Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Consulterend overleg - Omgevingswet, stand van zaken begin 2014

auteur: kitty de bruin

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Consulterend overleg - Omgevingswet, stand van zaken begin 2014

Omgevingswet
Kitty de Bruin, projectleider VNG
24 maart 2013
Consulterend overleg

Wetsvoorstel Omgevingswet,
waar staan we nu?
RvS heeft advies gegeven op wetsvoorstel
Advies is geheim, tot dat het met aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.
RvS is kritisch over essentiële onderdelen uit wetten overbrengen naar AMvB's
RvS is kritisch over rolverdeling van de bevoegdheden van de verschillende overheden

Proces:
10 april BO Omgevingswet
In juni vergadering ministers over Ow
Daarna wetsvoorstel naar de TK
Verwacht: najaar parlementaire behandeling
2015 EK
Invoeringswet, AMvB's
Mogelijk in 2018 hele pakket in werking (heel optimistisch)

Lobby: VNG, G4, P10 en G32 zoveel mogelijk samen, of met begrip van verschillende inzichten.
AMvB’s: Meer bestuurlijke afwegingsruimte
117 huidige AMvB's > 3 of 4 AMvB's
Wordt vanaf nu tot medio 2015 aan gewerkt

AMvB 1 concentreert zich op omgevingsbesluiten
geschreven als met een schone lei: tabula rasa
AMvB 2 concentreert zich op Omgevingsnormen
basis zijn huidige normen uit sectorale wetten, zoals Wet geluidhinder, Wet bodembescherming, externe veiligheidsnormen, luchtkwaliteitsnormen etc
AMvB 3 = huidige Activiteitenbesluit & Bouwbesluit
3. Implementatie van de wet en onderliggende regelgeving
Impactanalyse in 2014
ICT en Digitale ontsluiting gegevens (laan van de leefomgeving)
Financieel onderzoek
Samenhang RUD's
Ons doel
Oplossen van gemeentelijke problemen in het omgevingsrecht

4. Verbetering kennis en kunde

Aansluiting bij Nu al Eenvoudig Beter traject
Steun voor initiatief Ontslakken
Regionale bijeenkomsten najaar
Nog weinig goede voorbeelden bekend voor ICT..
In AMvB 2 wordt de gemeentelijke bestuurlijke afwegingsruimte bepaald.

Aanpalende wetgevingstrajecten

VTH wet, invullen van de Wabo
Aparte wetsvoorstel Grond en Eigendom, per 1/1/2018. Vervangt Onteigeningswet, Wvg en de WILG en introductie stedelijke herverkaveling
Wijziging Wet bodembescherming
Wijziging Wet geluidhinder (SWUNG)
Wijzing huidige natuurwetgeving met de PAS
Nieuwe Wet Natuur
Private Bouwplantoets in o.a. Woningwet en Bouwbesluit
AMvB's onder Chw
In 2014 is bestuurlijke afwegingsruimte het belangrijkste vraagstuk.

Eerste gedachtegang VNG:
Zoeken in: wat kan er nu al? Wat hebben we meer nodig aan instrumenten en hoe kan dit eenvoudiger?
> landelijk basisniveau
> bestuurlijke afwegingsruimte

Vraagstukken:
Kennis en Kunde, meer samenwerking in RUD's ?
Meer onderzoek nodig
Behoefte aan pseudowetgeving
Wat voor soort problemen zijn dit?
- Trage procedures
- Onvoorspelbare procedures
- Hoge onderzoekslasten
- Weinig lokale bestuurlijke afwegingsruimte

Lijst met top 9 grootste knelpunten van De Zeeuw uit 2011
De wens van Rutte I en II:
Een Omgevingswet
Even indruk maken met feiten:

15 wetten gaan op in de Omgevingswet (oa de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wabo, de Crisis- en herstelwet, de Waterwet, diverse milieuwetten en tzt de nieuwe Natuurwet),
117 AMvB’s worden teruggebracht tot 3 AMvB’s
En dan volgen daarna de vele ministeriële regelingen.
Ministerie van IenM trekt
EZ (natuur en ondernemers), Bzk (bouwen) OCW (monumenten/ cultuur), V&J (veiligheid) en V&W (gezondheidsnormen) volgen.
MP persoonlijk betrokken.
Gewenste besparing van € 650 miljoen per jaar.
Zoveel wijzigingen betekent dat de AMvB’s niet zogenaamd technisch worden omgehangen onder de nieuwe Omgevingswet en dus moet het hele pakket van Omgevingswet en AMvB’s gelijktijdig in werking treden.
Geplande in werking treding is 2018: ambitieus.
Effecten voor wie binnen een gemeente?
Frontoffice (Wabo)
RO afdeling
ICT afdeling
Milieu afdeling / RUD
BWT
Juridische afdeling (APV)
ambtenaar erfgoed
Maar ook een andere manier van werken voor:
Gemeentesecretaris
Wethouders
Raadsleden
ICT en databanken
doelstelling minder onderzoekslasten
oplossing van IenM> Laan van de Leefomgeving
RO Online
Basisregistratie ondergrond
Atlas leefomgeving
Meer werken met kaarten en contouren ivm bestuurlijke afwegingsruimte?
ICT:
Nieuw OLO (omgevingsloket online)
eindelijk verplichte aanlevering voor bedrijven?
Integratie van de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module)
Informatiestromen RUD> Gemeenten > Rijk > provincie. Puma
BWT taken verdwijnen richting markt en RUD's ?
leuk feitje:

5 bureaus van NL maken alle gemeentelijke bestemmingsplannen.
Vrijwel géén gemeente doet dit zelf
vragen?
Full transcript