Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Төрийн албан хаагч

No description
by

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Төрийн албан хаагч

Төрийн албаны ёс зүй

их засагТөр төрийн албаны мөн чанар

3.2. Төрийн албаны мөн чанар нь ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэхэд оршино.

3.З. Төрийн албыг дор дурдсанаар ангилна:

3.3.1. төрийн улс төрийн алба;
3.3.2. төрийн захиргааны алба;
3.3.З. төрийн тусгай алба;
3.3.4. төрийн үйлчилгээний алба.

Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуун
Төрийн алба нь хашигчаас нэр хүнд ихээхэн хариуцлага авъяас билэг зориг тэвчээр шаарддаг ажил.Төрийн хариуцлагыг түүний бүицэд алба хашиж, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс хүлээн хэрэгжүүлдэг.
Төрийн албан хаагчийн тоо: 162769
төрийн улс төр : 2798 - 1.71%
төрийн захиргаа:16179- 9.94%
төрийн үйлчилгээ:115019-70.6%
төрийн тусгай: 28773- 17.6%

ТАХ-ийн ёс зүйн дүрмүүд
прокурорын ёс зүйн дүрэм
шүүгчийн ёс зүйн дүрэм
өмгөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм
шүүхийн ШГ/Б-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм
татварын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм
ауодитын ёс зүйн дүрэм
эмнэлгийн мэргэжлтэний ёс дүйн дүрэм
ЕБС, ЦБ-ийн ёс зүйн дүрэм гэх мэт ......18 дүрэм
Агуулга
Агуулга
Төрийн албаны ёс зүй
Төрийн албан хаагчийн ёс суртахуун
Ном зүй
Дүгнэлт
төрийн алба
төрийн албаны хуулийн 3-р зүйл
МУ-ын ҮХ , хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд төрийн корилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төрийн алба гэнэ .

төрийн албан хаагч гэж хэн бэ?
Төрийн албаны үндсэн зарчмууд гэж бий. Үүнд :
Ардчилсан ёсыг дээдлэх
Шударга ёсыг дээдлэх
Эрх чөлөө тэгш байдлыг хангах
Үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэх
Хууль дээдлэн мөрдөх
Захирах захирагдах ёсыг сахих
Ил тод байдлыг хангах
Олон түмэнд үйлчлэх
Мэргэшсэн тогтвортой байх

харилцааны соёлын илрэх хэлбэр :
байгууллагын соёл
харилцааны соёл
үйлчилгээний соёл
бичгийн болон ярих соёл
хувь хүмүүсийн биеэ авч явах соёл
төрийн албан хаагчид ёс зүйн дүрмийг мөрдөж хэвшсэнээр иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээний чанар сайжирна .
Албан хаагчийн ёс суртахуунд сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйлс бий. Үүнд:
Бодгаль шинж
Хүмүүжил соёлын доголдол
Албан байдал
Бодит бус үнэлэмж, цалин бага
Нийгмийн байдал
Уналтанд орох ,олонхоо дагах
Улс төрийн байдал
улс төржих намжих
Төрийн албан тушаалтны ёс зүйн дүрэм
Хувийн Ашиг сонирхолыг тэвчих.
Бусдаас хамааралтай санхүүгийн Бусад амлалм хүлээхгүй байх.
Үнэн зөв үндэслэн сонголт хийх.
Хариуцлагатай байх
Хариуцлага хүлээдэг байх
Шалгалтаас зайлсхийдэггүй байх.
Мэдээлэл задруулахгүй байх

Бизнесийн нийгмийн хариуцлага- Б.Түвшинжаргал
Бизнесийн ёс зүй хичээлийн лекц
Менежментийн үндэс хичээлийн лекц
http://business.webcrawler.com/
http://igmaa.blog.gogo.mn/read/entry167827
Ном зүй
Дүгнэлт
Дээдэх нь суудлаа олохгүй бол
Доодох нь гүйдлээ олохгүй
Өнөөдрийн жаргалаас болж
Маргаашын зовлонг бүү дууд
Төрийн албаны ёс зүй
их их иих
их ззззззззз
бо
зарлигаар тогтоосон монгол улсын хууль зүйлийн бичиг
Зая бандид Лувсанпэрэнлэй
"хос ёс"
төрийн албанд тушаал эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа этгээд
ямарч албан тушаалтан албан хаагчид мэргэжил дээрээ алдахаас илүү ёс зүйн алдаа гаргах нь элбэг байдаг
Ёс зүйн алдаа нь цаашлаад мэргэжлийн алдаанд хүргэдэг
иргэдээс авсан судалгаа
Full transcript