Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МАЛЧДЫН ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ, САНАЛ

No description
by

Ganzo Ts

on 12 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МАЛЧДЫН ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ, САНАЛ

МАЛЧДЫН ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСЛЭЛ, САНАЛ
2011 он
МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР
ХАА-н салбар ДНБ-ийн
13%
Үүнээс: Мал аж ахуй салбар
79%
Малчин
311 мянга
, Малчин өрх
155 мянга

Малын тоо
36.3 сая

Үүнээс: Арвин ашиг шимт эрлийз мал нь
470 мян

Бэлчээрийн талбай
113 сая га
МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРТ ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар:
ЭМД –
97.8 мян
буюу
30 %
малчин
НД –
19.3 мян
буюу
6.2 %
малчин
Малчид төрийн
үйлчилгээ хоршоогоор дамжуулан авах
МАА-н мэргэжилтэй боловсон хүчин дутмаг
Бэлчээрийг хамтран ашиглах
Хээлтүүлэгч малын чанар муудсан
Түүхий эд борлуулах нэгдсэн сүлжээ байхгүй
Эрсдэл даван туулах чадавхи муу
Малын төрөл хоорондын харьцаа, сүргийн бүтцийг сайжруулах
МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАРТ ТӨРӨӨС БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО
Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтад байна.
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого

Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого

Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр
2012 онд хийгдэж буй ажлууд
Хоршооны өнөөгийн байдал
Хоршоонд чиглэсэн
төрийн бодлогууд
ХАА-н хоршоодод:
2011
онд
3,4 тэрбум
төгрөг
900 сая
төгрөгийг
20
хоршоонд 6 жил хүүгүй олгосон.
2,5 тэрбум
төгрөгийг
96
хоршоонд
4
-н жил
6%
-ийн хүүтэй олгосон.


2012
онд
2,1 тэрбум
төгрөг
ХАА-н
104
хоршоонд
9 сая
төгрөгөөр дэмжлэг,
8,5 сая
төгрөгийг зээлээр олгохоор бэлтгэл ажил хангагдаж байна.
Шинэчлэлийн засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, зах зээлд нийлүүлэх зорилго бүхий хөдөө аж ахуйн биржийг байгуулах ;

Мах махан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор махны нийлүүлэлтийн шинэ тогтолцоо бүрдүүлэх ;

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого болон Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх;

Мал эмнэлэг үржлийн үйлчилгээний албыг бүх сумдад бэхжүүлэх ;
НЭГ БАГ - НЭГ МАЛЧДЫН ХОРШОО
155000 малчин өрх
Төрийн бодлого
1578 (нийт багийн тоо)
-
аймгийн төвийн багууд
-
сумын төвийн багууд
=
1100 баг (малчин өрхүүд)
Ноосны урамшуулал
Худаг гаргах
Хээлтүүлэгч мал
Хадлангын иж бүрдэл
Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх

ЖИШЭЭ НЬ:
Ноосны урамшуулал
Худаг гаргах
Хээлтүүлэгч мал
Хадлангын иж бүрдэл
Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгчтэй тэмцэх


Нэг багт байх малын тоо (Дунджаар)
Ашиг 551,0 сая төг
Зарлага 30% буюу 236,1 сая төг


ХОРШИЖ АЖИЛСАНААР БАГИЙН МАЛЧДЫН ОЛОХ ОРЛОГО, АШИГ (Дунджаар)
Ашиг 268,7 сая төг
Зарлага 35% буюу 144,7 сая төг


ОДОО БАГИЙН МАЛЧДЫН ОЛЖ БУЙ ОРЛОГО, АШИГ (Дунджаар)
ЗГ, ОУБ-УУДААС МАЛЧДЫН ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ СУУРИЙГ ТАВЬСАН.
ХАА-н
бирж

ХАА-н
хоршоо

Малчдын
хоршоо

“Малчдын хоршоо”-г хөгжүүлэх
төрийн бодлого

Төрийн дэмжлэг

Ноосны урамшуулал
Худаг
Хээлтүүлэгч мал
Хадлангын иж бүрдэл
Түүхий эдийн боох баглах төхөөрөмж
Тэжээлийн жижиг оврын үйлдвэр
Мал ялгах хашаа
Зоорь бүхий мал нядалгааны нэгж
Бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч
Цэцэрлэгийн багш
МЭҮ-ийн зардал
Малчдын Хоршоо
ХХоршоо байгуулах
ЭМД, НД-д бүрэн хамрах
Малын чанар сайжруулах
Өвсний саравч барьсан
Түүхий эдийн анхан шатны тордолт
Олон наст тэжээлийн ургамал
Малаа вакцинд бүрэн хамруулсан
Бэлчээр хамгаалах арга боловсруулсан
Малаа бүрэн бүртгэлжүүлсэн
Гэр цэцэрлэгтэй болсон
Малаа даатгалд хамруулах
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ САЙЖРУУЛАХ

Хоршооны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт;
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт;
Засгийн газрын 2011 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 211 дүгээр тогтоолд батлагдсан "Ноосны урамшууллын журам"-д өөрчлөлт хийх;


Төрөөс хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд:

"Нэг баг- нэг малчдын хоршоо”
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
Төрөөс малчдын хоршоог бүхий л талаар дэмжих;
Малчдыг сайн дурын үндсэн дээр хоршуулах;
Төрийн үйлчилгээ, дэмжлэгийг малчдад жигд хүртээх;
Малын гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий эдийг борлуулах зах зээлийн оновчтой тогтолцоо бий болгох;
Малын чанарыг сайжруулах;
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
http://www.mofa.gov.mn
Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар
МААБХЗГ-ын дарга Н.Ганибал

Нийт өрхийн 88% буюу 136 мянган
өрх нь 500 хүртлэх малтай
155000 өрх
1100 малчдын хоршоо
Хадлангаа хамтран бэлтгэх
Сумын төв
Баг
Аймгийн төв

Шийдвэрлэх асуудлууд

Төрийн бодлого малчин өрх бүрт хүрэхгүй
Бэлчээр ашиглалтын зохион байгуулалт сул
Түүхий эд боруулах нэгдсэн сүлжээ бүрдээгүй
Малчид нийгмийн хариуцлага үүрэхгүй
Малын чанар, эрсдэл даах чадвар муудсан
Малын сүргийн бүтэц алдагдсан
МАА-н үйлвэрлэлийн бүтээгдэхүүний гарц буурсан
Мал эрүүлжүүлэлт, анхан шатны үйлчилгээ тогтмолжоогүй
Мал Аж Ахуйн салбарын бүтэц
Малчдын хоршооны дүрэм
Өндөр хөгжилтэй БНСУ-ын "Шинэ Тосгон Хөдөлгөөн", Изриаль улсын "Изриалийн коммун" зэрэг амжилттай хэрэгжсэн төслүүдээс жишээ авах.
ХАА-н биржийн
анхан шатны нэгж
Малын түүхий эдийн
анхан шатны тордолт хийх
Малын түүхий эдийн бөөний төв
Харилцан хамаарлын жишээ
Зорилго:
Төрийн бодлого малчин өрх бүрт хүрэх
Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх;
Малчдыг орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын баталгаа бий болгох.
Соёлын нийтлэг хэрэгцээгээ хангах боломжоор хангагдсан
Малын чанрыг сайжруулах
Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах
Фермер
Малчин
Эрчимжсэн
Ферм
Фермер
Фермер
Сүү цуглуулах
сүлжээ
Боловсруулах үйлдвэр

Трийн бодлого малчин рх брт хрэхгй
Бэлчээр ашиглалтын зохион байгуулалт сул
Тхий эд боруулах нэгдсэн слжээ брдээгй
Малчид нийгмийн хариуцлага рэхгй
Малын чанар, эрсдэл даах чадвар муудсан
Малын сргийн бтэц алдагдсан
МАА-н йлвэрлэлийн бтээгдэхний гарц буурсан
Мал эрлжлэлт, анхан шатны йлчилгээ тогтмолжоогй
dsfasf
dfasdf
Full transcript