Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LAC 2015 marjon

No description
by

Marjon Roodzant

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LAC 2015 marjon

Programma dag 1
Nationaal Archief
Proces: Digitaal Verwerven

Programma dag 2
3D-animatix
API led connectivity:
next step in evolution of SOA
The technologies underlying digital transformation have enabled companies to engage
with their stakeholders
in new and innovative ways.

These technologies,
notably SaaS, mobile and IoT,
have dramatically increased the number of endpoints to connect to. Where once an organization may only have had to consider its internal systems, it must now consider an exponentially larger set of endpoints
both inside and outside the enterprise.
IT leaders then must meet two seemingly contradictory goals: they must
ensure stability and control over core systems of record,
while enabling innovation and rapid iteration of the applications that access those systems of record.

This is the challenge now variously referred to as
bimodal
or two-speed IT.
Voldoet de huidige aanpak?

Als de business de juiste keuzes maakt,
moet data steeds toegankelijker zijn
en komen er steeds meer aansluitingen.
Voldoet de huidige aanpak?

Veranderingen en nieuwe wensen komen steeds sneller. Hoe faciliteer je dat?
The principles of SOA are sound:
well-defined services

that are easily discoverable and easily re-usable.

In practice, however,
these goals were rarely achieved.

...

using SOAP-based WebServices technology to implement SOA
proved to be a heavyweight approach
that was ill suited then and even more ill suited now
for today's mobile use cases.
Voldoet de huidige aanpak?

SOA en SOAP?
It also reinforces the need
for data at the point of consumption
to be decoupled and independent from the source data in the system of record,

becoming variously more
coarse-grained
or fine-grained
as the use case requires

..
the heavyweight, top-down implementation approaches previously noted are not a fit for the agility
that today’s digital transformation initiatives demand.
API's: evolutie van SOA

nog steeds nodig: goed-gedefinieerd en herbruikbaar
nieuw: granulariteit van services moet gevarieerder
maar vooral KLEINER
interface (API)
orchestratie (transformatie en verrijking)
connectiviteit (toegang tot data)
API's: evolutie van SOA

API-led connectivity
3-lagen architectuur van API-led connectivity
Systeem laag
data bevattende systemen (ERP's, databases, etc.)
API's op deze systemen verbergen complexiteit
vaak Canoniek
Proces laag
API's die de systeemlaag encapsuleren. Het mag niet uitmaken waar de data vandaan komt
specifieke functies op niet-centrale data
Presentatie laag (Experience layer))
Toegang tot dezelfde data, in verschillende vormen
Eenvoudige consumptie
Integratie?
Online?
“you don’t slather an API on a
product like butter on toast”
Organisaties hebben grote invloed op mensen in deze wereld

het ligt voor de hand
de organisatorische inrichting en operatie te baseren op
organisatiekunde
en niet op
kwakzalverij


Prof. dr. ir. J.A.P. Hoogervorst,
Universiteit van Antwerpen Management School.

Aandachtsgebied:
Theorie van organisatieverandering en Organisatieontwerp.
tussen de 70% en 90%
van de strategische initiatieven faalt

alle typen organisaties
alle soorten initiatieven
in de top van de faalberg:
IT
De Misère
Jarenlang onderzoek naar de relatie tussen investeringen in IT en
organisatorische prestaties leverde niets op: geen enkele relatie werd gevonden
Alhoewel maar al te graag naar onbeïnvloedbare externe factoren wordt
verwezen, zijn mislukkingen nagenoeg altijd gelegen in beïnvloedbare interne factoren die te
maken hebben met de inrichting en operatie van de organisatie
Onderzoek leert dat het merendeel van de
medewerk(st)ers in organisaties cynisch is, hetgeen zich uit in lage motivatie en geringe
emotionele betrokkenheid bij de organisatie
Fundamentele inzichten
Zo zegt het management te streven naar
kwaliteit,
maar in de management rapportage
en de beoordeling van medewerk(st)ers gaat het slechts over
productiviteit
.
Procesintegratie wordt gefrustreerd
door afdelingsgerichte prestatieindicatoren
en financiële indicatoren.
Teamwork komt niet van de grond door, in
management ‘new speak’ termen, individuele prestatietargets en prestatiecontracten met
medewerk(st)ers.
1. organisatorische samenhang
Fundamentele inzichten
2. ontwerp de organisatie
<dat wat je wilt bereiken>
... ontstaat niet ‘vanzelf’ of omdat iemand aan de top dat ‘roept’
of omdat er een ‘business case’ bestaat waarover is ‘besloten’.

....
De bewuste, intentionele creatie van orde,
samenhang en integratie
– dus het niveau van organisatorische inrichting –
heet ontwerpen.
Fundamentele inzichten
3. business en IT alignment?
NEE - organisatie focus is cruciaal
Neem een generator voor de levering van elektrische energie. Om de generator ‘aligned’ te krijgen met de rest van de auto moet de auto goed begrepen worden,

terwijl van de generator vrijwel geen kennis nodig is:
alleen de elektrische en mechanische interfaces zijn van belang.


Fundamentele inzichten
4. organisatorische prestaties
en de attributiefout
Organisatorische prestaties worden ... bepaald door het ontwerp. <niet door de uitvoering> (94% van fouten)

Dit belangrijke feit wordt grotendeels over het hoofd gezien aangezien het traditionele management slechts oog heeft voor de speciale oorzaken, waarvoor medewerk(st)ers verantwoordelijk worden gehouden.


Fundamentele inzichten
5. Inquirerend proces is onvermijdelijk
<vaak is er> overeenstemming omtrent wat gewenst is,
maar is er geen duidelijkheid omtrent hoe het initiatief gerealiseerd moet worden.

Het is bovendien een
iteratief, evolutionair, en emergent proces waarbij geleidelijk aan zaken duidelijk worden. Als die duidelijkheid er is, dan en slechts dan, is de situatie van het rechter bovenkwadrant
het geval en kunnen bepaalde zaken worden ‘gepland’.
https://projprod/confluence/display/ICC/Landelijk Architectuur Congres 2015
Full transcript