Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inkluderende partnerskaber

Projektpræsentation. LBL & SMA december 2013
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inkluderende partnerskaber

Partnerskab mellem
Socialt Udviklingscenter SUS
Lejre Kommune
Holbæk Kommune
SIND lokalafdelinger
Hvad skal vi?
Udvikle og afprøve nye metoder med henblik på at opnå en styrkelse af hverdagslivet for mennesker med sindslidelse
Hvorfor?
"Jeg turde ikke være i lejligheden, jeg var nødt til at gå udenfor. Jeg havde en besøgsven, men hun kunne jo ikke komme hver dag og hvad skulle jeg så lave? Jeg vidste ikke hvad man laver om eftermiddagen."
Inkluderende partnerskaber

Inkluderende partnerskaber
15M-puljen

Netværksrådslagning
Aktivere, styrke og etablere borgerens netværk
Udvikling af partnerskaber/samarbejder mellem det offentlige, private aktører og civilsamfundet

Nye veje mod inklusion og deltagelse i hverdagslivet for mennesker med sindslidelse
2013-2016
Ufrivillig ensomhed - isolation - angst
Pres på det socialpsykiatriske område
Markant stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (§ 85 + § 99)
Tilpasning og videreudvikling af metoden netværksrådslagning
Udvikling og supplering af kommunens socialpædagogiske støtte
familie & venner
foreninger og fællesskaber i civilsamfundet
Fritidsguider
Frivillige, der konkret hjælper borgeren med at finde frem til den eller de aktiviteter, som borgeren er interesseret i.
Borger, samordner og kommunens støttekontaktpersoner planlægger og gennemfører netværksrådslagningen i fællesskab
Hvem?
Mennesker med sindslidelse bosat i Lejre eller Holbæk, der:

bor i kommunalt/privat botilbud (SEL §§ 107 + 108)
modtager socialpædagogisk støtte (SEL §§ 85 + 99)
Primær målgruppe
Sekundær målgruppe
Medarbejdere i de to kommuner (støttekontaktpersoner, bostøttemedarbejdere og sagsbehandlere)
Frivillige - nuværende og kommende
Socialpædagogisk støtte
Styrke, udvikle og supplere kommunens socialpædagogiske støtte.
Samarbejde mellem borgerne, frivillige og medarbejdere fra socialpsykiatrien
"Det bedste fra alle verdener"
Aktiviteter
Samordner
Frivillige

Ansvarlig for det praktiske før, under og efter rådslagningen
Kontakt til deltagere forud
Mødeleder
Opfølgning: referat, møde m.v.
FASE 1: Afdækning og opstart

Projektorganisering
FASE 2: Udvikling
Udvikling og tilpasning af netværksrådslagsningsmetoden


FASE 3: afprøvning og forbedring
Afprøvning af metoderne og nye tilbud
FASE 4: Forankring
Sikre et vedvarende partnerskab

Overordnet
SUS er overordnet projektleder.
Overordnet styregruppe: socialchefer, bestyrelsesformand for de lokale SIND-afdelinger og kommunale projektledere
Kommunerne

På tværs
Styregruppe: socialchef, bestyrelsesformand for de lokale SIND-afdelinger og kommunale projektleder
Projektleder
Udviklingsgruppe: borgere med sindslidelse, frivillige fra brugerforeninger og andre relevante foreninger samt medarbejdere fra socialpsykiatrien,
Arbejdsgruppe: Projektleder, en brugerforeningsrepræsentant, en brugerrepræsentant og SUS
Kritiske venner
Som projekt
På sigt
Kommune
Borgere med sindslidelse
Brugerforeninger
Styrket samarbejde mellem kommunen og den frivillige verden
Styrkelse af den enkeltes recovery-proces.
Forandring for borgeren
Bedre inklusion i samfundet ved deltagelse i aktiviteter med andre, der ikke har sindslidelse
Styrkelse af hverdagsliv
Borgerens ressourcer i fokus
Udvikling af socialpædagogisk støtte i kommunen
I samarbejde med udviklingsgrupperne:
Udvikling og gennemførsel af uddannelse til samordnere og fritidsguider
Full transcript