Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ndikimi i plehërave në kultivimin e pemëve

No description
by

yllka poteri

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ndikimi i plehërave në kultivimin e pemëve

Ndikimi i plehërave në kultivimin e pemëve
Plehërimi i pemëve
Efektet negative të plehrave kimike dhe ndikimi i tyre në ndotjen e mjedisit
Objektivi i përorimit te plehrave kimike dhe pesticideve
Parandalimi i efekteve negative të plehrave
Kërkesat e pemëve për materie minerale
dhe
Vleresimi i nevojave per elemente ushqyese
Llojet e Plehërave
Afatet e plehërimit të pemëve
Koha e hedhjes së
plehrave varet, në radhë të pare, nga lloji i
plehut, duke pasur parasysh kur ky bëhet i
përvetësueshëm nga bimët. Po ashtu koha e
plehërimit varet nga kultura që do të
plehërohet, nga fenofazat e ndryshme që
kalojnë pemët, nga lloji i tokës, sasia e ujit
në tokë etj.
Pemët frutore qendrojne ne te njejtin vend per vite me rradhe prandaj ketu nuk ekziston mundesia e fiksimit te azotit atmosferik prej sistemit te rrenjeve te tyre dhe si rrjedhoje elementet ushqyese perqendrohen ne shtresen e siperme, ndersa shtresat e poshtme varferohen nga lenda organike dhe azoti, prandaj edhe behen te disfavorshme per pjellori.
Plehrat Organike
Plehrat Minerale(Kimike)
Përdorimi i plehrave organike në vjeshtë
Në Vjeshtë: Plehërat Organike, Potasike dhe Fosforike.
Koha me e përshtatshme është muaji tetor.
Përdorimi i plehrave organike në pranverë
Përdoren plehrat azotike gjatë periudhës së lulëzimit.
Pemët në këtë periudhë kanë nevojë për shumë azot.
Përdorimi i plehrave organike në verë
Përdoren plehrat azotike.
Prania e elementit azot ndihmon në rritjen e sytheve.
Qrregullimet për shkak të keqpërdorimit të plehra azotik
Le të supozojmë se;

Bima që kultivojmë: luleshtrydhe.
Tipi i tokës: argjilore-lymore.
Kapaciteti ujëmbajtës i tokës; i lartë.
pH: 8.5.
Temperaturat në fushë: të larta (35- 42º C).
Skema e plehërimit;
Diamon fosfati (DAP) në plehërim bazë.
Ure CO(NH2)2 në plehërimet plotësuese.
Plehërat Organike
Eshtë element mjaft mobil,humb mjaft gjatë aplikimit dhe shpërlahet lehtë
Plehërimi bëhet para vegjetacionit,para mugullimit te sythave dhe pas fenofazës
Nitrati i amoniumit gëlqeror,Nitrati i Kalciumit,Urea etj

Plehërat Fosforike
Fosfori është element shumë i nevojshëm për tokat në Kosovë
Primare (monokalcium fosfat)
Sekondare(dikalcium fosfat)
Terciare(trikalcium fosfat)
Superfosfati,Mielli i Tomasit etj
Diagnostifikimi Morfologjik
Ai vlerëson pasojat e bimës për plehra, bazuar në
vrojtime të pamjes së jashtme të pemës.Është me mjaft
interes si në pemëtari edhe në vreshtari të
vëzhgohet çdo simptomë e mungesës së
lëndëve ushqyese.
**Mungesa e elementit azot
**Mungesa e elementit potas
Analizat e tokës dhe diagnostifikimi gjethor

Analiza e tokës është i vetmi element
vlerësimi që disponojmë para mbjelljes së
pemëve në vendin e përhershëm. Ajo është e
dobishme edhe pas mbjelljes sepse na jep
treguesit e përmbajtjes së elementëve
ushqimorë në tërësi.

Diagnostikimi gjethor bazohet në
cilësitë e gjethes, si organ që pasqyron më
shpejt e më mirë luhatjet e pjellorisë së
tokës.
Rendimentet e larta dhe qëndrueshmëria e
kulturave bujqësore kërkon në radhë të
parë të rritjen e pjellorisë së tokës. Një nga
faktorët kryesorë të përmirësimit, të
ruajtjes dhe rritjes së saj është lënda
organike e siguruar nëpërmjet përdorimit të
plehrave organike.
Me plehra organike do të kuptojmë lëndët,
materialet me origjine bimore dhe shtazore
të freskëta ose të zbërthyera në rrugë
biologjike të cilat hidhen në tokë për
plehërim.
Plehu i Stallës, përbërja dhe cilësitë
Plehu i stallës është një përzierje lëndësh
organike që formohen nga përzierja e
jashtëqitjes së kafshëve me shtresën e
stallave. Përbërja dhe cilësitë agronomike
të tij e bëjnë atë që të jetë një nga plehrat
organike më të rëndësishëm si nga vlera
ashtu dhe nga ndikimi i tij në vetitë dhe
cilësitë e tokës.


Mënyrat e plehërimit
Plehërimi gjatë punimit të thellë të tokë
Plehërimi i lëngshëm
Plehërimi i gjelbër
Plehërimi në gropa
Full transcript