Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opvoedstijlen & intergrale communicatie: Hindoestaanse opvoeding

No description
by

Fabiola neugebauer

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opvoedstijlen & intergrale communicatie: Hindoestaanse opvoeding

Hindoestanen zijn migranten
die vanuit Suriname naar Nederland migreerden.
Een eeuw daarvoor kwamen ze vanuit
India als contractarbeiders in Suriname werken.
De huidige generatie van Hindoestanen,
hebben hierdoor een gemixte cultuur van Indiase,
Surinaamse en Nederlandse invloeden en worden gezien als goed geïntegreerde migranten
die goed scoren in de integratie statistieken. 43% van de Surinaamse bevolking in Nederland,
is van Hindoestaanse afkomst, ongeveer een vijfde hiervan is moslim.


Binnen Hindoestaanse gezinnen is het van belang dat je een goede opleiding geniet en hierdoor zelfstandig verder kunt. Hierdoor wordt er veel van de kinderen verwacht. Kinderen dienen ambitieus, hardwerkend en verantwoordelijk te zijn.
Door sociale controle en slechte communicatie binnen het gezin, kan dit als zwaar worden ervaren en ligt de pogingen tot zelfdoding, bij individuen binnen deze cultuur, hoog. Er wordt verwacht binnen deze gezinnen dat je je volgend opstelt. Respect voor ouderen en de familie is belangrijk en er wordt van het kind verwacht dat hij/zij een goede afspiegeling daarvan is. Vaders en de oudste broer zijn verantwoordelijk voor het gezin en beschermen de vrouwen in het gezin.

Hindoestaanse opvoeding
In het hindoeïsme zijn er verschillende goden welke aanboden worden. Verder wordt al het leven op de aarde gerespecteerd en wordt aangeraden om vegetariër te zijn. De hindoestanen die in Nederland woonachtig zijn, eten veelal alleen geen rundvlees. Dit komt omdat de koe een bijzondere plaats heeft in het hindoeïsme en zij wordt gezien als een moeder, die alles kan geven wat een mens nodig heeft om te overleven (mest, melk etc.).
Doordat de huidige generatie veelal in Nederland geboren is, is er vaak sprake van een dubbele strategie. De traditionele waarden worden behouden, maar nemen ook deels de culturele waarden over van Nederland, om op deze wijze goed te kunnen integreren. Kinderen die in een hindoestaans gezin opgroeien worden veelal tweemaal per dag gewassen om de lichaam en de geest zuiver te houden. Verder mogen deze kinderen geen rundvlees eten. Indien ouders het geloof strenger belijden en geloven in reïncarnatie, dan wordt er tevens gekeken naar het kasten systeem wanneer er een partner wordt gekozen. Ook worden er verschillende feesten gevierd dan er in Nederland gevierd worden zoals het Holi (nieuwjaarsfeest) en Divali (lichtjesfeest).

De invloed van religie op de opvoeding

Opvoedstijlen & Interculturele communicatie
Fabiola Neugebauer AD-PEMDT2B
In de hindoestaanse gemeenschap is het beeld dat anderen van je hebben van belang. Veel dingen zijn uiterlijke schijn en er wordt verwacht dat je de juiste rol vervuld. Deze rol houdt in dat je ambitieus, verantwoordelijk, respectvol en loyaal bent naar je familie toe. De oudste broers dienen op de zussen te letten, indien er geen ouderlijk toezicht is. De vaders hanteren veelal een autoritaire opvoedstijl. Moeders zijn echter verantwoordelijk voor de opvoeding en het reilen en zijlen van het huishouden. Zij hanteren veelal de overbezorgde opvoedstijl. Ze controleren de kinderen vaak, maar tonen wel genegenheid. Vrienden zijn veelal van de dezelfde afkomst omdat zij hetzelfde ervaren en hierdoor eerder een connectie hebben door wederzijds begrip. Contact met het andere geslacht wordt beperkt, tot er gekozen is voor een partner die de ouders ook goedgekeurd hebben.
De sociaal demografische factoren
In de hindoestaanse cultuur is het normaal dat je luistert naar de oudere broer of vader en dat je gehoorzaam hieraan bent. Ik merk bij mijzelf dat ik hier veel moeite mee heb. Ik ben feministisch opgevoed en zie vrouwen en mannen als gelijkwaardige partners. In de hindoestaanse cultuur ben je door deze regel gebonden aan een bepaald verwachtingspatroon en regels die daarbij horen. Doordat ik op een laissez faire manier ben opgevoed vind ik mijzelf niet terug in de autoritaire opvoedstijl. Al vind ik wel dat de gelegenheid zich ertoe moet dienen om je autoritair op te stellen.
Ik vind zelf het respect dat ze hebben voor elkaar en de ouderen in het gezin mooi. Vaak gaat het belang van het grotere geheel (de familie) boven je eigen belang (F-cultuur). Hoewel ik dit mooi vind zou ik het zelf niet kunnen. In deze cultuur is de collectiviteit meer van belang dan de individualistische wens en ik vind, dat wanneer je respect hebt voor anderen, je indien je capabel genoeg bent je, je eigen leven mag leiden en deze mag invullen zoals jezelf wilt. Verder ben ik zelf katholiek en geloof ik niet in meerdere goden of in een heilige koe. Wel vind ik het belangrijk om respect voor elkanders geloof te hebben en iedereens geloof te accepteren.
Welke opvattingen, zienswijze, vanzelfsprekendheden, … van de ander en van jezelf kwamen naar voor?
Bibliografie
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2007). Bevolkingstrends . Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland, 4(55), 115.
Mulder, E. (2016, 8 10). Beklemd in eigen cultuur. Opgehaald van Trouw: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1749658/2004/10/22/Beklemd-in-eigen-cultuur.dhtml
Siebers, A. (2012, 2 7). Het Hindoeïsme. Opgeroepen op 8 10, 2016, van Vijf godsdiensten: http://www.vijfgodsdiensten.nl/
Van Beemen, L. (2015). Ontwikkelingspsychologie. In L. Van Beemen, Ontwikkelingspsychologie (p. 335). Houten, Groningen: Noordhof Uitgevers.

docent: Pascal van Schajik
Hindoestaanse opvoeding
Full transcript