Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Què puc fer quan acabi el CFGM?

No description
by

Dolors Brujats

on 29 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Què puc fer quan acabi el CFGM?


Estar preparat/da és important, saber esperar ho és encara més, però aprofitar el moment adequat és la clau de la vida.

Arthur Schnitzler (1862-1931) Dramaturg austríac.
CONTINUAR ESTUDIANT
Anar a treballar
OFICINA JOVE DE TREBALL
QUÈ PUC FER QUAN ACABI EL CICLE?
Prova d'accés
Curs pont
CURS PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.
L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de la convocatòria. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la convocatòria) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.
Puc presentar-me a les proves sense haver fet el curs?
Si, però cal tenir 19 anys i suposarà no poder tenir el 40% de la nota final que es pot obtenir a partir del curs.
En cas de no haver acabat el CFGM, tampoc es pot tenir exempció de la part específica.
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles formatius de formació professional inicial de grau superior; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (científicotecnologica, humanística i social, artística i esportiva), que és determinant per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.
Famílies professionals de l'opció humanística i social (HS)

Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat

Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.
Famílies professionals de l'opció cientificotecnològica (CT)

Activitats físiques i esportives
Agrària
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Vidre i ceràmica

Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.
Famílies professionals de l'opció artística (AR)

Arts gràfiques
Arts i artesanies
Fusta, moble i suro

Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny havent superat la part específica de la prova d'accés.

Famílies professionals de l'opció esportiva (EE)

Activitats físiques i esportives

Aquesta opció també dóna accés als cicles d'ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d'accés.
Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Física - Tecnologia: 4 hores
Química - Biologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Economia d'empresa: 4 hores
Psicologia i sociologia: 4 hores

Matèries de la part específica de l'opció artística (AR)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Física - tecnologia: 4 hores
Expressió gràfica i plàstica: 4 hores

Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE)

Matemàtiques (obligatòria): 4 hores
Química - biologia: 4 hores
Ciències de l'esport: 4 hores (vàlida també per a la família d'activitats físiques i esportives)
Total d'hores setmanals del curs: 20

Els centres han d'oferir com a mínim una opció: totes les matèries de la part comuna i, almenys, dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques. D'acord amb les possibilitats organitzatives, el centre podrà oferir més d'una matèria opcional.

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10, i la nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries expressada amb 2 decimals.

Serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior.

Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se’n faci la mitjana.
Institut Vallvera (17005388)
Institut Montilivi (17001735)
Institut Narcís Xifra i Masmitjà (17004499)
Institut Santa Eugènia (17006939)
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.e32cbab633a72f5cd56a1c76b0c0e1a0/?vgnextoid=8f3ce891ce238310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8f3ce891ce238310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do?idiomaNavegacio=ca
soc
http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.a865a40f34d58dc77839a410b0c0e1a0/?vgnextoid=ff65f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ff65f600fac3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=ecd794f5a334b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
TREBALLAR A L'ESTRANGER
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=8996428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8996428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Cal tenir present que la superació del Curs de Formació específica per a l'accés a cicles de grau superior o la Prova d'accés a cicles de grau superior no garanteix una plaça escolar, i que s'haurà de fer la preinscripció en els centres dins dels terminis que s'estableixi.
Atenció:

En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i en els ensenyaments esportius de règim especial no s’ha establert el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i als cicles de grau superior. Ara bé sí que es pot establir, per a qui superi el curs de formació específic per a l’accés, l’exempció de la part de la prova d’accés que correspongui per accedir als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny o als ensenyaments esportius de règim especial.
http://ioc.xtec.cat/educacio/preparacio-prova-acces-gs
IOC
A GIRONA I A SALT ES FA A:
PREINSCRIPCIÓ:

Del 27 de maig al 7 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Del 20 al 28 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

Del 8 al 12 de juliol, per als cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Del 2 al 5 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius de les escoles oficials d'idiomes.

Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres.
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics
http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum_ense_prof_esport
http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Proves/proves_acces/Formaci%C3%B3%20professional/Prova_acces_grau_superior_FP/Descripcio_pautes_qualificacio/PACF_GS_grups_itineraris.pdf
Proves d’accés a cicles formatius de
formació professional - Propera
convocatòria (2014)
Opcions de matèries corresponents a la part específicaNota informativa per a la propera convocatòria (any 2014)

El Departament d'Ensenyament preveu canvis en la propera convocatòria de proves d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, atès què s'aplicaran noves opcions de matèries de la part específica i aquestes també tindran efecte en:

L'admissió a les proves per a persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la prova) i tenen un títol de tècnic d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica.
L'exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen un títol de tècnic d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica.Per tant, el que fins ara s'anomena "grup d'itineraris" se substituirà per les "opcions de matèries de la part específica".


http://fundaciopacopuerto.cat/noticia/programa-job-life-vols-realitzar-formacio-dual-colonia-alemanya/
Formacio Dual a l'estranger: un exemple
Full transcript