Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Oshilimet elektrike

No description
by

laureta musliu

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oshilimet elektrike

- Bobina me induktivitet te madh L
- Kondensatori me kapacitet te madh c
- Bateri me tension te larte
- Ampermeter (mat rrjedhjen dhe ndryshimin e rrymes)
- Voltmeter (mat ndryshimin e tensionit)
Oshilimet elektrike

Oshilimet elektrike
Oshilimet elektrike harmonizuese
Ligji i energjise te oshilimet elektrike
Perioda e oshilimeve elek.harmonizuese
Osciloskopi dhe oshilimet
Llojet e oshilimeve elektrike
Analogjia ne mes oshilimeve elektrike dhe mekanike
-Kondensatori dhe bobina formojne nje qark
-Ne qarkun e tyre kemi ndryshime ne tension U dhe intensitet I qe na tregon shigjeta
ne ampermeter sepse menjanohet here ne njeren a here ne tjetren dhe paraqitet rryme e induktuar
-Pra qarku LC mund te prodhoje oshilimet elektrike
-Kombinimi i kondensatorit dhe bobines me induktivitet paraqet qark te thjesht elektrik lekundes
Zbatimi:
* Nderpreresi kycet,
*Me poziten 1 dhe nga burimi i cili eshte forca elektrolevizore,pllaka e siperme ngarkohet me sasi pozitive te elektricitetit kurse pjesa e poshtme me sasi negative,prandaj formon energji elektrike
*Me poziten 2 elektronet nga pjesa e poshtme levizin ne percjelles(bobine)
*Kondensatori shkarkohet dhe ne qark fillon te rrjedh rryme
*Regjistrohet ne ampermeter
* Ndryshon tensioni U
Lekundjet elektrike perfitohen nga qarku i thjeshte elektrik;eksperimenti
Perfundimi
Oshilimet elektrike harmonizuese
Shkaku i ndryshimit te tensionit U dhe intensitetit te rrymes I ne qark paraqiten lekundje elektrike periodike(harmonizuese,te njejta)
y=Asin(Bt+C)
Q=Aqsin(wt+Cq)
sipasQ=CU
zev.CU=AcuSin(wt+Cq)/C
U=AuSin(wt+Cq) dhe
I=A1Sin(wt+C1)
Shkaku kryesor per fillimin e oshilimeve elektrike eshte jobaraspesha ne qark sepse ne i japim sasi te caktuar te energjise fillestare:W=CU2/2
Kur rryma ne qarkun LC fillon te rritet nga 0 shkon deri max. tensioni ne pllaka bie deri 0 dhe fusha elektrike E=0,por elektronet ne kondensator levizin ende dhe e ngarkojne perseri kondensatorin.
Se pari kur kondensatori ngarkohet ka energji elektrike max dhe lidhet me Ep kurse energjia e bobines eshte 0
.

Pas ngarkimit kondensatori fillon te zbrazet gradualisht ,krijohet rryme ne bobine
.
Si rezultat i rrymes ne bobine formohet fushe magnetike kahu i se ciles shihet ne fig.dhe energjia elektrike shnderrohet ne energji magnetike dhe fusha mg eshte max.
.
Kur ngarkohet perseri aty krijohet rryme e kundert qe eshte paraqitur ne fillim dhe energjia elektrike e fushes bie dei 0 kurse energjia magnetike e fushes eshte max.

Kjo fushe magnetike transformohet perseri ne elektrike dhe ky proces i njejte perseritet.
Ligji per ruajten e enegjise te oshilimet elektrike
Prape kur shkarkohet kondensatori ne qark lind fusha magnetike B rreth bobines L pra energjia elektrike e kondensatorit ne qark leviz duket u transformuar ne energji magnetike dhe anasjelltas.
Prandaj kemi W=LI2/2
sipas energjise se pergjithshme
W=Wc+Wl
W=CU2/2+LI2/2
W=CU2/2 dhe W=LI2/2
Sikur se te lavjerresi qe Ep shnderrohet ne Ek gjate levizjes drejt pozites ekuilibruese.Ajo leviz perseri edhe pse arrin ne ate pozite per shkak te inercise.
Kurse ketu kemi se elektronet levizin dhe e ngarkojne kondensatorin me kah te kundert nga ngarkimi i pare,intensiteti bie ngadale dhe kemi ndryshim ne rrjedhjen e rrymes i cili shkakton
rrymen e induktuar
e cila eshte me kah te njejte me rrymen e meparshme.
Kjo rryme e induktuar dobesohet derisa te ngarkohet kondensatori perseri,kur ngarkohet I i rrymes eshte 0,fusha mg ne bobine 0 kurse I ne fushen elektrike eshte max dhe ka kah te kundert me fushen elektrike fillestare dhe nga en.elektrike kalon ne ate magnetike.
Shikojme figuren perseri.
Keto jane lekundje ELEKTROMAGNETIKE
Perkufizim:lekundjet e ketilla periodike te intensitetit I te fushes elektrike dhe te fushes magnetike quhen lekundje elektromagnetike.
Kemi edhe lekundje elekomagnetike vetjake;ato jane te te cilat i eshte dhene nje energji e caktuar elektrike.
Kurse kur nuk kemi rezistence termike ne qark LC fitohen lekundje te pashuara.

Nese qarku eshte i lidhur me nje burim te rrymes se ndryshuar atehere ne qarkun lekundes ndodhin dy lloje oshilimesh:
1.Lekundjet vetjake - frekuenca e atyre percaktohet nga vetite e kapacitetit c dhe induktivitetit L.
2.Lekundjet e detyruara - frekuenca e atyre percaktohet nga forca elektrolevizore qe vepron aty ne qark.
Rezonanca elektrike
Ky eshte shembulli i nje qarku lekundes qe ka kodensator dhe te cilit ne mund t'ia ndryshojme kapacitetin.
Nese frekuenca qe ka ndryshon nga frekuenca e burimit te rrymes elektrike atehere llamba pak do te ndricoje.Po me ndryshimin e kapacitetit te kondensatorit arrijme qe frekuenca e burimit dhe vetjake e qarkut te barazohen dhe llabma do te ndricoje sepse reszistenca e qarkut eshte min.
Ky rast paraqet
rezonancen elektrike
Ne qark kemi R-rezistence termike,Rl-rezistence induktive dhe Rc-rezistence kapaciteti dhe Z-rezistenca e pergjithshme
=
atehere kemi
frekuenca kendore e rezonances
Rezonanca ka zbatim te madh edhe ne radioteknike sepse kur lekundjet vetjake te radiomarresit perputhen me frekuencen e readiodhenesit kemi rezonance dhe zeri ne radioapart degjohet mire.
Valet elektromagnetike
Qarku i hapur formohet ashtu qe pllakat e kondensatorit te largohen nga njera tjetra deri ne max kurse numri i spiraleve ne bobine te zvogelohet deri ne min.
Kjo dmth.se fusha elektrike eshte e perqendruar ndermet pllakave te kondensatorit kurse fusha magnetike ne bobine.
Nese bobinen e zevendesojme me nje percjelles drejtevizor fitojme nje qark te thjeshte lekundes qe quhet
antene dipolare.
Por duhet te dime se qarku i mbyllur nuk prodhon vale elektromagnetike sepse fusha elektrike perqendrohet ne armatura te kondensatorit kurse fusha magnetike ne bobine.Prandaj qarku lekundes i hapur formon vale elektromagnetike.
Fitojme qarkun lekundes gjysem te hapur dhe fusha elektrike perqendrohet pjeserisht edhe ne armatura ne pjesen e jashtme.
Pllakat e kondensatorit largohen dhe ky qark quhet qark lekundes i hapur.
Kur skajet e percjellesit ngarkohen ne menyre alternative do te fitohet fushe elektrike.
Si rezultat i levizjen se ngarkesave rreth percjellesit fitohet edhe fusha magnetike.
Pastaj edhe valet elektromagnetike krijohen rreth percjellesit dhe perhapen njekohesisht me valet elektrike.
Keto antena rrezatojne vale elektromagnetike te cilat perhapen ne te gjitha anet me shpejtesi te drites.
Per kohen t=0 vijat e fushes burojne nga ngarkesat pozitive dhe hyjne ne ato negative.
Mirepo gjate afrimit te ngarkesave vijat e forcave e ndryshojne formen dhe kryesisht ato jane te mbyllura.
Oshilime elektrike kemi edhe te osciloskopet(oscilograf) sepse e percjell me mire intensitetin dhe tensionin dhe mund ta tregoje ndryshimin e ndonje madhesie fizike qe i regjistron me pas ne elektrike dhe vezhgohen ne menyre elektrike.
Oshilimet e paamortizuara
Jane ato oshilimet ku energjia fillestare harxhohet me levizje te padeshiruara dhe gjate nje periode rregullisht ne menyre periodike kompensohet prandaj mund te oshiloje pa fund.Shembull konkret eshte rrotullimi i Tokes rreth boshtit te vet.
Autooshilimet
Energjia ne oshilues elektrik transformohet ne nxehtesi kjo mundesohet nga lidhja e burimit te forces elektromotore harmonizuese edhe ajo ndryshon me kalimin e kohes ose ai qark elektrik i cili mund te gjeneroje oshilime elektrike te paamortizuara.

Rezonanca
Sic e kemi permend me pare;nese frekuenca e forces elektromotore eshte e afert me frekuencen e oshilimeve te lira paraqitet rezonanca.
Llojet e oshilimeve
Perioda e oshilimeve elektrike
Analogjia e oshilimeve
Fjala analogji dmth ngjashmeria qe kane sendet apo dukurite e ndryshme
FUND
Punuan:Laureta Musliu
Adriane Hoxha
Full transcript