Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GIV SLIP NYHEDSBREV

No description
by

Trine Knudsen

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GIV SLIP NYHEDSBREV

GIV SLIP NYHEDSBREV
Hvad gør Giv Slip for Rehabiliteringsafdelingen
Gevinster, som har været at bryde vaner og skabe nye veje til gavn for borgeren.
Ideer og tanker er blevet rullet ud gennem en refleksionsproces, og har efterfølgende givet mod og lyst til at få sat nogle processer i gang eller ført til forskellige handlinger.
Finde pulsen på det, der er energi og motivation for.
Metoden skaber et rum, hvor man har lov at stille sig undrende og spørgende uden at det er negativt, kritiserende eller dømmende – dette rum ønsker vi at holde fast i!
Hvilke indsatser har Giv-slip været med til at sætte i gang?


Vejen videre frem
Nye kursusforløb, hvor vi skal ud og være nysgerrige og berige hinanden.
Eva Jensen fra Kommunikation og Hjælpemidler og Trine Knudsen fra GenoptræningsCentret vil sammen med ledelsen være tovholdere på opgaven.
Kontakt jeres leder for at komme med på kurset inden jul !!
Hvad vil vi med Giv-Slip?
Positive tilbagemeldinger fra Giv-slip metoden og fra temadagen den 22. Marts er blevet vendt i LMU og i pioneergruppen.
Enighed om, at vi fortsat vil arbejde med metoden, og at vi ønsker, det er en proces alle bliver en del af.
Metoden skal implementeres i rehabiliteringsafdelingen.Rehabliteringsafdelingen
Fremstår mere samlet via et øget kendskab til hinanden
Lettere at samarbejde om borgerne
Hvor mange har
"Givet Slip" ?
19 deltagere fra Hjælpemidler & Kommunikation
27 deltagere fra GC,
3 deltagere fra uddannelsescentret
2 deltagere fra visitationen.
Slip Hjælpemidlerne fri
Et tættere samarbejde med GenoptræningsCentret ift. udlån af hjælpemidler der understøtter træning.
Et tættere samarbejde med plejen ift. at udvide med flere småhjælpemidler til rådighed i de eksisterende hjælpemiddelkasser, der bruges i trænende hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering.
Der er ikke planlagt opstart på denne endnu, men der er mulighed for at byde ind på denne og være med til at sætte skub i ”de frie hjælpemidler”.
Temamøder
Nytænkning af ydelseskatalog


Det har længe været et ønske at få kigget på vores ydelseskatalog, hvilken pakke/tilbud får en borger på GenoptræningsCentret.
Ydelseskataloget er for stort og for styrende og gør det sværere at give borgeren et differentieret tilbud.
Der er nedsat en arbejdsgruppe og det bringes i spil på et temamøde i efteråret.
Straksdokumentation
At vi dokumenterer på iPad eller PC samtidig med at vi samtaler med borgeren,
For at minimere skrivearbejdet efterfølgende. og undgå vi noget af det dobbeltarbejde, der har været fremhævet i alle Giv-Slip-bølgerne.
Flere terapeuter oplever allerede en lettelse i denne måde at arbejde på, bunkerne på skrivebordet mindskes og dokumentationen sker mere rettidigt
Stress-niveauet blandt medarbejderne skulle gerne falde så trivslen øges.
Via erfaringsudveksling får vi til hinanden i grupper givet forskellige fif til brug af iPad, pc samt drøftelser omkring at lette arbejdsgangene omkring dokumentation.
Sideløbende skal alle skabeloner revideres ligesom dokumentationen generelt skal have et ”juridisk tjek” for at sikre os, at vi gør det rigtige – og hverken gør for meget eller for lidt.
På sigt er planen også at undersøge, om borgerne kan deltage i udarbejdelsen af dokumentationen, men et skridt ad gangen…
Hjælpemidler og Kommunikation hopper med senere grundet massiv venteliste p.t.

Vi havde længe ønsket at ændre vores personalemøder for at få mere energi på møderne, men havde svært ved at finde ud af, hvordan vi skulle gribe det an.
Metoden skabte et rum til at reflektere over p-møderne, form og indhold, tilbagemeldinger fra medarbejdere, ideer samt at arbejde med processen i en arbejdsgruppe og på et temamøde.
Det har betydet at vi siden 20. Juni 2013 er opstartet med at afholde temamøder hver måned med fokus på emner, som alle har været med til at udvælge og prioritere.
Der har indtil videre været positive tilbagemeldinger og en oplevelse af at: ”det har jeg lyst til at være med til” og at indholdet på møderne giver mening.
Temamøderne er fortsat en proces som løbende evalueres.
Hvad gør Giv Slip for den enkelte ?
"Vi har oplevet at komme ud af vores komfortzone. Vi har stillet spørgsmål til vores kollegaer og undret os over daglige rutiner som vi gerne ville ”Give Slip” på. Nogle har vi løst og nogle arbejder vi videre med. Vigtigst af alt, så er der kommet fokus på problematikker som vi i det daglige var trætte af, men ikke lige fik gjort noget ved."
Hvordan kommer jeg i gang med en giv-slip-proces?
Vi ønsker at alle løbende benytter metoden og opfordringen skal i første omgang lyde til de, som endnu ikke har været af sted.
Byd ind med noget, som i kunne tænke jer at få andres øjne på, og byd ind med dine øjne, ører og andre sanser.
I kan melde jer til hos tovholderne, både når I ønsker at invitere en plusperson og når I vil stille jer til rådighed som en plusperson. Så vil tovholderne sørge for at matche jer.

Hvorfor hedder det
Giv Slip ?
Man skal GIVE SLIP på sin egen opfattelse af, hvordan man bedst muligt udfører en opgave
Man skal GIVE SLIP på en opgave og lade en anden udføre den mens man ser på (plus-person ordningen)
Ledelsen skal GIVE SLIP og lade medarbejderne prøve ting af, som de ikke nødvendigvis ved, hvad der kommer ud af.

Omdrejningspunktet i Giv-Slip er ”Professionel Nysgerrighed”, som bedst beskrives ved, at vi undrer os og lader os overraske, vi får øje på noget nyt og får dermed indsigt i andres – og vores egen – kultur. Dette giver nye og andre perspektiver på opgaverne og er udgangspunkt for at eksperimentere med at arbejde på andre måder – som virker bedre.

Vi ønsker at blive bedre til at handle anderledes… og ikke mindst bedre med fokus på borgeren.Hvordan gør vi så det?
 Du vil få en introduktion til professionel nysgerrighed og selve processen.
 Du bliver Plus-Person, hvor du er vært for en kollega og besøger en anden. Her er der mulighed for både at observere og deltage.
 Du vil skulle samle op på processen i fællesskab med andre deltagere. Opsamlingen sætter nogle processer og handlinger i gang.

Planlagte Temadage
- Tilmeld dig allerede NU
Mandag den 2.12.13 kl . 8.30-12.00 med opfølgning onsdag den 15.1.14 kl. 8.30-10.30
Tirsdag den 7.1.14 kl. 8.30-12.00 med opfølgning fredag den 7.2.14 kl. 10.00-12.00
Mandag den 10.3.14 kl. 8.30-12.00 med opfølgning onsdag den 9.4.14 kl. 8.30-10.30
Tak for din Tid
Full transcript