Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FY2: Kineettinen kaasuteoria

No description
by

Lauri Hellstén

on 4 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FY2: Kineettinen kaasuteoria

Kineettinen kaasuteoria Kineettisen kaasuteorian mukaan kaasu koostuu suuresta määrästä pieniä hiukkasia, jotka ovat jatkuvassa satunnaisessa liikkeessä. Kineettisen kaasuteoria pyrkii mikrotason ilmiöiden avulla selittämään makrotason ilmiöitä paineen tilavuuden lämpötilan olomuodon "Paine johtuu kaasuhiukkasten törmäyksistä toisiinsa ja niitä sisältävän astian seinämiin" Kineettisen kaasuteoria pohjautuu ideaalikaasun malliin Ideaalikaasu Kaasut koostuvat pienistä, pistemäisistä rakennesosasista, joita ovat atomit ja molekyylit. Nopeasti liikkuvat hiukkaset törmäilevät jatkuvasti toisiinsa ja niitä sisältävän astian seinämiin. Brownin liike Brownin liike on nesteessä tai kaasussa olevia pieniä hiukkasia tarkasteltaessa havaittava satunnainen ja itsenäinen siksak-liike. Nimetty kasvitieteilijä Robert Brownin mukaan, joka vuonna 1827 huomasi, että vedessä kelluva siitepöly liikkui satunnaisesti. Albert Einstein selitti hiukkasten liikeratojen johtuvan siitä, että niitä pommittaa jatkuvasti ympäröivien hiukkasten lämpöliike. Robert Brown (1773 –1858) Albert Einstein (1879 – 1955) Daniel Bernoulli julkaisi vuonna 1738 teoksen Hydrodynamica, joka toimi pohjana kineettisen kaasuteorian syntymiselle. Fyysikot John Herapath,
Rudolf Clasius, James Clerk Maxwell sekä Albert Einstein parantelivat
Bernoullin kehittämää teoriaa joka lopulta sai sen nykyisen muotonsa. Hivenen historiaa... Daniel Bernoulli (1700 – 1782) Bernoullin kaasuteoriaa
ei hyväksytty suoraan. muutoksia! Vetyatomi Vesimolekyyli
Rakenneosaset ovat jatkuvassa satunnaisessa liikkeessä, joka on nopeaa ja suoraviivaista. Rakenneosasten keskimääräinen liike-energia riippuu lämpötilasta: mitä suurempi lämpötila, sitä nopeammin molekyylit liikkuvat. Rakenneosaset törmäilevät toisiinsa ja astian seiniin. Törmäykset ovat täysin kimmoisia ja noudattavat mekaniikan peruslakeja. Mikään liikesuunta ei ole erikoisasemassa.
Rakenneosasten yhteinen liikemäärä ja liike-energia säilyvät törmäyksissä. Rakenneosaset eivät vuorovaikuta toistensa
kanssa muutoin kuin törmätessään. Kaasun käytettävissä oleva tilavuus on paljon suurempi kuin kaasun rakenneosasten tilavuus Ideaalikaasu ja Reaalikaasu Ideaalikaasu on reaalikaasun (todellinen kaasu) malli, joka ennustaa reaalikaasun käyttäytymistä. Ideaalikaasun malli toimii parhaiten, kun reaalikaasun paine on pieni lämpötila on korkea molekyylirakenne on pieni sulamispiste on alhainen Ideaalikaasun mallia noudattavat parhaiten helium, neon, argon, krypton, ksenon ja radon.
Full transcript