite Nüfusun Okulda Geçirdiği Süre Kişi Başına Gelir, $, Kişi Başına Gelir Miktarı ile Ortalama Eğitim Süresi Arasındaki İlişki, 146 ülke Eşitlik ve Verimlilik Nüfusun Okulda Geçirdiği Süre Kişi Başına Düşen Gelir,$ Kaynak: Barro-Lee (2010) Maddison (2010). Dünya için Refah Kaybı ? Refah Kaybı, Dünya +1 Yıl Okullaşma Yılı için: Pakistan İçin Refah Kaybı 1950 'de %23 - %47
2010'da %11 - %21 Yüzde Büyüme, Eşitlik Oranlarına Göre Refah Kaybı Eğitime GSYH’den %1 daha fazla bir pay ayrılsaydı, ülkenin büyüme oranı %3,3 oranında daha yüksek olabilirdi. Extra bir okullaşma yılı gini katsayısının 1,4 oranında azalmasını sağlayabilirdi. Sri Lanka Örneği
Full transcript