Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budapesti kávéházak szerepe a magyar irodalomban

No description
by

Orsolya Horváth

on 1 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budapesti kávéházak szerepe a magyar irodalomban

Az első kávéházak Isztambulban nyíltak az 1550-es években. És számuk gyorsan nőtt.
Egy isztambuli kávéház.
A 20. század elején már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban
Az első ismert pesti kávésra vonatkozó adat 1714-ből származik.
Budapest, "a kávéházak fővárosa"
A budapesti élhetőségi körülmények miatt a nehezen fűthető, kicsi lakásoknál sokkal népszerűbbek voltak a kávéházak, a kikapcsolódás szempontjából.
Pilvax
A kávéház a reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált.
Budapesti kávéházak szerepe a 19-20. századi magyar irodalomban
Kosztolányi Dezső: New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem

New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem,
hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán,
csak mint a koldusnak, aki pihen a padkán,
s megnézni, mi maradt belőlem és körültem.
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak,
meginnék asztalomnál egy langyos, esti kávét,
és mint hívő keresztény, elmondanék egy ávét,
múltán az ifjúságnak s múltán a régi láznak.

Barátaimról és egy isteni merésű,
vad költőről, aki itt ült vörös ajakkal
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal,
melyekbe szikrázott és recsegett a fésű.
Itt ültünk boldogan, s haragos szavainkban
bombák aludtak és egy új kor lelke éledt,
mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek,
mint boldog gyilkosok, mint gyilkosok oly ifjan.

Mert boldog gyilkosok az óra gyilkolói,
kiknek talentumot egy isteni kegy osztott,
s tétlenül nézik a zöld kávéházi posztót,
melyen fehéren futnak a billiárd golyói.
És boldogok voltunk, mikor a nap lehajlott,
itt a sivár zajban szárnyat kapott a lelkünk,
és drága nők felé egy-egy verset tereltünk,
a füstből, a fényből egy ártatlan galambot.

Virradtig vártunk itt, s istennél szabadabban
mentünk ki hajnaltájt az elhagyott utakra,
egészséges fogunk a zúzmarát harapta,
fürödtünk álmosan a gőzfürdői habban,
kopott kabátunkon a fagy csillaga feslett,
és a Dohány-utcán rosszarcú szeretőkkel,
mint rózsaszínü rózsák, lassan ringtak a nők el:
éreztük életünk s a sötét Budapestet.
New York kávéház
Itt vezették be először a
kis pénztárcájú írók által
is megfizethetöö "irodalmi tálat".
A Pilvax volt a márciusi ifjak törzshelye is.
Áldott cigány-időm, áldott elektromosság,
mely mostan is hullasz, heves fényt szaporázva,
ingmellemen inog, remeg egy régi pászma,
de sugaraid arcom csak fanyalogva mossák.
Merengek tétován e fáradt-fényü fürdőn,
szemét közt turkálok, nem csitult bánatommal,
emlékeket vetek föl megmozduló botommal,
s nézem a tükrökön meggyérült, régi fürtöm.

Szentelt tanyája te szivemnek és szavamnak,
mely álmokat adtál s nem ismert drága mámort,
a forradalmas ár békült medrén aláfolyt,
s most csöndes újra már a párna és a pamlag.
A harcos áll csak itt, ki magát meg nem adja,
keresem a barátot, ki gyakran itt marasztalt,
megkoppintom félénken a poharat, az asztalt
s a szívem, szívem is, hogy régi-e a hangja.

Mit járok erre még? Azok már mind alusznak,
kik álmosak voltak és valaha egy széken
nyugodtak, kisdedek az isten kebelében,
és már víz is jutott a szomjas Tantalusnak.
Árvábban ballagok ki, mint az az éji árús,
ki bádogbékát és csörgőt tesz asztalunkra,
s éjfél után bolyong unottan és korán-bús
arcára könny esik, mert már mindenki unja.
Japán kávéház
A kávéház nevét színes, növényi ornamentikával díszített fali csempéirl kapta.
Rippl-Rónai József tervezte.
Centrál kávéház
A „Nyugat" négy nemzedéke érezte otthonának a Centrált.
Itt alapították meg 1908-ban.
Készítették:
Horváth Orsolya és
Vágó Kriszti

1890-1945 között a Centrálban szerkesztett irodalmi lapok:
A Hét
Nyugat
Független Szemle
1945 közötti szellemi csoportosulások:

Kaffka Margit Társaság
Márciusi Front
Bolyai Akadémiai Irodalmi és Társadalomtudományi Baráti Kör
Tudósok, zeneszerzk, képzőmvészek
1945-1949 között a Centrálban szerkesztett irodalmi lapok:

Magyarok
Újhold
Válasz
Nagyvilág
Szabó Lőrinc a Tücsökzenében állít örök emléket kedves kávéházának:
"Atmoszféráját más hely nem pótolhatta.
Amint elhelyezkedtünk a jó melegben, már egy nagy család gyermekei lettünk, Hála ezért a két derék főúrnak: Ern bácsinak és Gusztinak. Ern bácsi és Guszti oly bizalmasan álldogáltak és beszélgettek az írók asztala mellett, hogy az idegen vendég az asztal törzstagjaihoz számíthatta őket."
Török Sophie írónő ilyennek látta találkozását a Centrállal (ez alkalom kéri meg Babits a kezét is, amit hamarosan esküvő követ):
„Merészen nekivágtam, hogy bemegyek a Centrálba, hiszen végre az egy nyilvános kávéház, ahova bárki bemehet, titkos reményem pedig az volt, hogy legalább egy távoli asztaltól látni fogom az írókat, a híres embereket, s talán beszélhetek Mihállyal is. Annyira imponáltak nekem, hogy nem is mertem gondolni rá, hogy csekély személyem feltűnő vagy fontos lehet nekik, vagy hogy befogadnak maguk közé. Meglehetősen szívdobogva nyitottam be, szememet az ismert sarokasztal felé irányozva, azonban oly sok ember ült ott egy csomóban, hogy zavartan kerestem helyett, egy közeli asztalnál - de még le sem ültem, Mihály már jött, izgatottan és örvendezve - drága kis emberem! Láttam, hogy az írók asztalának minden tagja minket figyelt, láttam, hogy megjelenésem feltűnő volt, nyilván, mert Mihály oly hirtelen felugorva sietett felém, a zárkózott, asszonytalan Mihály".
„A Centrál kávéház üvegablaka mögött írt. A járókelők, mintha összebeszéltek volna, egyformán viselkedtek. Mindegyik továbbment még egy-két lépést, aztán mintha villamos áram érte volna, hátrafordult, és megállt a nagy üvegablak előtt, Karinthyt nézni, mintha csak egy akvárium elé ért volna, annak valami különös új szerzeményét bámulni."
Karinthy Frigyes
A Kávé
A 10. századot megelőző időkben a nomád életet folytató törzsek tagjai fogyasztották. Ők fedezték fel a kávé élénkítő hatását.
A kávéházak virágkora nagyjából a kiegyezéstől az első világháborúig terjedő évekre tehető, utána megkezdődik lassú sorvadásuk.
A budapesti kávéházak végnapjai

„Tizenöt kávéház megszűnt, több körúti kávéház bezárni készül. Hatvan eszpresso harca a kilencven megmaradt kávéház ellen… A másfél száz éves fennállását ünneplő pesti kávésipar ma már odáig jutott, hogy átlag hetenként bezár egy kávéház. A válság tünetének legfőbb oka a szorzószám-olló, amely egyre jobban összeszorul a budapesti kávéházak nyakán… Az általános pénzszűke, amely minden válságnak, így a kávéházakénak is legfőbb alap oka, még jobban kiélesíti a küzdelmet a 60 budapesti espressó és a megmaradt 90 kávéház között."

Demokrácia 1947.
Full transcript