Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teoria Inteligenţelor Multiple

PARADIGMA ÎNVĂŢĂRII SOCIALE ŞI PERSONALE CREATIVE
by

Adriana Dumitrache

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teoria Inteligenţelor Multiple

Howard Earl Gardner
Teoria Inteligenţelor Multiple

H. E. Gardner

(n. 1943, Pennsylvania, SUA) se înscrie la Universitatea Harvard (1961), unde studiază cu profesorii E. Erikson, D. Riesman, J.S. Bruner, realizând cercetări de psihologia cunoaşterii, psihologia dezvoltării, ştiinţe comportamentale şi cognitive.

- Introduce conceptul
inteligenţă multiplă
, prin lucrarea “
Frames of mind: The theory of multiple intelligences
” (1983).
Lingvistică
Logico-matematică
Muzi-
cală

Vizual-spaţială
Corporal-kinestezică
Interpersonală
Intrapersonală
Naturalistă
aptitudinea de a produce şi folosi în mod original limbajul scris sau vorbit; abilitatea de a învăţa limbaje
jurnalişti
poeţi
avocaţi
profesori
scriitori
Metode de predare-învăţare-evaluare:
povestirea, descrierea, explicaţia, pălăriile gânditoare, brainstorming, portofoliul, jurnalul reflexiv, metoda RAI.
capacitatea de a analiza logic probleme, de a efectua operaţii matematice, de a investiga ştiinţific problemele; abilitatea de a detecta patern-uri [modele, tipare, scheme], a raţiona deductiv, a gândi logic
Metode de predare-învăţare-evaluare
: metode altgoritmice, metode de explorare a realităţii, exerciţiul, studiul de caz, jocul didactic, hărţi conceptuale.
matematicieni
contabili
oameni de ştiinţă
programatori
priceperi în interpretare, compoziţie şi aprecierea patern-urilor muzicale; capacitatea de a recunoaşte şi compune arii muzicale, tonuri şi ritmuri
Metode de predare-învăţare-evaluare
: transpunerea unui text pe note muzicale; folosirea de înregistrări audio, folosirea instrumentelor muzicale şi de percurţie, spectacole, portofoliile muzicale.
muzicieni
cântăreţi
compozitori
pianişti
potenţialul de a recunoaşte şi manipula patern-uri ale spaţiului amplu, cât ale unor spaţii mai reduse; capacităţile de a percepe lumea vizuală cu precizie, de a efectua transformări şi modificări pe baza percepţiei iniţiale, de a recrea aspecte ale experienţei vizuale, chiar în absenţa stimulilor fizici relevanţi
Metode de predare-învăţare-evaluare
: observaţia, demonstraţia, modelarea, lucrările practice, aplicaţiile tehnice, simularea, portofolii cu imagini, înregistări video, vizionarea de diapozitive, filme didactice.
navigatori
piloţi
chirurgi
şahişti
graficieni
capacitatea de a folosi abilităţile mentale pentru a coordona mişcările corporale; potenţialul de a folosi întregul corp sau părţi ale corpului (ca mâna sau gura) pentru a rezolva probleme sau a realiza produse
atleţi
mecanici
chirurgi
dansatori
tâmplari
actori
(1) capacitatea unei persoane de a înţelege intenţiile, motivaţiile şi dorinţele altor oameni şi, în conformitate cu acesta, de a lucra eficient cu alţii; (2) capacitatea de a se înţelege pe sine, de a avea un model de lucru eficient asupra propriei persoane – incluzând propriile dorinţe, temeri, capacităţi – şi de a folosi efectiv asemenea informaţii pentru a-şi regla propria viaţă
Metode de predare-învăţare-evaluare
: (1) predare-învăţare reciprocă, pălăriile gânditoare, brainstorming, proiectul colectiv, portofoliile de grup; (2) muncă independentă, crearea de jurnale reflexive, portofolii individuale.
Metode de predare-învăţare-evaluare
: observaţia, experimentul, modelarea, activităţi practice, studiul de caz, pantomima, jocurile de rol, activităţi fizice.
(1)
profesori
politicieni
poliţişti
consilieri
(2)
teologi
întreprinzători
capacitatea de a recunoaşte şi clasifica anumite caracteristici ale mediului
Metode de predare-învăţare-evaluare
: metode bazate pe acţiune reală sau simulată (activităţi practice, aplicaţii tehnice, atudiul de caz), metode de explorare directă a realităţii (observaţii, experimentul, demonstraţia, excursii, expediţii, vizite de studiu), proiectul de cercetare, portofolii.
astronomi
biologi
fermieri
ecologi
„Încerc să înlocuiesc
noţiunea de inteligenţă actuală,
ca o trăsătură
(sau ansamblu de trăsături)
unică, moştenită,
despre care se consideră că
poate fi evaluată fidel
printr-un interviu de o oră sau
printr-un test cu hârtie
şi creion.”
Şcolile propun aceeaşi programă tuturor elevilor, oferind prea puţine opţiuni.
“Elitomania” şi “testomania” inhibă procesul de descoperire şi afirmare a altor tipuri de inteligenţă decât cea lingvistică şi logico-matematică.
Fiecare elev trebuie stimulat în funcţie de aptitudinile cu care este înzestrat.
Profesorii trebuie să aibă atitudini pozitive nu numai faţă de cei cu IQ ridicat sau cu uşurinţă în comunicare, ci şi de cei foarte buni la orele de educaţie fizică, plastică sau muzicală, sau cei cu talent organizatoric.
Gardner, H., The Theory of Multiple Intelligences,
http://howardgardner01.files.wordpress.com/2012/06/443-davis-christodoulou-seider-mi-article.pdf.
Stănculescu, E., Pshologia educaţiei
.
De la teorie la practică
, Bucureşti: Editura Universitară, 2008.
Oprea, C.L., Strategii didactice interactive,
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.
http://howardgardner.com/multiple-intelligences/
http://giftededu.org/aflu
Bibliografie
Implicaţii practice ale TIM


Un editor
l-a concediat pe
Walt Disney
pentru
lipsă de idei creative;

Winston Churchill

a rămas repetent
în clasa a 6-a.
Ştiaţi că?
Gianni Rodari, 1920-1980
William Shakespeare, 1564 - 1616
Albert Einstein, 1879 - 1955
Ludwig van Beethoven, 1770-1827
Isadora Duncan, 1877 - 1927
Neil Armstrong, 1930- 2012
Full transcript