Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezetői Konferencia

Teljesítményértékelés a Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömbjében
by

Anikó Horváth (Horisz)

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ápolásmenedzsment I. Országos Középvezetői Konferencia

Tartalom
Miről lesz szó?
- Hogyan vezettük be a kompetencia alapú ápolást:
- Fogalmakról, amik nélkül nem tudunk dolgozni,
- A bevezetés lépéseiről,
- A változásokról,
- Összefoglalás

Kompetenciaalapú teljesítményértékelés  intézetünkben
Horváth Anikó
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb

Nemzetközi meghatározások: 50300 találat a google-n
A kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó jellemzői,
melyek okozati kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel (Boyatzis).

Alapvető azt jelenti, hogy a kompetencia eléggé tartós része a személyiségnek, hogy valószínűsítse a viselkedést.
Az okozati kapcsolat azt jelenti, hogy az adott kompetencia okozza, vagy legalábbis előrevetíti a viselkedést és a teljesítményt.
A kritériumnak való megfelelés értelmében a létező kompetenciák alapján megjósolható,
ki fog valamit jól vagy rosszul csinálni egy specifikus kritériumnak megfelelően.
A kiváló teljesítményszint a sztenderd eltérés az átlagostól fölfelé, a hatékony teljesítés pedig a végzés minimálisan elfogadható szintjét jelenti.
Vagy:
Azon tulajdonságok összessége, melyek megkülönböztetik a kiválót az átlagostól
(
Spencer
).

Mi is a kompetencia?
A kompetencia mindig magában hordozza a szándékot!
Miért kellett a kompetencia?

Kompetencia összetevői
I
smeretek, a tudás
: információk, amivel a személy rendelkezik;
Készségek, jártasságok
, melyek bizonyos fizikai és szellemi feladatok teljesülésének képességét adják;
Önértékelés, szociális szerepek
, melyek személyes értékek mentén szerveződnek, tehát olyan attitűdök, értékek, melyeket a személy fontosnak ítél, hogy legyenek vagy megtegye őket (pl. siker, karrier);
Személyiségvonások
, vagyis pszichikai-fizikai jellemzők és a helyzetekre, információkra adott válaszok;
Motivációk, attitűdök
: irányítják, befolyásolják, szelektálják a viselkedést bizonyos magatartások, célok felé.

Kompetencia modellek fajtái
Kulcs kompetenciák
, melyek a szervezet,
intézmény stratégiai céljait vannak hivatva támogatni. Meghatározójuk, hogy milyen prioritásokat tart a modell alkotója önmagára nézve kimagaslóan fontosnak.
Általános kompetenciák
, melyek azokat a jellemzőket tartalmazzák, melyek gyakori előfordulásúak és a résztvevő személyek általánosan alkalmazzák az elvárásnak megfelelően, hiszen feltételei a sikernek.
Funkcionális kompetenciák
, melyek a kimagasló teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukba.
Bevezetés lépései
- Dolgozói felmérés a kompetencia témakörében
- Képzés a témakörben
- Osztályértekezlet, konszenzus
- Dolgozói kompetencia felmérés
- Ápolói kompetencialista készítés
-
Teljesítményértékelés
Szöveges értékelés:
Megbízható, folyamatosan magas színvonalú munkát végez. Munkateljesítménye, munkamagatartása megfelel az elvárásoknak. Mivel jó képességű szakemberről van szó, így több részt kell vállalnak az osztály alakításában. Bátrabban kell véleményt nyilvánítania és szakápolónak megfelelően megszervezni a műszakjában dolgozó többi ápoló munkáját. Magatartásával képessé kell válnia, hogy az értékeket át tudja adni munkatársainak.
Asszertivitási tréning javasolt.

Teljesítményértékelés
Bevezetés a gyakorlatba
Első lépés
: vezető értékel beosztottat, két ciklusban
(főnővér, helyettesei - 3 fő, egyszerre, független egymástól, az eredményt átlagoljuk)
Második lépés
: vezető értékeli a beosztottat, a dolgozó pedig önértékel, egymással megbeszéljük. Több ciklus
Harmadik lépés
: vezető beosztottat, a dolgozó önmagát és 3 közvetlen munkatársat, előre nem készülhet fel a munkatársból. Itt tartunk, jeleleg.
Jövő
Jelenleg dolgozzuk ki a főápolók új kompetencia alapú munkaköri leírását és az ahhoz tartozó teljesítményértékelést.
Jövő nyárra bevezetjük a dolgozók részéről vezetőik értékelési rendszerét, a felkészítés már elkezdődött.
Eredmények

Ápolási vizit
et vezettünk be új szemlélettel: ellenőrző funkció mellett fejlesztési feladatokat is ellátó team, protokollfejlesztési feladatok is hozzájuk tartozik,

Teljesítményértékelés
i rendszer bevezetése, kompetenciaalapú értékeléssel, fejlesztésorientált.

Az ápolási dokumentáció
t átszerkesztettük: kompetenciaérzékennyé tettük.
Szakdolgozóink tudásának, szellemi tőkéjének ismerete segít az optimális
beosztás
elkészítésében.
A
kompetencia listák
at munkakörönként, végzettségek szerint készítettük el.
Összefoglalás
Kérdés: Milyen összetevői vannak a kompetenciának?
1. ismeretek
2. készségek, jártasságok
3. önértékelés, szociális szerepek
4. személyiségvonások
5. motivációk, attitűdök
Kérdés: Milyen részei vannak a teljesítményértékelési rendszerünknek?
1. munkateljesítmény
2. munkamagatartás
Köszönöm a figyelmet!
Full transcript