Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

9. 12. 2017 – DOD FIT ČVUT 2018/2019

Prezentace pro Den otevřených dveří pro zájemce o bakalářské studium (začínající v roce 2017/2018) Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.
by

Veronika Dvořáková

on 8 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 9. 12. 2017 – DOD FIT ČVUT 2018/2019

Přednáška
z naší krátké historie
studijní program Informatika a jeho obory
přijímací řízení
studium v zahraničí
proč studovat FIT
spolupráce s průmyslem

Další program
stánky v přízemí Nové budovy ČVUT
stánky a workshopy jednotlivých oborů
prohlídky prostor a laboratoří FIT

Radim Špetlík
a
Karel Rymeš
vyhráli soutěž Angry Birds AI Competition 2014 i 2015, jejíž cílem bylo vyvinout inteligentního agenta, který dokáže bez lidského zásahu hrát populární hru Angry Birds.

Marek Suchánek
zvítězil v mezinárodním kole soutěže NetRiders CCNA, která je zaměřena na znalosti počítačových sítí.

Jan Tkačík
vyvinul nové algoritmy pro neuronový Turingův stroj, které používá policie ČR při predikování pohybu podezřelých osob.

Ing. Petr Procházka, Ph.D.
získal 3. místo v Cenách Wernera von Siemense 2014 za nejlepší disertační práci na téma Natural Language Compression Using Byte Codes.

Bc. Vojtěch Krs
naprogramoval jako první na světě software VRClay, ve kterém lze jednoduše pomocí brýlí Oculus Rift a ovladačů Razer’s Hydra modelovat v prostoru. Za svou bakalářskou práci získal mimo jiné i ocenění děkana.
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prezentace pro zájemce o bakalářské studium
9. 12. 2017
Program DOD FIT
Historie FIT
Proč studovat FIT?
Průběh studia
Obory BSP Informatika
Společné předměty
Úspěchy studentů FIT
BIT
Bezpečnost a informační technologie

PI
Počítačové inženýrství

ISM
Informační systémy a management

Harmonogram
přijímacího řízení

Kde sídlí (a učí) FIT
Přijímací řízení do BSP
Studium v zahraničí
Katedry FIT
2009
– vznik FIT a zahájení prezenční výuky
v bakalářském studijním programu (BSP) Informatika
2010
– zahájení prezenční výuky v magisterském studijním programu (MSP) Informatika, kombinované
formy BSP a Ph.D. a anglické verze BSP a MSP

prosinec 2010
– první absolvent doktorského studia
červen 2012
– první absolventi: 100 Ing. + 100 Bc.

2014
– akreditace nového BSP programu Informatika
2015
– akreditace nového MSP programu Informatika
Stav k 8. 12. 2017
1 580 BSP + 413 MSP + 63 Ph.D. = 2 056 studentů
168 zaměstnanců

teoretické informatiky (KTI)
softwarového inženýrství (KSI)
číslicového návrhu (KČN)
počítačových systémů (KPS)
aplikované matematiky (KAM)
Bakalářský studijní program
čistě
informatický studijní program
podle mezinárodních standardů

poskytuje
potřebný matematický a teoretický základ

věnuje se
moderním technologiím
a programování

neobsahuje fyziku

od 2. ročníku nabízí
6 studijních oborů

obor si student volí sám
, nejpozději do určení tématu bakalářské práce, a může jej během studia měnit

bakalářské obory mají
navazující magisterské obory

standardní doba studia
3 roky
13 týdnů semestru
– zimní a letní

cca
26 h/týdně
výuky:
přednášky v posluchárnách
semináře v tabulových učebnách
praktická výuka v počítačových učebnách
cca
5 zkoušek
na konci semestru

evropský kreditní systém
(ECTS)
celkem je třeba získat aspoň
180 kreditů

Bezpečnost a informační technologie
Informační systémy a management
Počítačové inženýrství
Teoretická informatika
Webové a softwarové inženýrství
zaměření Počítačová grafika
zaměření Softwarové inženýrství
zaměření Webové inženýrství
Znalostní inženýrství
Volba oboru vás nelimituje!
Obor si student volí výběrem oborových předmětů od druhého ročníku.
Obory nejsou omezeny kapacitně.
1. semestr
Číslicové a analogové obvody
Matematická logika
Právo a informatika
Programování a algoritmizace 1
Programování v shellu 1
Základy matematické analýzy
Tělesná výchova

2. semestr
Databázové systémy
Lineární algebra
Programování a algoritmizace 2
Struktura a architektura počítačů
Volitelný předmět
Tělesná výchova


6. semestr
Angličtina, externí certifikát
Bakalářská práce
Dokumentace, prezentace, rétorika
Povinně volitelný humanitní předmět
Povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
Volitelný předmět
3. semestr
Algoritmy a grafy 1
Automaty a gramatiky
Základy diskrétní matematiky
Volitelný předmět

4. semestr
Bezpečnost
Operační systémy
Počítačové sítě
Volitelný předmět


5. semestr
Bakalářský projekt
Pravděpodobnost a statistika
Softwarové inženýrství 1
Volitelný předmětOborové předměty
Konceptuální modelování
Právo a podnikání
Softwarové inženýrství 2
Tvorba informačních systémů
Znalostní inženýrství

Jeden z finačně-manažerských:
Finanční a manažerské účetnictví
Finanční trhy
Světová ekonomika a podnikání
Oborové předměty
Architektury počítačových systémů
Jednotky počítačů
Praktika v návrhu číslicových obvodů
Systémy reálného času
Vestavné systémy
Základy řízení systému
Oborové předměty
Administrace OS Unix
Administrace OS Windows
Architektury počítačových systémů
Bezpečný kód
Hardwarová bezpečnost
Systémová a síťová bezpečnost
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/ism
Kontakt:
Ing. David Buchtela, Ph.D., david.buchtela@fit.cvut.cz
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/bit
Kontakt:
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. <robert.lorencz@fit.cvut.cz>
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/pi
Kontakt:
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. <hana.kubatova@fit.cvut.cz>

1. 1. 2018
– otevření elektronického formuláře pro přihlášky
https://prihlaska.cvut.cz
(650 Kč)
31. 3. 2018
– poslední možnost doručení vytisknuté, podepsané a zaplacené papírové přihlášky na studijní oddělení
1. 4. 2018
– otevření aplikace
https://pririz.fit.cvut.cz
13. 6. 2018
– (středa) přijímací zkouška z matematiky na FIT (90 minut, nutno se přihlásit skrz aplikaci do 10. 6. 2018)
21. 6. 2018
– náhradní termín přijímací zkoušky
do 14. 6. 2018
– zveřejnění bodové hranice pro doplnění kapacity
do 25. 9. 2018
– zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
28. 6. 2018
– zápis do studia
26. 9. 2018
– náhradní termín zápisu do studia
1. 10. 2018
– začátek semestru
TI
Teoretická informatika

Oborové předměty
Algoritmy a grafy 2
Architektury počítačových systémů
Object-Oriented Programming
Programovací jazyky a překladače
Programovací paradigmata
Vytěžování znalostí z dat
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/ti
Kontakt:
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. <jan.janousek@fit.cvut.cz>
WSI
Webové a softwarové inženýrství


studijní pobyty v rámci programu Erasmus
– 40 bilaterálních dohod (např. TU Wien, RWTH Aachen, TU Helsinki, UP Valencia, UP Catalunya, EPITA Paris, TU Delft, USI Lugano, Roma La Sapienza, ETH Zurich)
intenzivní kurzy Athens
bilaterální dohody mimo EU v rámci sítě Magalhaes
(např. UNAM + IPN Mexico, PUCP Peru, UTP Panama, USP + UFRJ Brazilie, UFSM Chile)
další dohody
(např. ITESM Mexico, UTEM Chile)


Učte se jazyky,
angličtina NESTAČÍ!

Počet přijímaných studentů: 1100 (prez.) + 200 (komb.)

Přijímací
zkouška z matematiky
na FIT
13. června 2018 – 65 a více bodů (ze 100)

Možnosti prominutí přijímací zkoušky:
test
SCIO z matematiky
– percentil 65 a více
test
SCIO z obecných studijních předpokladů
– percentil 65 a více
úspěšný řešitel krajského kola
SŠ olympiády
v matematice, fyzice či programování (nebo děkanem uznaná ekvivalentní soutěž)
úspěšný řešitelem fakultní programovací soutěž FIKS
https://fiks.fit.cvut.cz
Vše na jednom místě
v Kampusu Dejvice ČVUT!

Nová budova ČVUT
sídlo fakulty
4 posluchárny (sdílené s FA ČVUT)
3. patro
počítačové a seminární učebny
studentské respirium
děkanát
studijní oddělení
PR oddělení

Národní technická knihovna
(NTK)
Ballingův sál
počítačová učebna
týmové studovny a spousta prostoru i knih pro samostudium

Budova A
(9. – 14. patro)
počítačové a seminární učebny
studentská respiria v každém patře
katedry
kanceláře vyučujících
výzkumné skupiny a laboratoře
FIT se za svou krátkou existenci stala místem,
kde informatika žije a kde se informatici setkávají a tvoří.
BUĎ FIT
Oblast výzkumu
Portál Spolupráce
s průmyslem (SSP)

WSI-PG
Počítačová grafika
Oborové předměty
Multimediální a grafické aplikace
Počítačová grafika
Programování grafických aplikací
Programování v Pythonu
Tvorba uživatelského rozhraní
Softwarový týmový projekt 2
WSI-WI
Webové inženýrství
Oborové předměty
DB technologie pro Big Data
Programovací paradigmata
Technologie Java
Technologie XML
Tvorba webových aplikací
Vyhledávání na webu a v multimediálních DB

WSI-SI
Softwarové inženýrství
Oborové předměty
Programovací paradigmata
Object-Oriented Programming
Konceptualní modelování
Softwarové inženýrství 2
Softwarový týmový projekt 1
Softwarový týmový projekt 2
Technologie Java

Kontakt:
Ing. Michal Valenta, Ph.D. <michal.valenta@fit.cvut.cz>
ZI
Znalostní inženýrství

Oborové předměty
DB technologie pro Big Data
Technologie Java
Vyhledávání na webu a multimediálních DB
Vytěžování znalostí z dat
Základy umělé inteligence
Znalostní systémy
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/zi
Kontakt:
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. <marcel.jirina@fit.cvut.cz>
Výzkumné skupiny
Aplikovaná matematika
Aplikovaná numerika a kryptologie
Arbologie
Centrum pro konceptuální modelování a implementaci
Číslicový návrh a spolehlivost
Inteligentní web
Paralelní a distribuované výpočty
Počítačové sítě
Pražský stringologický klub
Programovací jazyky
Síťová bezpečnost
Výpočetní inteligence
http://fit.cvut.cz/fakulta/veda
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/wsi-pg
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/wsi-si
https://fit.cvut.cz/student/bakalar/wsi-wi
FIREWALL
ANTIVIR
ČIPOVÉ
KARTY
SPRÁVCE
SÍTĚ

PODNIKOVÝ IS
FINANČNÍ ŘÍZENÍ
BUSINESS
INTELLIGENCE
PRÁVO V IT
PRAKTICKÉ
POUŽITÍ
PROCESORŮ
ŘÍZENÍ
ROBOTŮ
PROGRAMOVATELNÝ
HARDWARE (FPGA)
VESTAVNÉ
SYSTÉMY
ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
SPOLEČNÉ ZÁKLADY
PROGRAMOVACÍ JAZYKY
ALGORITMY
2D/3D MODELY
ANIMACE
GRAFICKÉ EDITORY
DATABÁZE
VELKÉ SW
SYSTÉMY
ANALÝZA + NÁVRH
VÝVOJ V TÝMU
WEBOVÉ APLIKACE
MULTIMEDIÁLNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
WEBOVÁ SLUŽBA (SEO)
UMĚLÁ
INTELIGENCE
DATA MINING
ALGORITMY
seznámení s firemními technologiemi a prostředím

řešení reálných a zajímavých problémů v rámci studia

přivýdělek při studiu a získávání praxe do CV

uznávání projektů do předmětů a jako závěrečné práce

https://ssp.fit.cvut.cz
Ústav tělesné výchovy a sportu
ČVUT v Praze


Zajišťuje TV a sport pro celé ČVUT
Pořádá sportovní akce
Běh 17. listopadu
Akademická mistrovství
Rektorský sportovní den
Provozuje sportovní centrum
Připravuje zimní a letní kurzy
Nabízí více jak 40 sportů

http://fit.cvut.cz/zajemce/
proc-studovat-na-fit/uspechy-studentu
http://fit.cvut.cz/zajemce/proc-studovat-na-fit
Připoj se k nám!
Facebook @FITCVUT

https://www.facebook.com/fitcvut
Twitter @FIT_CTU

https://twitter.com/fit_ctu
Instagram @FIT_CTU
https://www.instagram.com/fit_ctu
YouTube @FIT_CTU
https://www.youtube.com/user/FITCTU
#dodfit
#fitcvut #cvut


V Evropě je

ponteciál více než
750,000 výborně placených nových IT míst do roku 2020.
Pro studium FIT nejsou nutné žádné předchozí IT znalosti ani dovednosti v programování
. Vše vás naučíme! Stačí jen chtít.
Průběžně
inovujeme
výuku a vyhodnocujeme její kvalitu.
Učíme programování v mnoha jazycích
(C++, C#, Python, Ruby, Scala, PHP, Java, JS a mnoho dalších).
Pomocí portálu Spolupráce s průmyslem (SSP)
propojujeme výuku s placenou praxí
ve významných firmách z různých IT oblastí.
Stále zvyšujeme nabídku
studia na IT fakultách v zahraničí
(Evropa, Asie i Amerika).
Přímo na fakultě pořádáme
vývojářské konference
(např. LinuxDays),
konferenci o právu a informatice LAW FIT
a spolupořádáme další akce, které rozšiřují odborný profil našich studentů.
Nabízíme
odborné mimoškolní přednášky
od lidí z praxe o tom, co hýbe IT světem.
Díky studentům vznikla unikátní open-source
Laboratoři 3D tisku
.
Studenti a zaměstnanci vydávájí elektronický
časopis Buď FIT
.
http://casopis.fit.cvut.cz
Vybudovali jsme jedinečnou
SAGELab
(grafika v tom nejvyšším rozlišení).
Starší studenti pořádají pro prváky
Seznamovák
.
Společně s VŠCHT nabízíme
studium Bioinformatiky
.
Bezproblémové uplatnění na trhu práce.


Pojem „nezaměstnanost“ naši absolventi neznají.
Máme
vlastní studentský klub FIT++
. Zapojit se může každý, a pomáhat tak v realizaci FIŤáckých akcí (FIT párty, LAN párty, Narozeniny fakulty, Den otevřených dveří,... a další).
Máme
moderně vybavené počítačové učebny
, včetně speciálních, jako jsou síťová, databázová, systémová, multimediální a další.
Máme
přípravné kurzy matematiky
. Jeden k přijímací zkoušce, druhý pro přijaté ještě před začátkem studia.
Zdarma, online a za první kredity
!
Využijte přípravný kurz matematiky, který je on-line a zdarma!
https://fit.cvut.cz/prijimacky_bsp
https://fit.cvut.cz/prijimacky_bsp
Specializované laboratoře
DataLab
Forenzní laboratoř
GPU laboratoř
Laboratoř 3D tisku
Laboratoř datových věd (DataLab)
Laboratoř inteligentních vestavných systémů
Laboratoř počítačového inženýrství
Laboratoř výzkumu programování
Laboratoř zpracování obrazu (ImproLab)
Laboratoř číslicového návrhu a spolehlivosti
SAGELab
ShowmaxLab
UsabilityLab
Full transcript