Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DUYGU ODAKLI TERAPİ

No description
by

mahmut uyguner

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DUYGU ODAKLI TERAPİ


DUYGU ODAKLI
TERAPİ

GENEL BAKIŞ
Kısa vadeli, kısa sürelidir.
Kökleri bağlanma teorisine uzanmaktadır.
Psikoterapi deneysel bir süreçtir.
Sistem teorisidir
.
Duygusal deneyimine odaklanır.
Bireyler, aileler ve çiftlere uygulanabilir

Duygular
Duygular biyolojik uyum eğilimlerine dayanır.
Duyguları şematik işler.
Büyük önerme:Duyguların temeli için benliğin oluşması gerekmektedir.
Kişinin kendi duygularını yönetmek için yetersiz olması

Duygu odaklı terapi nispeten yeni bir modeldir.Dr.Greenberg tarafından geliştirildi.1980 yıllarında psikolog olan Greenberg ve klinik psikolog Johnson tarafından çiftler için değişim süreci doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Duygu odaklı terapi psikoloji teorileri ve psikoterapi uygulamaları için çağdaş bilinçli yaklaşım olarak geliştirilmiştir.

Duygu odaklı terapi uzun bir araştırma sürecinden sonra psikoterapinin sürecine katılmıştır.Aynı zamanda sistem teorisini ve bağlanma teorisinide üzerine çekmiştir.Aslında bağlanma teorisi modelini özünde destekleyen
teori olan duygu odaklı terapi literatürde tarif edilmektedir.


Duygu odaklı terapi depresyon için elle tutulur bir tedavi yaklaşımı olmuştur.Çiftlerin ve evliliklerin sorunları hakkındaki tramvaların yanı sıra yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve kişilerarası sorunlar içinde ümit vaat etmektedir.

Sadece birkaç yıl önce çift terapisi klinik bir teori arayışı içerisindeydi. Şimdi ise özellikle Kuzey Amerika'da demirbaş çift terapilerinden bir tanesi haline gelmiştir.

*Duygu odaklı terapi, danışan ve terapist arasındaki ortak çalışmaya dayalı bir çabadır.

*Değişim, danışanların duygusal süreçlerinin farkına varmalarına yardım edilerek açıklanabilir.

*Duygu odaklı terapinin 3 önemli aşaması vardır.

1.Bağlanma ve duygusal farkındalık

2.Çağrışım ve uyumsuz duygu yapısının keşfedilmesi

3.Duygu dönüşümü1- Danışan ile işbirlikli bir ilişki oluşturmak ve onun duygusal farkındalığıyla eşleşmesine yardım etmek.

2- Danışanları duygusal tecrübelere nasıl izin verilip kabul edileceği üzerinde yetiştirmek
.

3- Danışanların hislerini kelimelere dönüştürmesinde yardımcı olmak.

4-Danışana,duygusal tepkilerinin farkında olmaları ve onların esas hisleri olup olmadığı konusunda yardım etmek.

5- Duyguların sağlıklı olup olmadığı konusunu danışanla birlikte değerlendirmek.

6- Terapist danışanlara, sağlıklı duygusal yanıtlara güvenmek ve kaydetmek için yardım eder.

7- Terapist, danışanın yıkıcı ve sağlıksız düşünce-duygularını değiştirmesi ve onları sağlıklı esas duygu ve ihtiyaçlarına dönüştürmesi konusunda eğitir.
TARİHÇESİ
DUYGU ODAKLI TERAPİNİN
7 ADIMI
Duygusal ifade, ilişkilerde çatışmaların çeşitli türlere ayrılmasını öngörür. Duygusal işleme ise bunun ayrılmaz bir parçasıdır.
Duygusal işleme, merkezi kaygıları açıklamaya yardımcı olur ve hedefe ulaşmak için kişiyi teşvik eder.

DÜZENLEME


*Duygusal sıkıntılar yüksek düzeye ulaştığında duygu düzenlenmesi gerekir.

*Duygu düzenlenmesine yardımcı ilk adım , güvenli, sakinleştirici ve empatik bir ortamın sağlanmasıdır.

*Daha sonra duygular etiketlenir ve kendini yatıştırıcı egzersizler uygulanır.YANSITMA
*Duygusal deneyimlerini anlamasına yardımcı olur.

*Bizi biz yapan duygusal deneyimlerimizdir.

*Yansıtma yeni bir anlam yaratmamıza yardımcı olur

*Devam eden anlatılar, işlenmemiş duygu asimilasyonu,teşvik ve deneyimlerle yeni anlatıları geliştirmemize yardımcı olur .


*Eski yaşam deneyimlerini yeni yaşam deneyimleriyle değiştirmenin kilit yolu duygu deneyimidir .

*Duygu deneyimi, yeni yaşam deneyimlerini sağlamaktadır.

Duyguyu Değiştirme
*Terapilerle hislerle baş etmenin bir diğer önemli yanı da hislerin istendik hislere dönüştürülmesini içerir,bu korku,utanç , terkedilmenin veya yalnız bırakılmanın üzüntüsünün uygun duygulara çevirmekte de geçerlidir.

*Danışanlara yardımcı olmak, ortaya yeni çıkmış bir duygu yaratır. Ve bu duygu şunları içerebilir; durumların değişken açılarına değişken ilgi yada yalnızca danışanın bilincinin dışındaki durumlarda aniden ortaya çıkan neye ihtiyaç duyulduğuna odaklanan bir duygu ve dolayısıyla hareketlenen yeni bir duygu diğer bir duygunun anahtarı olabilir.
DÖNÜŞÜM
ÇİFTLER
Yapılan çalışmalar duygu odaklı terapinin çiftler için en etkili terapi yöntemlerinden biri olduğunu göstermiştir.

Üzüntü, sıkıntı çiftler arasındaki bağlılığı olumsuz etkiler.
*Stres altındaki çiftler için, duygu odaklı terapi’nin nasıl etkili bir müdahale olduğunu görüyoruz.

*Bu sunumda, duygu odaklı terapi’nin tarihsel gelişimini, kullanışını, uygulamalarını ve hastalarla birlikte duygu odaklı terapi’nin uygulanma yöntemlerini tartıştık.

*DOT duygusal duyarlılık, ifade etme, düzenleme ve yansımasını içerir.

*Ayrıca duygu odaklı terapi’nin eleştirilerini terapi formuyla ilişkilendirilmiş kısıtlamalarını da tartıştık.

*Son olarak; sunumu, duygu odaklı terapi’nin etkisini kavrama ve neden sosyal çalışanların başlangıç seviyesi için uygun bir yaklaşım olduğuna inandığımızı açıklayarak kapattık.

SONUÇ
*Sosyal çalışanların başlangıç seviyesi için duygu odaklı terapi’nin yardımcı bir müdahale olabileceğini görüyoruz özellikle romantik çiftler arasındaki etkiye odaklanma önemlidir.

*Sık sık gelişen iletişim problemleri çözmek, etkili dinleme ve duyguların kötü yönetimini, azaltmak.

*Duygu odaklı terapinin yöntemi, her danışanın durumuna uygun bir yöntem olmayabilir.bireylerde olduğu kadar çiftlerde de bir hayli etkili bir terapi formu olduğu görülür.

*Duygu odaklı terapi, sosyal çalışmadaki “malzeme kutusu” içinde yer alan teorilerden veya birçok müdahaleden biri olmalıdır.

SONUÇ
DUYGU ODAKLI TERAPİYE ELEŞTİREL BAKIŞ

*İfade ve duyguların önemi, çiftlerin bağlanma ihtiyaçlarında başarı bulmuşlardı.

*Duygu odaklı bireylerde duygusal sorumluluk gerektirir.

*Tedavinin tüm unsurları sorumluluk gerektirir.

*Etkili olması için bireylerin duygularını düzenleme becerisine sahip olması gerekir.

*Duygular uygunsuz durumlarda harekete geçtiğinde sorunlar ve güçlükler ortaya çıkar.

*Duygusal ifade doğrudan davranışa öncülük etmez.

*Temel duyguların ifadesi sadece duygu deneyimi ve adaptif terapotik değişimin yardımcılarıdır.


*Uygun olmayan durumlar: Devam eden şiddet ve benzeri kötü niyetli ilişkilerde ciddi bağımlılık.

*Kötü şekilde nitelendirilen ilişkiler için bireysel ve grup terapisi tamamlandıktan sonra çiftler kendilerini bu konuda kötü hissetmiyor.

DUYGU ODAKLI TERAPİ ELEŞTİRİ
SÜREKLİ ELEŞTİRİLER

*Duygu odaklı terapi ile tedavi edilen çiftlerin çoğu iyileşme göstermiştir.

*Depresyon tedavisi,kişiler arası sorun,artan benlik kaygısı için yararlı olmuştur.

*Travma yaşayan çiftlerde iyileşme gözlemlenmiştir.

DUYGU ODAKLI TERAPİ BAŞARILARI
Kaynaklar
Greenberg. LS.,%Johnson, S.M. (1988). Emotionally Focused Therapy for Couples. Guilford Press.
Retrieved from: http://books.google.ca/books?
hl=en&lr=&id=54B50Hg8ZvuC&oi=fnd&pg=PA3&dq=limitations+of+emotion+focused
+therapy&ots=10vZUneXEH&sig=oxSkFOAda1vDsnaV46veP78b_js v=onepage&q=limitations%200f
%20emotion%20focused%20therapy&f=false
Greenberg, L. (2004). Emotion-focused therapy. Clinical Psychology and Psychotherapy. 11, 3-16.
Retrieved from http://www.psychotherapiepraktijkamavannunen.nl/artikelen/Emotion Focused Therapy - Greenberg - 2004.pdf
Greenberg, L. (2010). Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. The Journal of Lifelong
Learning in Psychiatry, 8, 32-42. Retrieved from http://focus.psychiatryonline.org/article.aspx? articlelD=53063
Johnson, S. & Talitman, E. (1997). Predictors of success in emotionally focused marital therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 23(2). Retrieved from: http://search.proquest.com/psycinfo/ docview/220970676/fulltext/13FC05F06FD485797CC/1?accountid=11956
Johnson. S.M., Hunsley. J., et al. (2006).Emotionally Focused Couples Therapy:Status and
Challemges. Clinical Psychology: Science and Practice. 6 (1). 1-131. Retrieved from: DO : 10.1093/clipsy.6.1.67 http://psicologia.udd.cl/utp/files/2010/05/universidad_del_desarrollo_8_2007.pdf

Woolley. S. (2007). Emotionally Focused Therapy for Couples [powerPoint Slides ]. Retrieved from:
Hissediyorum, öyleyse varım
Mahmut UYGUNER
Halil ÇALMAZ
M.Ali ÇAKIR
Nursema GEDÜK
Hazal DEMİREL
Rıdvan SALMAN
Mesut KIRICI

*En temel hedefi, duygu farkındalığını artırmak yada duyguları anlamlandırmaktır.

*DOT terapistleri, danışanlarını koşulsuz kabul ederek yardım eder.

*Danışanların; ihtiyaçlarını ve sağlam eylem eğilimilerini belirleyip duygularını mantıklı bir şekilde açıklayıp yardımcı olmak.
FARKINDALIK
*DOT öncül bir terapi biçimidir. Duygu odaklı terapi; çiftlerin ilişkilerindeki sıkıntıları çözmede en etkili terapi biçimidir. (Greenberg 2010)

*DOT farklı duygular arasındaki ayrımlar, diferansiyel müdahaleler yapmak için uzmanlar ile birlikte bir yol çizer.

*Duygu odaklı terapinin rehber olarak kullanılan temel 6 bütük ilkesi varıdır.
PRATİK UYGULAMA
DUYGU İFADELERİ
PRATİK UYGULAMA
*Duygu odaklı terapi danışanın ilk çerçeve raferansı ile çalışan ve empatik olarak deneyimlerini kullanan insan merkezli yaklaşımı kullanır.

*Empatik ilişkiyi içermesine ek olarak terapist danışanın çeşitli yollarla duygularına yön verebilmek için rehberlik yapar.

*Bir teröpatik oturumda danışanlar, duygusal ve zihinsel problemlerin altını çizen çeşitli durumlar belirleyecek.

*Bu yaklaşımı deneyen terapist, analizleri ve danışan için en uygun yolları seçmeye itilir.
PRATİK UYGULAMA
*Sorunsal tepkiler -
Duygusal tepkileri karışık ifade etme / yürürken bir bulut gördüm ve üzgün yalnız hissetmeye başladım

*Belirsiz duygu hissi -
Danışan duygusal bir deneyimi adlandıramaz / bir duyguya sahibim ve onu nasil açıklayacagimi bilmiyorum.

*Karışık yarılmalar -
Bir yarının diğerlerine karşı eleştirel ya da zorlayıcı olması / sınıfimdaki herkesi degersiz hissediyorum.

*Kendine zarar verme -
Bir yarının kendini zorlaması ya da diğerine zarar vermesi/gözlerimden yaşlar boşalabilirdi ama gözyaşlarımı tutmak için kendimi zorladım.

*Bitirilmemis is -
digerine karsi cozulmemis hisler hakkinda cumleler / ben buyurken annem asla yanimda degildi ve ben buna hala sinirliyim.

* Savunmasızlık-
Danışan kirilgan ve utanmis hisseder / kotu bir gun gecirdiğimde kendimi devam etmeye itmem cok zor.
6 Ana Belirteç
ETKİNLİK VE ETKİLİLİK
* Şu anda, DOT çiftler için terapinin en ampirik olarak doğrulanmış biçimlerinden biridir.

* Araştırma, DOT’a geçtikten sonra, çiftlerin % 70-75’nin evliliklerinde stresinden uzaklaşıp iyileşme sürecine girdiklerini ve yaklaşık % 9’nun önemli ilerlemeler kat ettiğini göstermiştir (Wooley 2007).

* Peki, “iyileşme” ne anlama geliyor? Subjektiflik mi?

* Müdahalenin nispeten yeni bir şekli olarak, bu teori ve ileri uygulamalar için daha fazla araştırma gerekmektedir.

* Johnson & Talitman (1997) tarafından yapılan bir çalışma DOT ile başarı prediktörlerini incelenmiştir. Terapide en çok gelişme gösterenlerin, başlangıçta eşine destek olmayacak gibi görünen erkeklerde olduğu görülmüştür.

* Bu tedavi sürecinde, erkeklerin iki taraf için de evlilik hazzını geliştiren, partnerlerinden aldıkları duygusal desteği aramaya daha meyilli oldukları görülmüştür.

* Aynı çalışmada, eşlerin (bayanların) partnerlerine olan güveni ve yüksek inanma seviyesi, tedavinin gözle görülür bir şekilde başarılı olmasında önemli bir etken oldu (Johnson & Talitmant, 1997).

*Başlangıçta partnerleri tarafından "daha az etkileyici" ve “kendini daha zor ifade edebilen” olarak tanımlanan daha yaşlı erkekler, terapide bireysel olarak en büyük ilerlemeyi göstermişlerdir.
Full transcript